Europejski Kongres Gospodarczy 2023

Tymczasowe aresztowania a biznes – perspektywa polska, perspektywa europejska

24 kwietnia 2023 • 14:30-16:00 • Sala konferencyjna 24 • Sesja tłumaczona symultanicznie PL/EN

Tematyka

Instytucja tymczasowego aresztowania w Polsce i w krajach europejskich – praktyka i stosowanie tych procedur wobec biznesu – prezes/prezeska zatrzymany/-a, firma musi działać dalej – jak to wygląda w rzeczywistości? Kompetencje prokuratury i wymiaru sprawiedliwości w obszarze obrotu gospodarczego. Obszary konfliktu interesów na styku własności prywatnej i państwowej. Konieczność zmiany obecnego stanu prawnego z uwzględnieniem praw człowieka, bezpieczeństwa i stabilności obrotu gospodarczego oraz oparcie go na standardach europejskich i polskiej myśli prawniczej – propozycje rozwiązań. Znaczenie zrozumiałego, stabilnego i funkcjonalnego porządku prawnego dla wzrostu gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie