A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Tomasz Trawiński

Tomasz Trawiński

Firma: Politechnika Śląska

Stanowisko: kierownik Katedry Mechatroniki, prorektor ds. infrastruktury i promocji

Prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej w latach 2016-2019, prorektor ds. infrastruktury i promocji Politechniki Śląskiej 2019-2020 oraz powołany na tę samą funkcję w kadencji 2020-2024.  W ciągu ostatnich pięciu lat prowadzi intensywne badania nad problemami związanymi przede wszystkim z modelowaniem rozgałęzionych łańcuchów kinematycznych systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych, przetwornikami elektromechanicznymi stosowanymi w inżynierii biomedycznej, zastosowaniem przekształceń jednorodnych w modelowaniu układów odzyskujących energię, konstrukcją przemienników momentów oraz technikami wiercenia z wykorzystaniem drgań skrętnych. Ponadto zajmuje się metodami odwracania macierzy blokowych.  Jest autorem i współautorem 4 monografii, 5 zgłoszeń patentowych i 3 patentów, autorem i współautorem 180 artykułów naukowych.

Wykonał 70 recenzji artykułów do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych między innymi dla: Applied Mathematical Modelling, IEEE Transaction on Mechatronics, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, COMPEL, The Applied Computational Electromagnetics Society (ACES), Polymers and Advanced Technologies.

Profesor Tomasz Trawiński jest aktywny w obszarze ubiegania się i pozyskania środków finansowych na badania naukowe, był kierownikiem w 4 grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2 grantach był wykonawcą. Był wykonawcą w jednym grancie w ramach 7 Program Ramowy UE (projekt FurnitReuse). W chwili obecnej jest koordynatorem uczelnianym projektu INDIRES (Information Driven Incident Response), projektu europejskiego w ramach Funduszu Węgla i Stali. Ekspert Sekcji Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek Komisji Metrologii o. Katowice w latach 2019-2022. Profesor Tomasz Trawiński współpracuje intensywnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jest członkiem zespołu do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2016-2025” w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Był wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej: Zespołowa Nagroda Rektora stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne, 2011r., Indywidualna Nagroda Rektora stopnia II za osiągnięcia naukowe, 2012r., Zespołowa Nagroda Rektora stopnia I, za osiągnięcia dydaktyczne, 2013r., Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe III stopnia, 2014r., Zespołowa Nagroda Rektora stopnia I, za osiągnięcia naukowe, 14.10.2015r. Indywidualne Nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. W chwili obecnej pełni funkcję prorektora ds. infrastruktury i promocji oraz kierownika Katedry Mechatroniki w Politechnice Śląskiej.

 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie