Przyszłość wspólnej Europy

26 kwietnia 2022 • 09:30-11:00 • Sala Balowa C

Tematyka

Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne – jak się im przeciwstawić? Czy Europa zdała egzamin w obliczu agresji na Ukrainę? Unia jako siła polityczno-militarna: warunki skutecznej współpracy. Aktualne kompetencje kluczowych organów UE w optyce państw członkowskich. Niedostatki i granice integracji. Ramy zarządzania fiskalnego i makroekonomicznego. Polityka przemysłowa, środowiskowa i cyfrowa UE – wspólne interesy, różnice, kompromisy. Zasady i wartości a finanse: fundamenty i przyszłość Unii. Ukraina w Unii Europejskiej.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie