Europejski Kongres Gospodarczy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U W Z Ž Ż
 Tadeusz Uhl

Tadeusz Uhl

dyrektor, Centrum Technologii Kosmicznych, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1991 roku otrzymał stanowisko profesora AGH, a w 2000 roku stanowisko profesora zwyczajnego AGH. Kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki (wcześniej Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn) w latach 2001–2016.
W 2020 roku został dyrektorem Centrum Technologii Kosmicznych, jednostki naukowo-dydaktycznej AGH.
Autor oraz współautor ponad 1000 publikacji naukowych, a także ponad 60 patentów krajowych i międzynarodowych.
Jest inicjatorem interdyscyplinarnego kształcenia opartego na projektach w zakresie mechatroniki oraz jednym z twórców kierunku kształcenia „Mechatronika”, a także inicjatorem współpracy międzynarodowej z wieloma uczelniami w kraju i za granicą w ramach umów bilateralnych oraz programów ERASMUS.
Członek rad programowych międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych oraz redaktor (2006- 2008) czasopisma PAK. Kierownik licznych projektów badawczych międzynarodowych i krajowych. Członek wielu Towarzystw i Organizacji naukowych i przemysłowych, Rad Nadzorczych firm giełdowych oraz rad naukowych.
Jako pierwszy Polak został powołany do udziału w pracach Grupy Wysokiego Poziomu (High Level Group) w zakresie Kluczowych Technologii (KET – Key Enabling Technologies), która działa przy Komisji Europejskiej.
Organizator konferencji naukowych, uczestnik międzynarodowych programów badawczych oraz kierownik prac dla przemysłu krajowego i zagranicznego. Założyciel grupy firm inżynierskich.
Zainteresowania naukowe to mechatronika, dynamika strukturalna, robotyka, kosmonautyka, monitorowanie konstrukcji i bezkontaktowe metody pomiarów wielkości mechanicznych.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie