A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński

Wiceprezes zarządu, Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Bank Pekao SA

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

Naukowiec i menedżer z ponad 30-letnim doświadczeniem  w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami i prowadzeniu międzynarodowych projektów w sektorach: publicznym, prywatnymi i pozarządowym oraz programów  naukowo-badawczych, w tym w branży energetycznej. Jest mentorem dla start-up'ów i młodych firm.

W latach 1993–2004, jako pracownik Komisji Europejskiej w Przedstawicielstwie w Polsce, był  bezpośrednio zaangażowany w proces wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o, a w latach 2008-2015 wiceprezesem zarządu  oraz prowadził Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W latach 2008-2015 był również Prezesem Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o.

W 2005 roku objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategię Spójności 2007-2013.W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, a następnie na  pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju.

Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. Od stycznia 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju, a od września 2019 r. również Minister Finansów.

W 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), Przewodniczącego Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway oraz był członkiem rady nadzorczej TUW Polski Gaz i Europolgaz S.A.

Doktor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej. Absolwent studiów podyplomowych oraz międzynarodowych programów menedżerskich, m.in. MBA na Uniwersytecie w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Pracował również  jako naukowiec na  Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie