A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Piotr Dziadzio

Piotr Dziadzio

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Stanowisko: podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym (1992). W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii (1999). Ukończył Studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (2001).

Karierę zawodową w geologii rozpoczął w 1992 roku w PAN-Instytucie Nauk Geologicznych. W latach 1993-2006, pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-2011 był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z.o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował w firmach prywatnych związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Od 2014 jest pracownikiem Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Piotr Dziadzio jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2016 został wybrany na sekretarza generalnego tej organizacji, którą to funkcję pełnił do 31 lipca 2019. Od 2004 do 31 lipca pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Od 2016 do 2021 roku pełnił funkcję sekretarza Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council), obecnie jest zastępcą Przewodniczącego KKNŚRN. W roku 2019 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - Głównego Geologa Kraju oraz kolejno Głównego Geologa Kraju, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Od października 2020 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pełni funkcję podsekretarza stanu - Głównego Geologa Kraju, równocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Jest autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych. Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa i odznaczenia honorowe: Zasłużony dla Górnictwa RP, Zasłużony dla polskiej geologii oraz odznakę Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, które otrzymał za pracę na rzecz polskiego górnictwa oraz geologii.

 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie