A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Firma: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Stanowisko: prezes

Lekarz, specjalista nefrologii, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Członek Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.

Organizator kampanii społecznych („Narodowy Kryzys Zdrowia” – 2019 r., „#NIEZAPOMINAJ” – 2020 r., „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem” – 2021/2022 r.), zwracających uwagę przede wszystkim na niedomogi systemowe w ochronie zdrowia, a ostatnio głównie na pogłębiający się problem braku dostępu do leczenia dla pacjentów zmagających się z chorobami innymi niż COVID-19. Organizator merytorycznych konferencji eksperckich związanych ze zdrowiem. Pomysłodawca nowych form wsparcia dla lekarzy należących do OIL w Warszawie, reprezentant środowiska lekarskiego w próbach dialogu z organizatorami systemu, w konferencjach i w dyskusjach w mediach.

Kierowana przez Łukasza Jankowskiego Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie interweniuje w sprawach dotyczących m.in. łamania prawa wobec lekarzy, formułuje stanowiska odnoszące się do projektowanych bądź wprowadzanych przepisów prawa, reaguje na postawy i pomysły zagrażające jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów.

 

 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie