Europejski Kongres Gospodarczy

Biogaz

8 maja 2024 • 16:30-18:00 • Sala Audytoryjna • Sesja tłumaczona symultanicznie PL/EN

Partnerzy sesji

Tematyka

Zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną na terenach wiejskich. Biogazownie jako stabilne lokalne źródło ciepła i energii oraz krok w kierunku uniezależnienia obszarów wiejskich od zewnętrznych dostawców energii. Potencjał polskiego rolnictwa w kontekście biogazu. Skala możliwych inwestycji, nakłady i źródła finansowania, infrastruktura sieciowa. Wsparcie regulacyjne – oczekiwane rozwiązania. Doświadczenia z rynków, na których sektor biogazu jest w pełni rozwinięty.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie