A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Janusz Kotowicz

Janusz Kotowicz

prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zastępca kierownika ds. ogólnych, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska

Prof. Janusz Kotowicz od 2016 pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej. W latach 2008-2016 przez dwie kadencje był Dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w latach 2016-2018 był Dyrektorem Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Od 2017 prof. J.Kotowicz jest przewodniczącym Kolegium Prorektorów ds. ogólnych, organizacji i kontaktów z otoczeniem społeczno – gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych. Prorektor jest przewodniczącym rady naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW) oraz członkiem rady koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Praca naukowa prof. Janusza Kotowicza związana jest z zaawansowanymi technologiami energetycznymi ograniczającymi negatywny wpływ na środowisko. Całkowity dorobek naukowy prof. J.Kotowicza wynosi 417 prac w tym: 8 monografii, 221 artykułów oraz 98 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Prof. Janusz Kotowicz jest autorem lub współautorem 57 artykułów w bazie JCR o łącznym IF = 218 (artykuły opublikowane w TOP1 i TOP10 – np. Applied Energy, Energy). Indeks Hirscha bez autocytowań według Scopus = 25 (135 artykułów).

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie