A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Mariusz Jerzy Golecki

Mariusz Jerzy Golecki

Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Stanowisko: podsekretarz stanu

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Instytutu Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych Zakładu Metodologii Prawoznawstwa i Badań Interdyscyplinarnych WPiA UŁ. W latach 2019-2021 pełnił funkcję Rzecznika Finansowego.

W latach 2016-2020 przewodniczący Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów. W latach 2012-2019 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Delegat Polski w V grupie roboczej Komisji ONZ do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).

W latach 2017-2021 Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W latach 2016 – 2017 dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów, a następnie dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej RP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Uniwersytetu w Cambridge, Wlk. Brytania (Trinity College 2002). Od początku pracy naukowej przedmiotem jego badań były regulacje rynku kapitałowego, w szczególności instrumentów pochodnych. Autor blisko 80 publikacji o zasięgu międzynarodowym z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz regulacji rynku kapitałowego. Od 2001 r. realizował badania we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, we Włoszech oraz na Węgrzech.

 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie