A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Edward Maniura

Edward Maniura

Stanowisko: burmistrz Lublińca

najdłużej urzędujący Burmistrz Miasta Lublińca ; funkcję tę pełni już 16 lat, tj. od 26 listopada 2006 roku. W latach 1997-2006 był Posłem na Sejm RP III, IV i V kadencji. Wcześniej pełnił funkcje radnego Rady Miejskiej w Woźnikach, burmistrza Woźnik oraz przewodniczącego Rady Powiatu Lublinieckiego.

Edward Maniura większość życia zawodowego poświęcił działalności samorządowej. Jako burmistrz Lublińca zrealizował szereg inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców, do których należą m.in. budowa północnej obwodnicy miasta, powstanie Muzeum Edyty Stein – patronki miasta, modernizacja Stadionu Miejskiego, budowa nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Przesiadkowego Park and Ride, modernizacja i rozbudowa oczyszczali ścieków, a także rewitalizacja terenów w centrum miasta, w efekcie której powstały trzy urokliwe bulwary wzdłuż rzeki Lublinicy.

 

Ciekawostka: w maju 2021 roku burmistrz Edward Maniura osobiście dokonał rozbiórki starego garażu przed Urzędem Miejskim w Lublińcu, na terenie którego powstanie zadaszony parking rowerowy. Rozbiórka garażu jest jednym z elementów Programu „Słoneczny Lubliniec”. Ze względu na znaczący wzrost cen usług budowlanych, burmistrz – jako doświadczony samorządowiec, postanowił, że zaoszczędzi kilkanaście tysięcy dla miasta, podkreślając tym samym, że oszczędne i celowe wydatkowanie środków to podstawa właściwego gospodarowania finansami publicznymi.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie