Zakres tematyczny powstaje w toku dialogu z partnerami, ekspertami, uczestnikami. Otwartość Kongresu gwarantuje adekwatność i odpowiedni ciężar gatunkowy agendy.

W programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie kluczowych tematycznych obszarów i tendencji zmieniających gospodarkę, kształtujących jej perspektywy w zmiennym, trudnym dla biznesu otoczeniu.

Otwartą listę najważniejszych nurtów, którą prosimy traktować jako zaproszenie do konsultacji i wstęp do merytorycznej współpracy, prezentujemy poniżej:

 • Geopolityka, wojna w Europie, napięcia, kryzysy, ogniska i przyczyny konfliktów. Nowa architektura polityczno-ekonomiczna współczesnego świata – miejsce i rola Europy
 • Bezpieczeństwo polityczno-militarne i gospodarczo-surowcowe jako priorytet. Konkurencja i różnice a współpraca i solidarność
 • Wsparcie dla Ukrainy. Jej polityczna i gospodarcza obecność w Europie w świetle unijnych aspiracji Kijowa i polityki wschodniej UE
 • Spowolnienie, kryzys, recesja. Stan finansów publicznych. Inflacja: przyczyny, skutki, prognozy. Polityka pieniężna w kontekście koniunktury gospodarczej
 • Globalny handel, ekspansja i inwestycje na rynkach odległych w czasach niestabilności i dynamicznych zmian w światowej gospodarce. Inwestycje zagraniczne w Polsce
 • Łańcuchy dostaw. Logistyka bez taryfy ulgowej. Efektywne, stabilne i odporne modele produkcji – nearshoring
 • Biznes w czasach permanentnych zagrożeń i niepokojów. Konflikty zbrojne, ceny i dostępność surowców, pandemia. Firmy i branże w poszukiwaniu odporności
 • Infrastruktura transportowa w aktualnej sytuacji geopolitycznej. Inwestycje wobec nowych potrzeb i ograniczeń, zmian w potokach towarów
 • Digitalizacja. Cyfrowa transformacja biznesu w praktyce
 • Innowacyjność i nowe technologie. Rola nauki, wiedzy i kompetencji we współczesnej gospodarce
 • Rozwój technologii a ograniczenia związane z koniecznością zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Profilaktyka zagrożeń, konieczne regulacje a swoboda gospodarcza
 • Zielona transformacja gospodarki – ograniczanie jej wpływu na zmiany klimatu. Głębokie i szybkie przeobrażenia w sektorze energii i paliw
 • Inwestycje w odnawialne źródła energii. Znaczenie i miejsce OZE w systemach energetycznych. Efektywność gospodarowania energią i jej oszczędzanie
 • Ceny energii, jej dostępność, bezpieczeństwo energetyczne krajów i gospodarek. Europejski i światowy rynek paliw. Rola węgla, gazu, energetyki atomowej. Europejska współpraca w dziedzinie energii
 • Budownictwo. Koszty i finansowanie inwestycji. Rynek materiałów i rynek pracy w sektorze budowlanym. Zielone budownictwo. Rynek nieruchomości – kierunki zmian i perspektywy rozwoju.
 • Nowe zjawiska, relacje i modele działania na rynku pracy. Zawody poszukiwane i zanikające, nowe specjalności. Edukacja dla gospodarki opartej na technologiach i wiedzy
 • Samorząd lokalny w nurcie zrównoważonego rozwoju. Miasta, metropolie, regiony wobec społecznych oczekiwań, historycznych wyzwań i kumulacji zjawisk kryzysowych
 • System ochrony zdrowia. Biotechnologie i nowe rozwiązania w sektorze. Przemysł farmaceutyczny
 • Handel na nowo. Sektor retail na fali zmian. Dynamiczny rozwój e-commerce

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów i tematów – ważnych, ciekawych, kontrowersyjnych.

Wspólnie wypełnijmy treścią ramy najważniejszej debaty gospodarczej Europy Centralnej.

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów i tematów – ważnych, ciekawych, kontrowersyjnych.

Informujemy, że dane osobowe wprowadzone do poniższego formularza będą przetwarzane tylko w zakresie prezentacji propozycji tematyki, nie dłużej niż do dnia zakończenia eventu, którego dotyczą. W pozostałym zakresie stosuje się warunki Polityki Prywatności dla danych związanych z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych.
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie