Europejski Kongres Gospodarczy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U W Z Ž Ż
 Andrzej Kaleta

Andrzej Kaleta

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Stanowisko: rektor

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024

Profesor Andrzej Kaleta urodził się w 1956 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem ówczesnej Akademii Ekonomicznej z 1979 roku. Doktorat uzyskał w 1988 r., habilitację w 2000 r., a tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych – w 2014 roku (monografia pt. „Realizacja strategii PWE”).
Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Kalety koncentrowały się w trzech nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne.
Dorobek naukowy obejmuje blisko 180 publikacji. Jest to dorobek posiadający dużą wartość teoretyczną, merytoryczną, metodyczną, aplikacyjną i inspiracyjną – wnosi oryginalny i wartościowy wkład w rozwój nauk o zarządzaniu.
Jest organizatorem cyklicznych konferencji pt. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”.
Wypromował jedenastu doktorów.
Profesor był doradcą w procesach zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i gminach Dolnego Śląska, współuczestniczył w pracach Biura Rozwoju Wrocławia, był ekspertem ds. priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego.

Funkcje w uczelni

kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego
przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. opracowania strategii rozwoju i funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do roku 2020
redaktor naukowy kwartalnika Nauki o zarządzaniu wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, od 2012 r.
prezes Stowarzyszenia Absolwentów WSH, WSE, AE, UE – funkcja społeczna
 

Funkcje środowiskowe

członek Komitetu Nauk o Zarządzaniu PAN, od 2016 r.
członek Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki
członek Rady Programowej Loży Dolnośląskiej BCC, od 2010 r.
 

 

Bierze udział w sesjach:

  • Nauka jako motor innowacji ekonomicznych – ocena bieżącej sytuacji i najważniejsze wyzwania

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie