A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Bogusława Drelich-Skulska

Bogusława Drelich-Skulska

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Stanowisko: prorektor ds. akredytacji i współpracy międzynarodowej

Ukończyła studia na Wydziale Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (wówczas Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu) w 1986 roku. Doktorat uzyskała w 1992 r. na podstawie rozprawy pt. Proeksportowa strategia rozwoju Korei Południowej, stopień doktora habilitowanego w 2002 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku. W 2012 roku ukazała się monografia pt. Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej. Jedno spojrzenie – różne wymiary (wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), na podstawie której nadano jej tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Zainteresowania naukowe profesor Bogusławy Drelich-Skulskiej obejmują międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz ekonomię rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki gospodarczej w wybranych krajach Azji Wschodniej. Przedmiotem jej badań naukowych jest również kształtowanie się regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej na płaszczyźnie makroekonomicznej i mikroekonomicznej w XXI wieku oraz rozwój regionalny Unii Europejskiej na przykładzie Dolnego Śląska.

Profesor Bogusława Drelich-Skulska, głównie jako kierownik zespołów, uczestniczyła w projektach finansowanych w ramach programu Jean Monnet Programme, ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem i redaktorem naukowym 8 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych poświęconych procesom gospodarczym i politycznym w Azji. Jest pomysłodawcą oraz organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji naukowych „Azja-Pacyfik”. Od 2007 roku wydarzenia te stanowią platformę międzynarodowej debaty na temat problemów gospodarczych, politycznych i społecznych w tym regionie. Prowadziła wykłady na wielu zagranicznych uczelniach na świecie, m.in. w Szwajcarii, Japonii, Australii, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Profesor Bogusława Drelich-Skulska wypromowała 14 doktorów, a pod jej opieką naukową pracuje obecnie trzech doktorantów.

Publikacje: https://scholar.google.pl/citations?user=Nf9H_V0AAAAJ&hl=pl


Funkcje pełnione na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

·     Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej (2022-2024)

·     Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2020-2021)

·     Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą (2016-2019)

·     Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii i Finansów

·     Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2012-2016)

·     Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych (2005-2012)

 

Funkcje środowiskowe jako członkini stowarzyszeń krajowych i             międzynarodowych:

·       Rady Powierniczej IHI Zittau (2021-2024)

·       Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Azji Południowo-Wschodniej (EUROSEAS)

·       Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM)

·       Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie