A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Magdalena Letun-Łątka

Magdalena Letun-Łątka

Firma: Politechnika Śląska

Stanowisko: dyrektor, Centrum Inkubacji i Transferu Technologii

Dr inż. Magdalena Letun-Łątka jest doktorem nauk technicznych i wieloletnim pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej - Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej. Autorka kilkunastu artykułów w czasopismach naukowych, m.in. Transport Problems, Scientific Journals of Transport. Zrealizowała liczne projekty badawcze w skali krajowej i międzynarodowej. Była również wykonawcą w pracach branżowych realizowanych z przemysłem.

Od ponad 16 lat pracuje jako nauczyciel akademicki w obszarze sztucznej inteligencji, systemów eksperckich, zarządzania projektami, wykorzystania narzędzi informatycznych do kontroli procesów produkcyjnych, czynnika ludzkiego w lotnictwie, zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwa w transporcie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice w Departamencie Bezpieczeństwa.

Jako audytor bezpieczeństwa informacji, specjalista ds. ryzyka w transporcie i projektach, posiada szereg dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów: Agile, Scrum Master, PMI, Prince 2. Jest również specjalistą w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transportu oraz audytorem systemu SMS (Safety Management System).

Organizowała konferencje, sympozja i tematyczne spotkania naukowe. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie. Organizator cyklicznych spotkań z branżą typu science-to-business.

Od kilku lat pełni funkcję Dyrektora Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT), gdzie rozwija swoje zainteresowania i umiejętności w kierunku komercjalizacji prac naukowych i rozwojowych. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z komercjalizacją i ochroną własności intelektualnej. Wiele uwagi i pracy poświęca rozwojowi CITT, jako ośrodka łączącego naukę z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Od 2020 roku Prezes Spółki Celowej Innowacje Politechniki Śląskiej sp. z.o.o gdzie realizuje zadania i wyzwania na polu komercjalizacji pośredniej.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie