Europejski Kongres Gospodarczy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U W Z Ž Ż
 Marcin Kraśniewski

Marcin Kraśniewski

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Stanowisko: Katedra Transformacji Energetycznej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przez lata związany z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego, a następnie Katedrą Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2021 obronił rozprawę doktorską pt. „Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak (summa cum laude). W latach 2021-2022 pracował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lucernie (Szwajcaria). Specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym, europejskim prawie gospodarczym, prawie energetycznym, regulacji gospodarczej, ekonomicznej analizie prawa, bezpieczeństwie surowcowym państwa, prawie i postępowaniu administracyjnym, a także funkcjonowaniu sektorów infrastrukturalnych. Autor ponad 50 publikacji naukowych. Członek Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa S.A. 

Od lipca 2017 roku Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM w Warszawie oraz redaktor serii monografie IUS PUBLICUM. Członek Zwyczajny Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council), akredytowanej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego należącego do Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego z siedzibą w Brukseli (FIDE – Fédération International pour le Droit Européen).

Od 01.09.2020 r. pełni funkcję sekretarza i współpracownika w Laboratorium Klimatyczno-Energetycznego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, a od marca 2022 roku jest członkiem Kolegium Redakcyjnego oraz redaktorem prowadzącym w Redakcji „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego”. Jest także członkiem Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego „Kolej, Tramwaj, Metro” z siedzibą w Warszawie (od stycznia 2021) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z siedzibą w Warszawie (od lipiec 2022).

W ramach swojej pracy naukowej współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. Macquarie Law School w Sydney (Australia), Aberdeen University Centre for Energy Law w Szkocji (Wielka Brytania), Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Bergen (Norwegia), Universidad del Salvador w Buenos Aires (Argentyna), Akademią Prawa im. Jarosława Mądrego w Charkowie (Ukraina), Uniwersytetem w Calgary (Kanada).

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii, a także przedsiębiorstw działających w innych sektorach infrastrukturalnych, w tym zwłaszcza działających w sektorze kolejowym. Posiada także doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach finansujących transformację energetyczną, ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Posługuje się językiem angielskim, językiem rosyjskim oraz językiem hiszpańskim.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie