A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Jan Bondaruk

Jan Bondaruk

Firma: Główny Instytut Górnictwa

Stanowisko: zastępca dyrektora ds. inżynierii środowiska

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa. Ceniony ekspert w zakresie inżynierii środowiska, zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej, wdrażania ekoinnowacji, programowania ochrony i zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej, technologii w gospodarce wodno-ściekowej, gospodarki w obiegu zamkniętym, OZE.

Ekspert z zakresu gospodarki cyrkularnej i transformacji energetycznej regionu. Brał udział w pracach związanych z opracowaniem Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji uzgodnionych z Komisją Europejską regionów wskazanych do dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tj. województwa śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz dla regionów negocjowanych z Komisją tj. województwo łódzkie, małopolskie i lubelskie. Członek zespołu realizującego projekt: Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy.

Prezydent Sieci European Network of Environmental Research Organizations (ENERO), członek Komitetu Energii i Polityki Środowiskowej przy EURACOAL, członek zespołu ds. terenów zdegradowanych przy Ministrze Środowiska i Klimatu, członek Grupy Roboczej ds. KIS (Krajowej Inteligentnej Specjalizacji), koordynator obszaru tematycznego Zielona Gospodarka w Instytucie Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), ekspert Regionalnej Rady ds. Energii.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie