Wspólna akcja polskiego biznesu na pomoc Ukrainie i jej obywatelom

Z inicjatywy Pracodawców RP we współpracy z Corporate Connections, BNI Polska, Polską Radą Biznesu, Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club i Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Siepomaga uruchomiona została akcja pomocowa dla obywateli Ukrainy. Zrzeszone firmy organizują transport tysięcy uchodźców, przekazują środki pieniężne, leki, żywność, odzież, środki sanitarne i higieniczne. Wartość pomocy rzeczowej to ponad 200 mln zł. Obywatele Ukrainy mogą liczyć na zakwaterowanie, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej kwalifikacjom oraz wsparcie prawne w zakresie organizacji pobytu w Polsce. Na wniosek Pracodawców RP i Rady Przedsiębiorczości zniesiono podatek od dostawy towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom wojny w Ukrainie.

Wartościowa pomoc

Zrzeszone organizacje udostępniają lokale, miejsca noclegowe, transport, zapewniają wsparcie prawne i tłumaczenia dla Ukraińców oraz firm, które takie miejsca pracy są w stanie zaoferować.
W udostępnionych przez polskie firmy przedszkolach i szkołach powstało 12 domów dziecka dla ok. 2 tysięcy dzieci ewakuowanych z ukraińskich ośrodków opiekuńczych, którym zapewniono kompleksową opiekę. Wspólnymi siłami przedsiębiorcy starają się sprostać rosnącym w ogromnym tempie potrzebom osób uciekających przed rosyjską agresją, a jednocześnie przekazywać pomoc humanitarną i medyczną dla walczących o wolność Ukrainy. Oprócz pomocy, której każda firma udziela również indywidualnie prowadzona jest zbiórka w ramach akcji „Pomoc Ukrainie”. Utworzone zostały Centra Pomocy Humanitarnej w Przemyślu i Chełmie.

O nagrodzie – WEKTOR SERCA

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od 20 lat przyznają nagrodę „Wektora” osobom oraz podmiotom, które swą działalnością i postawą wyznaczają kierunki godne naśladowania dla innych. Celem, jaki osiąga się poprzez wręczanie „Wektora”, jest wyróżnienie i nagrodzenie tych, którzy przecierają szlaki dla przedsiębiorców i pracodawców, wskazując nowatorskie rozwiązania i koncepcje szczególnie istotne dla polskiej gospodarki oraz przyczyniając się do rozwoju społecznego.

„Wektor Serca”, to Wektor Specjalny, który przyznawany jest osobom oraz podmiotom za osiągnięcia wykraczające poza standardowe działania w przestrzeni społeczno-gospodarczej w wyjątkowych i okazjonalnych sytuacjach.

Gala nagród Wektory Serca odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. w Holu Dolnym o godz. 20.30.

Wejście na podstawie identyfikatora: Media, Premium, VIP.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie