Europejski Kongres Gospodarczy 2023

Gaz, energetyka, przemysł

25 kwietnia 2023 • 15:00-16:00 • Sesja tłumaczona symultanicznie PL/EN

Partnerzy sesji

Tematyka

Prezentacja raportu

„Gaz zakładnikiem geopolityki.” Wykorzystanie gazu ziemnego na cele energetyczne w Unii Europejskiej w aspekcie odziaływania czynników geopolitycznych. 

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego dla przemysłu, energetyki i ciepłownictwa w aktualnych warunkach geopolitycznych. Energia elektryczna z gazu – czy jest na nią jeszcze miejsce w systemie? Branże szczególnie eksponowane na ryzyko związane z dostawami gazu – scenariusze na czas kryzysu. Ceny gazu a rentowność – szanse na ich stabilizację. A może substytuty? Techniczne i biznesowe możliwości zastąpienia gazu.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie