A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Justyna Bokajło

Justyna Bokajło

badaczka, analityczka, wykładowca, Instytut Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Ekonomistka, dr nauk politycznych, z 15-letnim praktycznym doświadczeniem w środowisku akademicko- biznesowym oraz mediów polskich i niemieckich.

Wykładowczyni, badaczka i analityczka specjalizująca się w zakresie makroekonomii i ekonomii kryzysów, stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem UE i strefy euro, relacji polsko- niemieckich i polityki energetycznej.

Ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wykładowca i badaczka na UWr i Uczelni Łazarskiego w Warszawie gdzie w 2019r pełniła funkcję pełnomocnika dziekana ds. rozwoju współpracy międzynarodowej. Staże eksperckie odbyła m.in. w ambasadzie polskiej w Londynie i Centrum Fraunhofera w Lipsku.

Visiting profesor na wielu uczelniach zagranicznych m.in. w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Australii.

Wielokrotnie nagradzana za działalność badawczą, ekspercką i dydaktyczną (Fundacje: Alexandra von Humboldta (2016, 2021),  FOR Balcerowicza (2011), nagrody: Rektora UWr (2016,2019), MNiSW (2010, 2011) ).

Stypendystka Komisji Europejskiej (2016), Fundacji Konrada Adenauera (2009- 2011), DAAD (2008-2009).

Autorka wielu publikacji naukowo- eksperckich i stała prelegentka na kongresach międzynarodowych

 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie