A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Małgorzata Molęda-Zdziech

Małgorzata Molęda-Zdziech

kierowniczka, Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ekspertka sieci Team Europe Direct Polska

Kierownik Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

Pełnomocnik Rektora SGH ds. współpracy z Unią Europejską.

socjolożka, politolożka; doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.   

W latach 1998-2001 wicedyrektorka w Polsko-Francuskim Programie Studiów Europejskich SGH/Sciences PO Paris. 

Od listopada 2017 do marca 2020 roku pełniła obowiązki Dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: komunikowania, mediów i mediatyzacji życia publicznego oraz lobbingu i grup interesu na poziomie narodowym i europejskim.

Członkini: Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska.

Jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się politykami publicznymi w Europie - Stowarzyszenie Europa (Entretiens Universitaires Reguliers pour l'Administrations en Europe). 

Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce lobbingu, komunikowania i mediów. Opublikowała m.in „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, 2013,  a wraz z J. Misiuna i S. Łubiarz „Amerykańskie wybory w erze postprawdy”, Oficyna Wydawnicza SGH, 2018.

Odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Academiques).

 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie