A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Artur Kozłowski

Artur Kozłowski

Firma: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Stanowisko: dyrektor

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończone studia podyplomowe w zakresie sieci komputerowych, systemów mikrokomputerowych i baz danych oraz w zakresie zarządzania współczesną organizacją. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Profesor Instytutu. Certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo badawczych, komercjalizacji ich wyników oraz pracach wdrożeniowych. Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych, rozwojowych, celowych, strategicznych. Autor i współautor: urządzeń i systemów: zasilania, sterowania, monitorowania maszyn i urządzeń wdrożonych do przemysłu; zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów; kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych. Związany zawodowo z Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutem Technik Innowacyjnych  EMAG – jedynym instytutem informatycznym na Śląsku. W ostatnich latach kierował pionem związanym z obszarami  zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania, a także obszarami badań laboratoryjnych, standaryzacji i certyfikacji. Członek Komitetów Sterujących projektów związanych z IT, telekomunikacją, bezpieczeństwem, m.in.: Krajowy Schemat Oceny i Certyfikacji bezpieczeństwa produktów IT zg. z Common Criteria (KSO3C); Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (RegSOC). Członek (w tym pełniący funkcje) wielu Stowarzyszeń, Komitetów Technicznych, Komitetów Naukowych i Komitetów Organizacyjnych, Rad Naukowych, Rad Eksperckich, Komisji Technicznych.

Bierze udział w sesjach:

  • Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie