- Pozytywnym zaskoczeniem jest rynek polski, na którym mali i średni przedsiębiorcy mocno inwestują w informatykę. Rozwija się sektor e-zdrowie oraz informatyzacja placówek ochrony zdrowia - ocenia prof. Janusz Filipiak, prezes zarządu Comarchu.

Comarch - pomimo problemów związanych z pandemią, w tym zakłócenia łańcucha dostaw - stawia na rozwój. To właśnie teraz decyduje się przyszłość biznesów w branży IT... Wyścig trwa i utrwalenie pozycji globalnej firmy zależy od decyzji podejmowanych w ekstremalnie trudnych warunkach biznesowych. W krakowskiej spółce nikt nie używa słowa "niemożliwe". Mocno podkreśla to w rozmowie z nami prof. Janusz Filipiak, założyciel i prezes zarządu Comarchu.

  • Poważne zaburzenia w logistyce dotykają także Comarch. Część z podzespołów stosowanych przy montażu elektroniki pochodzi z Azji. Zakłócenia w łańcuchach dostaw prowokują znaczne opóźnienia w dostawach dla krakowskiej spółki.
  • Pandemiczne kłopoty nie zwalniają z konieczności rozwoju. - Nakłady na prace badawczo-rozwojowe od kilku lat przekraczają 15 proc. całkowitych przychodów Grupy Comarch  - akcentuje prof. Filipiak.
  • Rozmowa jest częścią wspólnego projektu Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) oraz ING Banku Śląskiego. Kompleksowy raport dotyczący wpływu zaburzeń w łańcuchach dostaw na gospodarkę i działające w Polsce firmy zostanie zaprezentowany w kwietniu 2022 r. jako część kampanii EEC. Tematyka raportu będzie przedmiotem jednej z debat EEC Trends (20 stycznia 2022 r.).
Jak zaburzenia w łańcuchu dostaw w handlu międzynarodowym odbiły się na działalności pana firmy?

- Comarch kilka lat temu uruchomił w Krakowie halę laboratoryjno-produkcyjną „IoT Plant”, gdzie powstają urządzenia elektroniczne dla Przemysłu 4.0 oraz telemedycyny, wykorzystujące technologię Internetu Rzeczy. Po latach inwestycji w rozwój tego sektora działalności, firma otrzymuje zlecenia i zapytania ofertowe, dotyczące produkcji tych urządzeń.

Część z podzespołów stosowanych przy montażu elektroniki jest importowana z krajów azjatyckich. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, wywołane przez globalną pandemię, przekładają się na znaczne opóźnienia w dostawach elementów potrzebnych do produkcji urządzeń elektronicznych. To zjawisko, z którym muszą się mierzyć przedsiębiorcy z różnych branż na całym świecie - motoryzacyjnej, produkcyjnej, farmaceutycznej...

Aby zminimalizować ryzyko opóźnień w realizacji zamówień dla klientów, zbieramy informacje z rynku na temat dostępności strategicznych komponentów i z wyprzedzeniem dokonujemy tzw. zatowarowania. W ten sposób mamy uzupełnione stany magazynowe, co pozwala nam na uruchomienie produkcji danej partii urządzeń w kilka tygodni od złożenia zamówienia.

Wszyscy musimy się dostosowywać do sytuacji, jaka panuje na rynku - i klienci to rozumieją. Jeżeli to konieczne, wspólnie z nimi opracowywane są harmonogramy prac, które uwzględniają opóźnienia dostaw, problemy logistyczne oraz ograniczenia w handlu międzynarodowym. 

Czy ta sytuacja wpłynęła na poziom inwestycji?

- Ważnym elementem w rozwoju firmy jest oczywiście nieustanna budowa konkurencyjności. W związku z tym co roku nie zmniejszamy, a wręcz zwiększamy tempo inwestowania w nowe i istniejące produkty.

Nakłady na prace badawczo-rozwojowe od kilku lat przekraczają 15 proc. całkowitych przychodów Grupy Comarch. W 2020 roku wyniosły 264 miliony złotych, a w tym roku firma wyda zaś na działania R&D 300 milionów złotych z własnych zasobów finansowych.

Żeby być obecnym na rynku międzynarodowym, rynku ICT za 10-20 lat, musimy stale koncentrować się na rozwoju rozwiązań i usług informatycznych.

Co pozostaje obecnie największym wyzwaniem czasów pandemii: brak specjalistów, wzrost cen i kosztów (m.in. prowokowany pandemicznymi zaburzeniami w łańcuchach dostaw  i nierównowagą między podażą i popytem) czy - na przykład - praca zdalna?

- Dużym wyzwaniem dla firmy jest panująca pandemia koronawirusa, a przede wszystkim - problem z określeniem, jak długo jeszcze ona potrwa.

Jednym z najbardziej negatywnych efektów światowej epidemii, który przekłada się na prowadzenie biznesu, są opóźnienia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz spadek efektywności w działaniach dużych korporacji i instytucji. W szczególności to zjawisko jest bardzo powszechne w krajach europejskich. Sytuacja ma się dużo lepiej w państwach azjatyckich, gdzie panują bardziej sprzyjające warunki do prowadzenia negocjacji biznesowych.

Pozytywnym zaskoczeniem jest rynek polski, na którym mali i średni przedsiębiorcy mocno inwestują w informatykę. Rozwija się sektor e-zdrowie oraz informatyzacja placówek ochrony zdrowia. 

Drugą kwestią, która ma duży wpływ na bieżącą działalność firmy, stały się rosnące ceny energii elektrycznej, której Comarch potrzebuje dużo - zarówno do utrzymania biurowców, jak i zasilania oraz schładzania szaf serwerowych, które znajdują się w centrach przechowywania danych w Krakowie i Warszawie.
- Comarch prowadzi działalność biznesową w ponad 100 krajach, a w ponad 30 zlokalizowane są biura firmy. W zagranicznych spółkach zatrudniamy ponad 600 osób - przypomina prof. Janusz Filipiak (fot. mat. pras.)

Firma ma już zakontraktowane ceny na dostawę energii elektrycznej na 2022 i 2023 rok, ale rozważamy również różne działania oszczędnościowe. Jednym z nich jest plan przeniesienia z Polski serwerów do własnych ośrodków data center, które są zlokalizowane we Francji i w Niemczech. W połowie tego roku planowane jest uruchomienie serwerowni w Phoenix w Stanach Zjednoczonych. Ceny prądu są tam bardziej konkurencyjne, dlatego również amerykańska lokalizacja jest brana pod uwagę jako miejsce, gdzie będą przenoszone serwery z naszego kraju.

Trzecim czynnikiem, utrudniającym prowadzenie biznesu w Polsce, pozostaje trudna sytuacja na rynku pracy, w szczególności w branży informatycznej. Obecnie mamy blisko 400 wakatów na stanowiska z wielu różnych dziedzin. Oprócz specjalistów w dziedzinie programowania, poszukiwani są również inżynierowie systemowi, inżynierowie kontroli jakości, analitycy oraz konsultanci. Potrzebni są też pracownicy o profilu marketingowym i związanym z rozwojem biznesu.

Do zespołów staramy się też pozyskać absolwentów kierunków humanistycznych, ekonomicznych czy artystycznych, na których czekają projekty z pogranicza najnowszych technologii oraz specjalności pokrewnych. W Comarch znajdą zatem pracę również specjaliści ds. HR, pracownicy działów wsparcia, graficy czy UX/UI designerzy. Dodatkowo należy liczyć się z presją płacową. 

Czy możliwe są - powodowane m.in. różnymi "pandemicznymi" przyczynami - przenosiny części biznesu za granicę?

- Comarch prowadzi działalność biznesową w ponad 100 krajach, a w ponad 30 zlokalizowane są biura firmy. W zagranicznych spółkach zatrudniamy ponad 600 osób i są to głównie ludzie odpowiedzialni za rozwój sprzedaży, działania marketingowe oraz wsparcie klientów. Ta liczba zwiększa się wraz z pozyskiwaniem nowych kontraktów.

Firma inwestuje na rynkach zagranicznych i realizuje projekty w rozbudowę własnej infrastruktury. Aktualnie trwa budowa centrum przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych. Ośrodek o powierzchni blisko 3000 m kw. powstaje w miejscowości Mesa w stanie Arizona. Po jego uruchomieniu, które planowane jest na połowę 2022 roku, wszystkie serwery obsługujące klientów z Ameryki Północnej i Południowej, a znajdujące się w wynajmowanych przestrzeniach w Chicago, Columbus oraz w Montrealu i Toronto trafią, zostaną przeniesione do Mesy.

Z racji rosnących kosztów energii elektrycznej w Polsce brana jest również pod uwagę relokacja serwerów z własnych data center w Krakowie i Warszawie właśnie do USA lub Francji i Niemiec, gdzie firma również posiada ośrodki przetwarzania danych.

Doprecyzujmy: czy spółka zamierza przenieść biznes za granicę?

- Strategia Comarch zakłada dywersyfikację oferty w odniesieniu do produktów, branż i regionów. Obecnie Grupa Comarch pozyskuje za granicą 60 proc. przychodów ze sprzedaży produktów i usług, pozostałe 40 procent pochodzi z rynku polskiego.

Biznes w Europie od lat pozostaje na stabilnym poziomie, natomiast dynamiczny wzrost odnotowujemy w kontraktach na Bliskim Wschodzie oraz szerzej - w całej Azji.

Obecność na rynkach azjatyckich to zresztą skutek realizacji kolejnej zasady - śledzenia globalnych trendów biznesowych. Region Azji i Pacyfiku jest dziś najszybciej bogacącym się regionem świata.

Azja, w porównaniu z Europą, która osiągnęła już pewien poziom, cały czas się rozwija. Rośnie klasa średnia, ludzie się bogacą i potrzebują coraz to nowszych produktów i kolejnych usług. I jeżeli firma chce się liczyć nie tylko w Polsce, ale prowadzić działalność na globalną skalę, to po prostu musi być w Azji obecna... Dlatego Comarch zamierza kontynuować strategię zakładającą rozwój sprzedaży na rynkach azjatyckich.

Polityka środowiskowa - jak jest realizowana w spółce? Bo jeśli chce się na przykład wymagać ESG od innych (m.in. od dostawców), to wypada zacząć do siebie...  Tym bardziej, że i odbiorcy coraz mocniej się tym interesują.  

- Odpowiem z pomocą konkretów. Comarch realizuje wiele działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dbałości o środowisko naturalne. Są one elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego w Comarchu i spółka od wielu lat stosuje dobre praktyki w tej mierze, a zrealizowane przedsięwzięcia są prezentowane co roku w „Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych”. Działania te uwzględniają m.in. odpowiedzialną administrację budynkami, modernizację floty samochodowej, a także zaangażowanie firmy w akcje proekologiczne organizowane przez organizacje pozarządowe oraz samorządy.

W kampusie Comarch w Krakowie znajduje się siedem biurowców, w których na co dzień pracuje ponad 3500 osób. Do firmy należy również kilka budynków poza Krakowem - dwa w Warszawie i jeden w Łodzi, a w kilkudziesięciu miastach w Polsce i za granicą spółka wynajmuje biura.

Zarządzanie tymi nieruchomościami odbywa się z uwzględnieniem proekologicznych praktyk, takich jak np. modernizacja budynków i wyposażenia, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii czy też zastosowanie odpowiedniej polityki zakupowej.

Działania te mają na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa głównie w obszarach tzw. znaczącego zużycia energii. W firmie na bieżąco modernizowane są też urządzenia klimatyzacyjne na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu, wymieniane świetlówki na źródła światła w technologii LED oraz instalowane bardziej nowoczesne i energooszczędne urządzenia.
Janusz Filipiak (fot. Comarch)
Najnowszy budynek Comarch w Krakowie, który został oddany do użytku w 2017 roku, jest wyposażony w panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu biurowca. Urządzenia te pozwalają na częściowe pokrycie własnego zapotrzebowania na energię elektryczną. W 2022 roku rozpoczął się montaż instalacji fotowoltaicznych na kolejnych budynkach Comarch zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualnie na dachach budynków w kampusie firmy są montowane 4 instalacje po 50 kWp. W najbliższym czasie powstaną kolejne dwie o takiej samej mocy. Po ich uruchomieniu 2-3 z nich zostaną rozbudowane do ok. 200 kWp, co daje w polskich warunkach około 980 kWh energii na rok. Każda z teraz wybudowanych instalacji, według prognoz, powinna wytworzyć ok. 49 626 kWh rocznie.

Dodatkowo w dwóch biurowcach w krakowskim kampusie oraz w obiekcie w Łodzi zainstalowane są systemy, które pozwalają gromadzić deszczówkę. Woda ta jest wykorzystywana do pielęgnacji terenów zielonych znajdujących się na terenie firmy.

Sukcesywnie wymieniamy także flotę samochodową - na pojazdy, które spełniają europejskie wymagania emisji spalin. W 2020 roku 85 proc. samochodów spełniało rygorystyczne normy emisji spalin EURO6, 14 proc. mieściło się w normach EURO5, a tylko jeden procent spełniało normy EURO4 lub niższe.

W 2020 roku wycofane zostało z eksploatacji 13 pojazdów charakteryzujących się starszymi normami emisji spalin. Stopniowo wycofywane są z floty pojazdy z silnikami wysokoprężnymi i zastępowane są bardziej ekologicznymi samochodami z silnikami benzynowymi oraz z napędem hybrydowym.

Co jeszcze? 

- Comarch promuje również ekologiczne wartości wśród swoich pracowników, realizując działania zachęcające do świadomego korzystania z zasobów naturalnych oraz do czynnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego.

Firma zachęca pracowników, aby dojeżdżając do pracy w miesiącach wiosennych, letnich i wczesnojesiennych, przesiadali się na rowery. Dlatego do użytku pracowników dostępne są stojaki, zamykane tzw. rowerownie, samoobsługowe stacje naprawcze, szatnie oraz prysznice. 

Od kilku lat przez kilka dni w roku pracownicy mogą również skorzystać z darmowego serwisu rowerowego. W ramach przeglądu profesjonalni serwisanci regulują hamulce i przerzutki, usuwają luzy i sprawdzają ogólny stan roweru.

Kilkakrotnie Comarch dołączył też do organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa małopolskiej kampanii „Rowerem do pracy, czyli – dom, rower, praca… i tak w kółko”. Jej celem jest promowanie roweru jako codziennego środka transportu.

Przez kilka lat wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie firma organizowała również akcje sadzenia drzew i krzewów na terenie Krakowa, a także rozdawania mieszkańcom sadzonek. W ten sposób Comarch dokłada swoją zieloną cegiełkę w budowaniu czystego środowiska naturalnego.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.