Europejski Kongres Gospodarczy 2023

Trzeci sektor

26 kwietnia 2023 • 09:30-11:00 • Sala konferencyjna 7 • Sesja tłumaczona symultanicznie PL/EN

Tematyka

Organizacje pozarządowe w polskim życiu publicznym, społecznym, w gospodarce. Dorobek trzech dekad w budowaniu kapitału społecznego i podstaw społeczeństwa obywatelskiego. NGO jako pracodawca: między pasją a pracą. Współpraca organizacji z biznesem i administracją samorządową. Klimat dla działalności trzeciego sektora – polskie NGO-sy wobec trendów centralizacyjnych. Obszary, w których działania trzeciego sektora są szczególnie efektywne – przykłady. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych – instytucjonalna i społeczna kontrola przydzielania i wydatkowania środków. Jak skutecznie wspierać organizacje pozarządowe i tworzyć sprzyjające im środowisko?

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie