A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | Z | Ż
Kulicki Marcin

Kulicki Marcin

Firma: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

Stanowisko: prezes zarządu

WYKSZTAŁCENIE:


2015-2016  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
                 Studia podyplomowe „Psychologia Zarządzania Personelem”


2013-2014  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
                 Studia podyplomowe „Zarządzanie w podmiotach leczniczych.”           


2005-2008  Instytut Pracy i Spraw Społecznych w Warszawie.


Studia doktoranckie.


2004-2005  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.


Dyplom ukończenia podyplomowego studium „Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej”.


2003-2004  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Dyplom ukończenia podyplomowego studium „Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej.”


2000-2002  Akademia Podlaska, Wydział Zarządzania i Marketingu.


Dyplom magistra


1996-2000  Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie.


Dyplom licencjata.


1978-1983  Technikum Mechaniczne Ministerstwa Komunikacji w Siedlcach.


Dyplom technika.


 


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:


2012-        
                  Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
                  Prezes Zarządu


2012-2012


     Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Warszawa


     Wiceprezes Zarządu


2009-2012


     Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Toruń


     Prezes Zarządu


2007-2009


                 Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. w Siedlcach


                 Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju.


                 Odpowiedzialny za logistykę, sprzedaż i sprawy inwestycyjne.


2006-2007


                 Urząd Miasta Siedlce


                 I Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce


                 Nadzór nad referatami: Rozwoju Miasta (inwestycje, budownictwo i architektura),


                 Spraw Obywatelskich, Edukacji.


2004-2006


                 Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Siedlcach


                 Dyrektor


                 Odpowiedzialny za funkcjonowanie jednostki i działań związanych z rynkiem pracy na


                 obszarze powiatów: siedlecki ziemski i grodzki, łosicki, sokołowski.


                 Lider dwóch projektów realizowanych na terenie Filii z Europejskiego Funduszu


                 Społecznego.


1998-2004


                 Siedlecka Centrala Materiałów Budowlanych  „Probud” S.A.


                 Członek zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu.


                 Prokurent, Dyrektor Oddziału Hala Targowa.


                 Odpowiedzialny za całokształt spraw handlowych w Firmie, a następnie jako Dyrektor


                 Oddziału, twórca sieci sklepów spożywczo – przemysłowych. Pięciokrotne zwiększenie


                 obrotów firmy.


1997-1998


                 BOS S.A. Białystok. Oddział  NEX Siedlce.


                 Dyrektor


                 Odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Oddziału w tym za organizację oraz handel                               hurtowy artykułami spożywczymi.


1994-1997


                 Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Stoczku Łukowskim.


                 Zastępca Dyrektora ds. Handlowych.


                 Nadzór nad zaopatrzeniem oraz handlem w Firmie. Organizacja sieci sprzedaży na terenie


                 kraju. Współpraca z sieciami handlu hurtowego i detalicznego (Makro, Auchan, Dyskont


                 Plus, Emperia).


                 Organizacja eksportu, utworzenie oraz nadzór oddziału firmy na terenie Białorusi.


1989-1994


                 Własna działalność gospodarcza.


                Właściciel firmy transportowej


1983-1987


                 PKP Siedlce.


                 Technolog Konstruktor


 


INNE PEŁNIONE FUNKCJE:


2013-          Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
                   w Mińsku Mazowieckim.


2011-2012  Przewodniczący Rady Nadzorczej Mołdowa Zahar Sp. z o.o. w Mołdawi


2011-2015  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Warszawski Holding Nieruchomości.


2007-2011  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Miasta Sp. z o.o. w Siedlcach


2007-2010  Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siedlcach.


2005-2009  Członek Rady Społecznej SPZOZ „ RM Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego


       i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.


2004-2005  Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
                   w Mińsku Mazowieckim.


2004-2005  Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o. w Siedlcach.


2002-2006  Członek Rady Programowej Fundacji Rozwoju Regionu podlaskiego „EKOLAND”


       w Siedlcach.


 


UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:


1.     Szkolenie na Trenerów- Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawa.


2.     Jak skutecznie zarządzać oraz współdziałać w firmie wobec obecnych wyzwań rynkowych- Instytut Zarządzania i Marketingu Warszawa.


3.     Egzamin na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.


4.     Zarządzanie Sprzedażą – Schenk Institute Warszawa.


5.     Negocjacje jako sposób zawierania umów handlowych – Centrum Promocji Kadr Warszawa.


6.     Sztuka współdziałania w firmie-  Instytut Zarządzania i Marketingu Warszawa.


7.     Kurs komputerowy – Agro - Camp Otwock.


 


UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE:


1.     Znajomość zarządzania spółkami prawa handlowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, analiz ekonomicznych, budownictwa strategii rozwoju firm.


2.     Znajomość zasad funkcjonowania spółek kapitałowych.


3.     Znajomość zasad negocjacji handlowych i socjalnych.


4.     Znajomość pracy rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.


5.     Znajomość pozyskiwania środków z funduszy europejskich.


6.     Znajomość języka rosyjskiego, angielski w trakcie intensywnej nauki.


 


CECHY OSOBOWOŚCI:


1.     Umiejętność kierowania zespołem ludzi i łatwość nawiązywania kontaktów.


2.     Zdolności organizacyjne.


3.     Umiejętność podejmowania trudnych decyzji , odporność na stres.


4.     Sumienność, obowiązkowość.


 


ZAINTERESOWANIA: Przedsiębiorczość, polityka, sport, podróże.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Google Play
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon
App Store
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon