A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Adam Gawęda

Adam Gawęda

poseł na Sejm RP, PiS

Ekspert górniczy, polityk, członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Poseł na Sejm RP IX kadencji. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, jest członkiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przewodniczy Podkomisja stała do spraw transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu.

Urodził się 3 listopada 1967 r. w Rydułtowach, mieszka w Syryni w gminie Lubomia w powiecie wodzisławskim.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mgr inż. Górnictwa i geologii, przeszedł wszystkie szczeble kariery górniczej od nadgórnika i sztygara zmianowego do stanowisk kierowniczych (koordynator Biura Strategii, koordynator Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe).

Jest autorem raportu o stanie górnictwa wraz z propozycjami planu naprawczego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczył m.in. w pracach zespołów nad raportami „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku" jak również „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

W latach 1998-2007 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego, a w II kadencji wiceprzewodniczącym Rady. Zainicjował opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.

W Sejmie VI kadencji pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając korzystne rozwiązania. Opracował i zaproponował zmiany do ustawy Prawo energetyczne wspierające energię produkowaną z metanu górniczego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska, skutecznie występował z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.

W latach 2015-2019 Senator RP. Przewodniczył Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, był członkiem Komisji Środowiska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od lipca 2019 roku w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od początku do marca 2020 roku w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Poseł na Sejm RP IX kadencji. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, jest członkiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przewodniczy Podkomisja stała do spraw transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie