Europejski Kongres Gospodarczy 2023

Zielona transformacja ‒ nowa konkurencyjność

25 kwietnia 2023 • 11:30-13:00 • Scena 2 | Hol Dolny • Sesja tłumaczona symultanicznie PL/EN

Partnerzy sesji

Tematyka

Biznes bardziej „zielony” i bardziej konkurencyjny. Jak długofalowo rozwijać branżę czy firmę, inwestując w naturę? Świadomość klientów i nowe wymagania rynku. Co tu i teraz może zrobić biznes, by powstrzymać utratę bioróżnorodności? Obszary chronione – przykład zaangażowania. Greenwashing vs realny offset w działalności biznesowej. Transparentność, pomiar i weryfikacja efektów. Produkcja a zmiany sposobu zaspokajania ludzkich potrzeb. Różnorodność biologiczna, kapitał naturalny, nowe sposoby mierzenia postępu.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie