A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Jacek Szołtysek

Jacek Szołtysek

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Stanowisko: kierownik, Katedra Logistyki Społecznej

Jacek Szołtysek jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Logistyki Społecznej. Swoje zainteresowania naukowe skupia od ponad 15 lat na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. Zainicjował nowe kierunki badań w obszarze logistyki miasta, logistyki zwrotnej oraz nowy obszar stosowania logistyki – logistyki społecznej. Jest autorem 7 podręczników akademickich i 6 monografii naukowych, 57 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 150 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza jego granicami. Jest redaktorem naukowym 17 prac naukowych.  Prace Jego autorstwa gromadzą około 1.230 cytowań przy indeksie h=14 (i 10 =22). To najwyższy krajowy współczynnik cytowań wśród logistyków. W obszarze city logistics jest w rankingu 12, public space – 9, smart city – 14 w rankingu publikacji Scholar Google

Prowadzi wykłady z logistyki miasta na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, w Polsce, Rosji, Ukrainie, Kazachstanie i Palestynie oraz na studiach podyplomowych. Swoje prace prezentował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest ekspertem w obszarze funkcjonowania miast, w szczególności idei smart city oraz sposobów kształtowania kapitału społecznego i innych zasobów na drodze do stworzenia miasta inteligentnego.

Posiada duże doświadczenie menedżerskie – pełnił funkcje zarządcze najwyższych szczebli w instytucjach bankowych, usługowych oraz w spółkach produkcyjnych – w tym z kapitałem zagranicznym. Przebywał na szkoleniach zagranicznych w Holandii, W. Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Był doradcą zarządów firm usługowych działających na rynkach międzynarodowych. Członek kilku rad nadzorczych. W 2018 roku powołany w skład Zespołu ds. Nowoczesnej mobilności na obszarze Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, jak również został radnym w miejscowości Mysłowice.

Opublikowana w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym w 2016 roku monografia "Logistyka miasta" jest rekomendowana jako podręcznik dla szkół wyższych oraz dla administracji miejskiej i regionalnej. Jego wkład w rozwój miejskich koncepcji pieszych przemieszczeń, oraz dostosowania miast do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów może inspirować tworzenie strategii rozwoju miast. Profesor J. Szołtysek jest często zapraszany do radia i telewizji oraz na debaty publiczne jako ekspert w zakresie problematyki funkcjonowania miast i dostosowywania miast do potrzeb smart city.

Został nagrodzony nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego podręcznik: „Podstawy Logistyki Miejskiej. Wydanie drugie poszerzone” w 2008 roku otrzymał Nagrodę Specjalną Dziennikarzy za najlepszy podręcznik akademicki. Wydana w 2016 roku nakładem PWE w Warszawie monografia „Logistyka miasta” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  za wybitne osiągnięcie naukowe w grudniu 2017 r.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie