Europejski Kongres Gospodarczy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U W Z Ž Ż
 Joanna Zembaczyńska-Świątek

Joanna Zembaczyńska-Świątek

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Stanowisko: p.o. prezesa

Joanna Zembaczyńska-Świątek – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości związana od 2004 r., początkowo jako specjalista, kierownik sekcji, następnie jako zastępca dyrektora.

Od 2016 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów w PARP. Była odpowiedzialna za koordynację działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli instytucji pośredniczącej w programach realizowanych przez Agencję oraz roli Operatora Programu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG. Do jej zadań należało m.in. opracowywanie rozwiązań dla realizowanych przez Agencję Programów; koordynowanie prac nad porozumieniami programowymi; koordynowanie prac w zakresie dokumentów programowych, wytycznych i aktów prawnych dotyczących realizowanych programów; monitorowanie i sprawozdawczość z realizowanych programów; zarządzanie procedurami w Agencji dotyczącymi realizowanych programów.

W latach 2003-2004 pracowała w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Jest absolwentką kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu programów przedakcesyjnych i strukturalnych UE oraz zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie