09:30-11:00

 • Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio- i długoterminowej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jak Rynek Mocy poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski?
  • Wpływ polityki klimatycznej UE na niezależność energetyczną Polski
  • Rynek Mocy w kontekście rozwiązań proponowanych w Pakiecie Zimowym
  • Bezpieczeństwo zasilania
  • Paneuropejski Rynek Energii Elektrycznej a bezpieczeństwo energetyczne Polski
  • Dekarbonizacja UE 2050 i polska kontrybucja w jej ramach
 • Elektromobilność

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rozwój elektromobilności jako globalny trend. Jej podłoże na europejskim gruncie. Liderzy i tempo zmian
  • Przegląd narzędzi prawnych, zachęt podatkowych i innych ułatwień mających promować rozwój elektromobilności w krajach UE
  • Jakie zmiany regulacyjne (normy techniczne, system energetyczny, bezpieczeństwo) wymusi postęp elektromobilności?
  • Potencjał polskiej elektromobilności – według administracji i rynku. Prognozowane efekty dla gospodarki i środowiska
  • Potrzebny przełom. Kluczowe czynniki mające wpływ na przyspieszenie rozwoju elektromobilności
  • Mateusz Bonca - p.o. prezesa zarządu, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych, Grupa Lotos SA
 • IV rewolucja przemysłowa w Europie. Jak wykorzystać szanse?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Oblicza tzw. Przemysłu 4.0 – wpływ technologii na marketing, logistykę, zarządzanie
  • Nowe umiejętności pracowników. System kształcenia oraz życie społeczne w kontekście przeobrażeń w przemyśle
  • Tradycyjne branże przemysłu wobec nowych możliwości, potrzeb, wymagań?
  • Rola państwa w procesie rewolucyjnych zmian technologicznych
  • Jak przekonać firmy, by korzystały z nowych technologii?
 • Świat dla klimatu – co przyniesie szczyt klimatyczny w Katowicach

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Szczyt klimatyczny w Katowicach w 2018 r. będzie kluczowy dla wdrożenia porozumienia paryskiego. Stwarza ono szansę na to, że wszystkie państwa na świecie będą podejmować działania mające na celu ochronę klimatu. Konieczne jest jednak stworzenie przejrzystego i wiarygodnego systemu zgłaszania krajowych zobowiązań oraz ich monitorowania, tak by zapewnić proporcjonalność wysiłków wszystkich stron. To będzie główne zadanie szczytu klimatycznego w Katowicach. Jakie są więc cele negocjacyjne UE, polskiej prezydencji, USA, państw rozwijających się? Co jest rzeczywiście możliwe do uzgodnienia?

 • Prawo warstwowe a inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Pociągi, biurowce, galerie. Komercyjne wykorzystanie terenów nad torami i tunelami. Zainteresowanie inwestorów
  • Obecny status prawny obiektów ponad gruntem. Rozwiązania tymczasowe
  • Działka 3D? Działanie prawa warstwowego w systemach prawnych innych krajów. Przykłady
  • Potencjał inwestycyjny terenów kolejowych – perspektywy i bariery w kontekście inwestycji infrastrukturalnych
  • Wpływ nowych modeli zabudowy na rozwój miast. Korzyści dla inwestora, właściciela gruntu, samorządu
 • Śladem II Rzeczypospolitej? O gospodarce w stulecie odzyskania niepodległości

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Gospodarcze doświadczenia międzywojnia. Plany, osiągnięcia, rozczarowania
  • Polska gospodarka i geopolityka w roku 1918 i 2018. Analogie, różnice, konteksty
  • Współczesne państwo polskie i jego role w gospodarce. Właściciel, inwestor, animator projektów rozwojowych, regulator
 • Inwestycje w Europie Centralnej i w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Okiem inwestora. Obraz regionu i wizerunki krajów – kierunki ewolucji
  • Konkurencja o inwestora w Europie Centralnej. Atuty, strategie, narzędzia
  • Inwestorzy zagraniczni w Polsce. Czym są zainteresowani?
  • Jakich inwestycji potrzebuje polska gospodarka?
  • Mechanizmy przyciągania pożądanych inwestorów z atrakcyjnymi projektami
  • Cała Polska SSE? Czy to optymalna koncepcja? Alternatywne rozwiązania
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w UE

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Modny slogan czy bliska rzeczywistość? Europejskie spojrzenie na nowy trend
  • Filozofia gospodarki o obiegu zamkniętym, koszty i harmonogram dostosowań
  • Jakie branże stracą, a jakie zyskają? Co będzie miał z tego konsument?
  • Perspektywy dla firm z branży utylizacji śmieci, meblowej i elektronicznej, doradczej
  • Jak gospodarka o obiegu zamkniętym zmieni rynek? Czy produkty „made in EU” będą konkurencyjne na rynkach zagranicznych?
 • Biotechnologia w Polsce – kosztochłonna mrzonka czy realna szansa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Innowacyjna gospodarka bez biotechnologii? To nie jest możliwe
  • Drogi do komercjalizacji projektów biotechnologicznych – ludzie, wiedza, finansowanie
  • Rozwój badań i wdrożeń biotechnologicznych w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Centra badawczo-rozwojowe i centra badań klinicznych w Polsce – atrakcyjne miejsce tworzenia innowacji, rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
  • Biotechnologia w strategiach firm farmaceutycznych – więcej niż wartość dodana
  • Rozwój biotechnologicznych start-upów w Polsce
 • Wolny rynek w Europie – korzyści i bariery

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Korzyści z Jednolitego Rynku UE dla rozwoju gospodarczego państw członkowskich
  • Zagrożenia dla rynku. Utrudnienia w handlu w ramach UE. Źródła, przyczyny, przykłady
  • Katalog utrudnień branżowych – tekstylia, farmacja, przemysł stoczniowy, meblowy
  • Swoboda świadczenia usług. Transport i finanse jako sektory „wrażliwe”
  • Jak sobie radzić: wskazówki dla firm, zadania dla decydentów
  • Pracownicy delegowani w UE – istota rozbieżności, kierunki rozwiązań
 • Choroby cywilizacyjne XXI wieku

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Najważniejsze czynniki ryzyka wybranych chorób cywilizacyjnych – czy potrafimy je ograniczać?
  • Medycyna zapobiegawcza. Czy doceniamy jej znaczenie w walce z chorobami cywilizacyjnymi?
  • Organizacja i finansowanie opieki nad pacjentami m.in. z cukrzycą, chorobami płuc i chorobami sercowo-naczyniowymi
  • Koszty pośrednie związane z chorobami cywilizacyjnymi
 • Bezpieczeństwo i nowe technologie w podatkach

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowa ordynacja podatkowa i jej instytucje
  • Sposoby oceny ryzyka w relacjach z innymi podmiotami gospodarczymi
  • Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych – ugoda, mediacja, konsultacja, arbitraż
  • Bezpieczeństwo procesów podatkowych: metody weryfikacji wewnętrznej, certyfikacja polityki podatkowej, narzędzia informatyczne
  • Digitalizacja podatków 
 • Rynek pracy – suma wyzwań

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Sytuacja i główne trendy na rynku pracy w Polsce i w innych krajach Europy. Zjawiska wspólne i specyfika krajowa
  • Pożądane kompetencje i ich podaż. Sposoby na deficyt
  • Elastyczność pracy jako problem. Efektywne zatrudnianie a potrzeba stabilności 
  • Odchodzenie od umów cywilnoprawnych na rzecz etatów. Jak to się ma do wymogów współczesnej gospodarki?
  • Nowe pokolenia na rynku pracy – jak pozyskiwać, motywować, zatrzymywać
  • Mobilność pracowników, drenaż mózgów i migracje – doraźnie „uzupełnienia” i ubytki czy stały trend? 
 • Koniunktura i problemy – budownictwo pod presją

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Tak dobrze, że aż groźnie. Sytuacja w budownictwie – zestaw problemów branży
  • Spiętrzenie inwestycji infrastrukturalnych. Skutki dla rynku. Ceny materiałów budowlanych
  • Przetargi według nowych reguł. Jak uniknąć powtórki czarnego scenariusza z czasów „boomu autostradowego”?
  • Wąskie gardła. Inwestycje na torach i ich aktualna przepustowość
  • Nowe technologie i sprawniejsza logistyka – niezbędna reakcja na obecne realia
  • Gdzie jest fachowiec? Sytuacja na rynku pracy a zdolności wykonawcze polskiego sektora budowlanego
  • Konieczne nowe rozwiązania systemowe. Większe otwarcie na pracowników zagranicznych?
 • Zarządzanie – udane fuzje i przejęcia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Przygotowanie procesu połączenia firm. Cele, narzędzia, taktyka, doradztwo
  • Zarządzanie firmą po fuzji – główne czynniki sukcesu
  • Czynniki sukcesu – integracja kultur organizacyjnych i modeli operacyjnych
  • Jak w procesie integracji radzić sobie z różnicami (style zarządzania, staż, wiek i nawyki pracowników)
  • Nastawienie pracowników do zmian. Emocje towarzyszące procesowi integracji
  • Jak skutecznie angażować załogę w proces integracji?
  • Finansowanie procesu przejęć
 • Ekspansja zagraniczna firm

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jak skutecznie wspierać eksport i zagraniczne inwestycje firm?
  • Doświadczenia różnych krajów
  • Jakie są efekty polskiej rewolucji w pomocy państwa dla firm realizujących ekspansję zagraniczną?
  • Centralizacja wsparcia dyplomatycznego i finansowego. Jakie są nadal nierozwiązane problemy? Oceny i oczekiwania biznesu
 • Gaz z USA w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Miejsce Europy Środkowej na amerykańskiej mapie LNG
  • Na poziomie politycznym – gaz z USA a bezpieczeństwo energetyczne UE
  • Czas na konkrety: ceny i logistyka. Punkt widzenia firm i specjalistów
  • Kto na tym skorzysta? Jak nowy kierunek importu zmieni europejski rynek gazu?
 • Czas kogeneracji i nowoczesnego ciepłownictwa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowy model wsparcia dla kogeneracji. Jej rola w przyszłym miksie energii
  • Ekonomiczny i środowiskowy kontekst rozwoju ciepłownictwa. Efektywność energetyczna. Ciepło systemowe
  • Zaniedbania, potrzeby, efekty. Czy czeka nas wielki program inwestycji w ciepłownictwie?
  • Wielcy inwestują w ciepło? Nowoczesne ciepłownictwo i kogeneracja w strategiach grup energetycznych
 • Polski przemysł obronny – inwestycje, konkurencja, bezpieczeństwo

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zwiększenie wydatków na obronę – efekt dla sektora obronnego w Polsce
  • Konieczność modernizacji sił konwencjonalnych (m.in. wojska pancerne, zmechanizowane, lotnictwo, obrona przeciwlotnicza) i ich rola w systemie odstraszania
  • Nasze specjalności, atuty i braki. Współpraca z potentatami. Co z offsetem?
  • Bezpieczeństwo publiczne w XXI w., czyli gry wojenne. Jak zmieniają się doktryny obronne pod wpływem nowych typów zagrożeń?
  • Współczesny „wyścig zbrojeń” od strony taktyki i technologii. Wojny hybrydowe, terroryzm, nowe rodzaje broni i nowe systemy obrony (zapobiegania, minimalizacji ryzyka)
  • Zaskoczyć i odstraszyć? Innowacje w służbie bezpieczeństwa

11:20-12:15

 • VR/AR - świat w nowych realiach

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Sztuczna rzeczywistość – realne pieniądze. Ofensywa i biznesowy potencjał technologii VR/AR
  • Rozwój wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Oczekiwania, prognozy, emocje
  • VR i AR w projektowaniu, medycynie, edukacji, rozrywce
  • VR w biznesie. Produkcja, marketing i handel z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

11:30-13:00

 • Narodowe czempiony - ambicje i perspektywy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Czym jest czempion narodowy? Kryteria i definicja pojęcia w debacie publicznej
  • Jakich czempionów mamy, a jakich chcemy i powinniśmy mieć? Lider globalny czy regionalny?
  • Jak wspierać narodowych czempionów? Doświadczenia innych krajów
  • Mądrze, elastycznie, bez kompleksów. Jak i gdzie konkurować z większymi i silniejszymi?
 • Infrastruktura dla elektromobilności

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Infrastruktura dla elektromobilności w Polsce – stan obecny, plany i wyzwania
  • Najpierw miasto. Elektromobilność i zrównoważony transport w metropoliach jako narzędzia walki z korkami i smogiem
  • Rozwój infrastruktury ładowania e-pojazdów w świetle planów firm energetycznych
  • Wpływ rozwoju elektromobilności na strukturę popytu na energię i system jej dystrybucji
  • Elektromobilność źródłem nowych regulacji na rynku energii
  • Marcin Korolec - minister środowiska w latach 2011-2013, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej w latach 2013-2015, prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
  • Michał Kurtyka - podsekretarz stanu, Ministerstwo Energii
  • Krzysztof Zamasz - wiceprzewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Przemysł energochłonny w Polsce na tle Europy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Energochłonne specjalizacje przemysłowe i źródła ich problemów: koszty energii oraz polityka klimatyczna
  • Hutnictwo, chemia, przemysł spożywczy i papierniczy – ich konkurencyjność, znaczenie w gospodarce i na rynku pracy
  • Gdzie są rezerwy? Efektywność energetyczna i jej naturalne granice
  • Energochłonni na rynku energii i rynku mocy. Dostęp do tańszej/własnej energii w praktyce
  • Dialog i kompromis czy ucieczka z Polski i z Europy? Postulaty środowiska przemysłowego i reakcje świata polityki
  • Możliwości wsparcia energochłonnych gałęzi przemysłu w ramach obowiązujących i planowanych regulacji
 • Kapitał w poszukiwaniu rentowności na polskim rynku nieruchomości komercyjnych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Tani pieniądz, rosnąca gospodarka, nieprzegrzany rynek, atrakcyjne ceny. Co przyciąga zagraniczny kapitał?
  • Lokalizacja, wielkość rynku, podstawy makroekonomiczne vs bariery administracyjne i klimat polityczny
  • W co inwestować? Segmenty rynku nieruchomości na celowniku inwestorów
 • Trendy przyszłości w polskiej energetyce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • W poszukiwaniu stabilności. Jakie tendencje zbudują przyszłość polskiej energetyki?
  • Klastry czy energetyka wielkiej skali – co lepsze dla polskiej gospodarki?
  • Co dalej z energetyką konwencjonalną? Ograniczenia i alternatywy w świetle rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii i jej magazynowania
  • Automatyzacja energetyki wytwórczej oraz dystrybucji i przesyłu. Gdzie jest miejsce dla robotów?
  • Elektromobilność, a może hydromobilność – co będzie się bardziej opłacać?
 • Państwo aktywne w gospodarce – wczoraj i jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Projekty rozwojowe II Rzeczypospolitej – przydatna dziś lekcja historii?
  • Czas wielkich inwestycji: projekty infrastrukturalne (transport drogowy, lotniczy, wodny), energetyka konwencjonalna i jądrowa, wsparcie trendów (cyfryzacja, innowacje i start-upy, elektromobilność)
  • Kiedy państwo jest nie do zastąpienia? Formy i skala zaangażowania. Finansowanie projektów ważnych dla całej gospodarki
  • Rola prywatnej przedsiębiorczości w dużych przedsięwzięciach inicjowanych przez państwo
 • Tysiąc centrów usług dla biznesu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kontynuacja czy skok? Czas wyzwań dla sektora usług dla biznesu
  • Konkurencja, koszty działalności, automatyzacja. Co napędza, a co ogranicza rozwój sektora outsourcingu w Polsce?
  • Stare i nowe atuty. Jak Polska konkuruje o inwestorów?
  • Deficyt rąk do pracy coraz bardziej odczuwalny. Jak rozwijać rynek pracowników dla sektora nowoczesnych usług
 • Giełda – wyzwania dla inwestorów i emitentów

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Obowiązki informacyjne – użyteczne dla inwestorów, czy tylko uciążliwe dla spółek?
  • Odpowiedzialność członków zarządu. Rola rad nadzorczych
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych wobec oczekiwań inwestorów i rynku
  • Delisting i jego motywy. Naturalny proces czy nerwowa ucieczka?
  • Jak skutecznie dbać o płynność?
  • Relacje inwestorskie a przychylność i zaufanie inwestorów indywidualnych
  • Przyszli emitenci – co dziś jest dla nich magnesem?
 • Przyszłość współpracy Polski i Chin

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Bilans współpracy w ramach formatu „16+1”
  • Perspektywiczne obszary współpracy gospodarczej: handel i inwestycje
  • Logistyka i wielkie projekty infrastrukturalne. Nowy Jedwabny Szlak szansą dla Chin i Polski. Brama do Europy?
  • Nowe wyzwania dla strategicznej współpracy chińsko-europejskiej w nowej sytuacji politycznej świata (brexit, polityka USA). Rola Polski
  • Justin Yifu Lin - były główny ekonomista i starszy wiceprezes zarządu, Bank Światowy
 • Regiony górnictwa węgla kamiennego w okresie przekształceń: Śląsk - wizja i projekty

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Plan rozwoju regionalnego, projekty priorytetowe
  • Potencjał energetyki wiatrowej w regionach górnictwa węgla kamiennego, przykładowe projekty
  • Projekty o dużym potencjale w zakresie zaawansowanych technologii węglowych
  • Potencjał e-mobilności dla Górnego Śląska
  • Plan dla Śląska i potrzeby w zakresie finansowania
  • Szanse w zakresie finansowania
 • Źródła finansowania inwestycji

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Cezura 2020 roku – wysychający strumień unijnych pieniędzy?
  • Instrumenty zwrotne – jak korzystać? Co to zmienia?
  • Jak gospodarka będzie sobie radzić przy znacznie niższych funduszach z Brukseli
  • Nowe źródła i modele finansowania inwestycji
  • Oferta rynku finansowego dla biznesu. Fundusze, inwestorzy zewnętrzni, współfinansowanie
 • Polskie budownictwo – scenariusze przyszłości

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ostatnia wielka fala inwestycji. Co robić, gdy opadnie? W poszukiwaniu alternatyw dla rynku krajowego
  • Utrzymanie obiektów – potencjał tego sektora. Konieczna specjalizacja
  • Ekspansja polskiego budownictwa. Coraz więcej realnych sukcesów polskich spółek na rynkach zagranicznych
  • Porażki i cenne doświadczenia
  • Konsorcja i klastry. Współpraca polskich firm na obcych rynkach
 • Transport, infrastruktura, cargo w Europie i w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Europejski system transportowo-logistyczny. Integracja a wewnętrzne zróżnicowanie. Atuty i słabości
  • Rynek cargo: kolejowego, drogowego, lotniczego. Potencjał i kierunki rozwoju
  • Polska i sąsiedzi na europejskiej mapie logistycznej. Jak wykorzystać położenie?
  • Inwestycje infrastrukturalne w Europie Środkowej – wpływ na mobilność, gospodarkę, wymianę towarową
  • Transport intermodalny, terminale, magazyny – jak i gdzie?
 • Sektor prywatny w pomocy rozwojowej. Jak pomagać skuteczniej?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jak środki pomocowe mogą mobilizować prywatne inwestycje w krajach rozwijających się?
  • "Plan Inwe‎stycji Zewnętrznych" UE i innowacyjne gwarancje dla firm
  • "Inicjatywa Wzmocnienia Gospodarczego" EBI
  • Możliwości dla polskich przedsiębiorców i sektora finansowego
  • ‎Jak polskie instytucje rządowe mogą angażować biznes do pomocy rozwojowej?
 • Europejski rynek gazu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Aktualna rola Polski na środkowoeuropejskim rynku gazu
  • Gazoport, rynek LNG i rozwój infrastruktury a szanse na odgrywanie innej roli w naszym regionie Europy
  • Wspólne interesy, wspólne korzyści. Gazowe partnerstwa ze Słowacją, Litwą i Ukrainą?
  • Miejsce, rola i potencjał PGNiG w relacjach międzynarodowych
 • Polskie drogi do przemysłu 4.0 – fakty i mity

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Strategie wdrażania nowych rozwiązań na poziomie branż i firm
  • Przykłady zastosowania rozwiązań 4.0: IoT (Internet rzeczy), automatyka, robotyka
  • Koszty implementacji. Wsparcie, finansowanie, współpraca
  • Polski potencjał Przemysłu 4.0. Szanse na „przeskoczenie” etapu, na którym są rozwinięte gospodarki Europy Zachodniej
  • Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie atuty mamy do wykorzystania?
  • Kadry dla przemysłu przyszłości. Rola edukacji i „czynnika ludzkiego”

12:10-13:00

 • E-sport w natarciu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowa, potężna branża. Skala, dynamika, potencjał, znaczenie dla gospodarki
  • Sponsorzy, fani, media, rynek. E-sport sposobem na dotarcie do młodego odbiorcy
  • Wielkie imprezy i turnieje kołem zamachowym branży
  • E-sport jako platforma rozwoju technologii, poligon sprzętu, szkoła specjalistów

13:30-15:00

 • Motoryzacja a elektromobilność

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zmiany w strategiach koncernów samochodowych. Schyłek dziejów silnika spalinowego?
  • Czy eko musi być na prąd? Technologie a oczekiwania społeczne
  • Zasięgi i osiągi. Bariery w rozwoju napędu elektrycznego. Magazynowanie energii – klucz do sukcesu
  • Motoryzacja i sektor IT. Współpraca i wzajemne zależności
  • Elektryczne autobusy na ulicach polskich miast – zakupy i infrastruktura
  • Produkcja dla elektromobilności. Samochód czy komponenty? Gdzie szukać szansy dla polskiego przemysłu?
 • Smog – problem społeczny i gospodarczy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Źródła i skala zjawiska. Świadomość, edukacja, determinacja
  • Stan powietrza w polskich miastach
  • Pierwszy rok działania uchwał antysmogowych – praktyczne narzędzie czy martwe przepisy?
  • Normy i rozporządzenia – wymagania dla kotłów, jakość paliw – czego oczekują samorządy, branża górnicza, mieszkańcy
 • Mobilność w metropolii

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rola samorządów w kreowaniu polityki transportowej w XXI wieku
  • Metropolizacja, nowe potrzeby mieszkańców a tradycyjna oferta komunikacyjna
  • Bariery mobilności i ich usuwanie. Doświadczenia europejskich miast
  • Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie. Konkurencja i jakość usług
  • Nowe technologie wspierające zrównoważony i efektywny transport miejski
  • Koncepcja MaaS – daleko posunięta integracja przyszłością transportu publicznego?
 • Europejska energetyka – najważniejsze regulacje

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Pakiet Zimowy a transformacja energetyki w kierunku czystej energii
  • Rynek mocy – warianty, modele, koszty. Specyfika polskiego rozwiązania
  • Odbiorca końcowy na konkurencyjnym europejskim rynku energii elektrycznej – wpływ regulacji na koszty energii
  • Gaz jako główny surowiec konwencjonalnej energetyki? Wpływ na ceny energii i niezależność energetyczną
  • Kierunek – nowe technologie. Magazynowanie energii, elektromobilność i smart energy w Pakiecie Zimowym
  • Henryk Kaliś - prezes, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną, Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław SA
  • Monika Morawiecka - członek rady zarządzającej, PKEE Polski Komitet Energii Elektrycznej
  • Grzegorz Żarski - dyrektor rozwoju rynku i analiz, Towarowa Giełda Energii SA
 • Polska kolej w i po roku 2023

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kiedy kolej w Polsce osiągnie średni standard europejski?
  • Realizacja z problemami? Zmagania na otwartym froncie inwestycyjnym
  • Priorytety na mapie i w kalendarzu. Jakie projekty są kluczowe i pilne z punktu widzenia całej gospodarki?
  • Przygotowania do inwestycji w przyszłej dekadzie (m.in. koleje dużych prędkości)
 • Biurowce frontem do Europy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Polityka, kapitał, gospodarka – co napędza biurowy boom nad Wisłą?
  • Czy rekordowa podaż spotka się z popytem?
  • Polska marka „biurowa” w świecie. Ambicje i realia
  • Warszawa w kolejce miast, które chcą przejąć dużych graczy z Londynu i Barcelony
  • Dynamika rozwoju rynku w miastach regionalnych
 • Samorządowe inwestycje ze wsparciem centralnym

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Pakiet dla miast średnich spełnieniem oczekiwań miast niewojewódzkich?
  • Odrębne fundusze na inwestycje samorządowe. Czy Fundusz Dróg Samorządowych był dobrym kierunkiem?
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamia Program OSA. Rząd wie, czego potrzeba samorządom?
  • Polski Fundusz Rozwoju partnerem samorządów. Plany i doświadczenia z projektów. Rola w niwelowaniu różnic rozwojowych
  • Zapowiedź wsparcia dla 33 miast z największym zanieczyszczeniem powietrza
 • Polski kapitał w budowie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Program Budowy Kapitału kluczowym elementem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Dobrowolny III filar emerytalny. Oszczędności i bezpieczeństwo, inwestycje i rozwój gospodarki
  • Jak program wpłynie na sektor finansowy, gospodarkę, finanse publiczne
  • Stabilizacja i przyspieszenie rozwoju lokalnego rynku kapitałowego. A zagrożenia?
 • Przemysł 4.0 - Transformacja cyfrowa tradycyjnych biznesów

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kto powinien odpowiadać za transformację cyfrową w organizacji?
  • Nowe modele biznesowe, trendy w transformacji
  • Czym jest strategia cyfrowa i jak ją rozwijać. Co napędza transformację?
  • Przywództwo i HR. Rola przywództwa w podejmowaniu zmian kulturowych i przemianach organizacyjnych
  • Cyfrowa kultura i sposób myślenia. Jak to zbudować? Jak pobudzać innowacyjny sposób myślenia?
  • Innowacje: struktury organizacyjne, strategia innowacyjna. Jak dostosować organizację, by była digital-ready
  • Potrzeby klientów, zaangażowanie pracowników
  • Jakub Michalski - współzałożyciel, dyrektor generalny, VersaBox
  • Kacper Nosarzewski - Strategic foresight professional, Business Development Director, 4CF
  • Ramzi Ben Romdhane - General Manager Quality and Customers’ Satisfaction for the Alliance Renault Nissan Connected Vehicles and Mobility Services, prelegent Singularity University, Francja
  • Chia Young Hui - specjalista ds. transformacji cyfrowej, prelegent, Singularity University
 • Porty morskie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Inwestycje logistyczne nad polskim Bałtykiem – ambicje polskich portów
  • Znaczenie infrastruktury portowej dla rozwoju handlu zagranicznego
  • Przychody operatorów logistycznych i wpływy do budżetu państwa
  • Porty i ich zdolności do konkurowania. Plany inwestycyjne
 • Przyszłość polskiej chemii

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Główne trendy rozwojowe światowej chemii. Miejsce Polski
  • Surowce – nowe wyzwania surowcowe. Nowe ograniczenia
  • Czy wielki biznes chemiczny traci w UE sens?
  • Polskie inwestycje na tle Europy
 • Nowy Jedwabny Szlak – dziś i jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Różne oblicza inicjatywy One Belt One Road. Entuzjazm i obawy
  • Win-win? Korzyści z tego połączenia dla polskich firm 
  • Rola linii kolejowej w tym programie
  • Jakie formy przyjmie ta inicjatywa w kontekście zmieniającej się polityki gospodarczej Chin?
 • Zachodni Bengal - Polska. Współpraca w branży górniczej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Perspektywy polsko-indyjskiej współpracy w sektorze wydobywczym. Prawno-koncesyjne i ekonomiczne uwarunkowania wejścia na rynek górniczy w Indiach
  • Polscy producenci maszyn i urządzeń górniczych – ich wiedza, baza klientów i sieć relacji w Indiach. Administracyjne i finansowe wsparcie biznesu
  • Możliwości współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju z instytucjami finansującymi rozwój infrastruktury w Indiach
  • Rozwój infrastruktury dla eksportu węgla. Partnerstwo przy budowie portu
  • Odmetanowanie kopalń oraz przemysłowe wykorzystanie metanu – polskie doświadczenia
  • Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa w kopalniach
 • Forum współpracy gospodarczej ASEAN-Unia Europejska

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Perspektywy rozwoju rynku i gospodarki państw ASEAN
  • Wzrost klasy średniej szansą dla polskich produktów?
  • Logistyka i bariery wejścia dla inwestorów i eksporterów z Europy
  • Nie tylko górnictwo i energetyka. Obiecujące dla polskich firm – przemysł maszynowy i stoczniowy, branża medyczno-farmaceutyczna, spożywcza, chemia i ochrona środowiska
 • Polska-Niemcy – perspektywy relacji gospodarczych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Aktualny stan, temperatura i uwarunkowania dwustronnych relacji. Jak budować partnerstwo w nowej rzeczywistości?
  • Ważni partnerzy w gospodarce – bilans korzyści, przegląd doświadczeń
  • Przyszłość polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej w świetle wzajemnych zależności
  • Jak podnieść współpracę gospodarczą na wyższy poziom?
  • Razem ku europejskiej konkurencyjności – perspektywiczne obszary, kierunki i modele kooperacji
  • Igor Janke - partner, Firma Doradcza Bridge Sp. z o.o., prezes zarządu, Instytut Wolności
  • Rafał Szafraniec - partner, doradztwo podatkowe, KPMG w Polsce
 • Trzecia dekada budowy polskiego biznesu spożywczego – sukcesy i wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Sukcesja i zmiana pokoleniowa a nowe strategie firm spożywczych w Polsce
  • Przyspieszenie działań konsolidacyjnych w oczekiwaniu na boom na rynku fuzji i przejęć
  • Nowoczesny i technologicznie zaawansowany przemysł spożywczy gotowy na kolejne wyzwania
  • Sytuacja na rynku pracy wyzwaniem dla przemysłu spożywczego w Polsce
 • Zrównoważone modele biznesowe

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jak troska o środowisko, społeczeństwo i innowacje może tworzyć wartość przedsiębiorstw? Międzynarodowe doświadczenia i możliwość wdrożenia ich w Polsce
  • Zrównoważony rozwój w modelach biznesowych przedsiębiorstw – długofalowy cel w praktyce
  • „Bringing organizations to life” – recepta na efektywną współpracę biznesu, władz, organizacji publicznych, mediów w celu zapewnienie trwałych wartości
  • 3R’s – RECYCLE, REUSE, REMANUFACTURE – jak promować i inspirować biznes do odpowiednich postaw proekologicznych
  • Smart Grid & High-Tech Ecosystems – innowacyjne rozwiązania high-tech, sensors, natural lighting w drodze do zrównoważonego rozwoju w biznesie
  • Obieg zamknięty w biznesie. Ile to kosztuje?
 • Informacja w przestrzeni publicznej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Trzy lata funkcjonowania ustawy krajobrazowej – przegląd doświadczeń. Interpretacje, wdrożenia, dobre praktyki
  • Funkcja komunikacyjna przestrzeni publicznej. Reklama zewnętrzna jako komponent „środowiska wizualnego”
  • Jak pogodzić biznes z ładem przestrzennym i potrzebami społecznymi?
  • Doświadczenia miast europejskich, inspiracje ze świata. Nowe (przyjazne, użyteczne?) technologie komunikacyjne w przestrzeni publicznej
  • Krzysztof Gasidło - członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, kierownik, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Śląska
  • Agata Legat - partner, radca prawny, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k
  • Michał Olszewski - zastępca prezydenta m. st. Warszawy
 • Gaming: polska specjalność

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Siła polskich firm na globalnym rynku – propaganda czy rzeczywistość
  • Nie dla każdego… Siły, środki, pieniądze, modele biznesowe
  • Drogi rozwoju. Prekursorsko czy odtwórczo?
  • Rządowe oczko w głowie. Gaming w Strategii Morawieckiego
  • Przyszłość. Tendencje światowe i polskie nadzieje
 • Nowe technologie w medycynie - od leków do cyfryzacji

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Dokąd zmierza medycyna w dobie szybkiego rozwoju technologicznego
  • Dostęp pacjentów do innowacyjnych technologii – problem wyłącznie finansowy?
  • Oblicza postępu w diagnostyce i terapii – główne trendy w wybranych dziedzinach medycyny
  • Finansowanie nowych technologii medycznych wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia
  • Mateusz Juszczak - założyciel, prezes zarządu, Laparo Sp. z o.o.
  • Bogdan Koczy - konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii, dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
  • Kornel Lukaszczyk - Kierownik Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej Wyroby Medyczne, TUV NORD
  • Tomasz Staszelis - dyrektor ds. cyfryzacji, Grupa Polpharma

15:20-16:20

 • O Przemyśle 4.0 konkretnie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jak plasować się będą start-upy w poszczególnych etapach Przemysłu 4.0? Najbardziej "chłonne" branże
  • Bądź mądry zawczasu. Jak się do tego przygotować?
  • Szanse na niepodległość czy nieuchronne wpasowanie się w Wielki System? Możliwe styczne i źródła animozji, niezrozumienia, wadliwych praktyk
  • "Wielki start-up" (struktura organizacyjna) w obrębie globalnego czy kontynentalnego koncernu

15:20-16:35

 • Sztuczna inteligencja i ocean danych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Sztuczna inteligencja niejedno ma imię. O zastosowaniach dziś i jutro
  • Dialogi bez człowieka, czyli o Internecie rzeczy. Edge Computing
  • Big data. Człowiek w zalewie wiadomości: brokerzy informacji, analitycy danych, menedżment – łakomy konsument
  • W dialogu z maszyną. Zmiany w myśleniu o świecie, hierarchiach wartości, obyczajowości
  • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu, w tym kapitałem ludzkim
  • Czy jest się czego bać? Zagrożenia wynikające z autonomii maszyn

15:30-17:00

 • Euro – co dalej?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kondycja europejskiej waluty i strefy euro
  • Co się zmienia w eurostrefie? Kierunki przeobrażeń
  • Co z krajami UE pozostającymi poza strefą?
  • Polska i euro. Nowe okoliczności. Argumenty za i przeciw
 • Skuteczni w walce o czyste powietrze

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Sposoby na niską emisję. Doświadczenia, przykłady i upowszechnianie dobrych praktyk
  • Co robią samorządy i biznes? Wspólny interes, konieczny dialog
  • Zaangażowanie przemysłu w działania na rzecz poprawy jakości powietrza
  • Możliwości systemowego wsparcia inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
  • Technologie i innowacje w walce z zanieczyszczeniami atmosfery
 • Nowy model inwestycji w energetyce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zapotrzebowanie na energię w Europie i w Polsce. Prognozy, podaż, bezpieczeństwo
  • Nowe normy środowiskowe UE i nowa fala inwestycji w energetyce wytwórczej. Czy zdążymy do
   2021 r.?
  • Strategie inwestycyjne firm i państw w świetle uwarunkowań politycznych, regulacyjnych, ekonomicznych i technologicznych. W co będzie inwestować polska energetyka?
  • Państwo jako stabilizator i gwarant opłacalności inwestycji w energetyce
  • Ciepłownictwo komunalne – paląca potrzeba modernizacji. Finansowanie?
 • Sukcesja w firmach rodzinnych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Firmy osierocone. Problem na świecie. Czy także u nas?
  • Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Ograniczenia prawne i zwyczajowe
  • Scheda, ambicja, mentalność. Czy przekazanie przedsiębiorstwa w obce ręce to porażka?
  • O dobrodziejstwach i wadach konserwatyzmu. Konflikt pokoleń w zarządzaniu firmą. Prawdy i mity
  • Nowa gospodarka i przyszłość firm rodzinnych. Jak się zmieniać, ocalając wartości?
 • Produkcja w realiach rewolucji przemysłowej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Optymalizacja działań wytwórczych na bazie danych produkcyjnych
  • Internet rzeczy w fabryce przyszłości – zmiany, które zachodzą tu i teraz
  • Produkt „nowej ery”? Korzyści z zastosowania nowych metod produkcji dla konkurencyjności i rynkowej pozycji firmy
 • Pracownicze plany kapitałowe

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Pracownicze plany kapitałowe (PPK) jako element III filaru systemu emerytalnego i rządowego Programu Budowy Kapitału. Wzorce, rozwiązania legislacyjne, cele, oczekiwania, terminy
  • Wpływ PPK na system zabezpieczenia społecznego i rynek usług finansowych
  • PPK a funkcjonujące Pracownicze Programy Emerytalne i oszczędnościowe
  • Nowe obowiązki, rekomendacje pracodawców, opinie pracowników. Dobrowolność czy obligatoryjność?
  • Większe zasoby oszczędności na rynku kapitałowym. Nowe źródło finansowania długoterminowych inwestycji, czynnik ograniczania zależności polskiej gospodarki od kapitału zagranicznego
 • Magazynowanie energii

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Techniki gromadzenia i przechowywania energii – przegląd metod, obiecujące kierunki badań
  • Magazyny energii – ich skala i użyteczność; rola w elektromobilności, w systemach energetycznych,
   w budynkach
  • Rewolucja w wykorzystaniu energii. Skutki dla producentów, operatorów sieci i konsumentów/prosumentów
  • Koszty a powszechność magazynowania energii – zadecyduje rynek czy regulacje?
 • Cyberzagrożenia – świadomość, technologie, profilaktyka

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Skala, zasięg, obszary cyberzagrożeń. Od skoku na bank do skoku na... prezydenturę 
  • Globalne zagrożenie vs. lokalne strategie. Czy świat potrzebuje nowej konwencji w sprawie cyberbezpieczeństwa?
  • Rozwiązania na szczeblu unijnym i krajowym – narzędzia realizacji
  • Cyberataki w świecie Internetu rzeczy (IoT). Nowy poziom wyzwań w zapewnieniu bezpieczeństwa
  • Jak budować odporność firm na zagrożenie? Profilaktyka w praktyce: dziedziny, metody, modele
  • Czy ochrona przed cyberzagrożeniami może być polską specjalnością?
 • Transport intermodalny

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Współczesne trendy w europejskim transporcie. Znaczenie intermodalności
  • Jaka infrastruktura dla transportu intermodalnego?
  • Polskie zasoby infrastruktury intermodalnej – umiejscowienie i dostępność. Jak to zoptymalizować?
  • Czy transport intermodalny obroni miejsce kolei na rynku cargo?
 • Edukacja zawodowa – nowe otwarcie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Szkolnictwo zawodowe (uczelnie, szkoły średnie) – znamy potrzeby. Co robimy? 
  • Programy nauczania (w procesie kształcenia zawodowego) a prognozowane potrzeby rynku pracy 
  • Dualny system kształcenia – doświadczenia (własne, europejskie), nowe koncepcje, praktyka
  • Zaangażowanie pracodawców, rola samorządów. Współpraca firm ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi
 • Forum współpracy gospodarczej ASEAN-Unia Europejska

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Perspektywy rozwoju rynku i gospodarki państw ASEAN
  • Wzrost klasy średniej szansą dla polskich produktów?
  • Logistyka i bariery wejścia dla inwestorów i eksporterów z Europy
  • Nie tylko górnictwo i energetyka. Obiecujące dla polskich firm – przemysł maszynowy i stoczniowy, branża medyczno-farmaceutyczna, spożywcza, chemia i ochrona środowiska
 • W stulecie współpracy Polski i USA. Dyskusja o przyszłości

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jaki jest bilans relacji polityczno-gospodarczych Polski i USA?
  • Geopolityka a gospodarka. Europejskie i globalne uwarunkowania relacji dwustronnych
  • Przemysł, energetyka, handel. Gdzie szukać szans na przyszłość?
  • Doświadczenia i wyzwania we współpracy w dziedzinie obronności
  • Surowce i bezpieczeństwo. Amerykański gaz w Europie i w Polsce
  • Amerykańskie inwestycje w Polsce. Stan obecny i plany inwestorów
  • Ile współpracy, ile rywalizacji? Jaki model współpracy handlowej i gospodarczej UE-USA?
 • Smart City – marzenie czy rzeczywistość?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zrównoważone i inteligentne miasta – doświadczenia, trendy i dobre praktyki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  • „Zielony” i inteligentny rozwój miast w dobie transformacji cyfrowej – wyzwania dla miast
  • Czy start-upy mogą pomóc samorządom w usprawnieniach dla mieszkańców?
  • Miasto poligonem rozwiązań cyfrowych. Czy można sprawdzać na żywym organizmie nieprzetestowane rozwiązania?
  • Aplikacje mobilne w transporcie. Kto robi to dobrze, a kto źle?
 • Automatyzacja i robotyka w zaawansowanych usługach

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowa fala rozwoju centrów usług dla biznesu i outsourcingu (BPO, SSC)
  • Koszty zatrudnienia rosną – szansa dla automatyzacji i robotyzacji
  • Gdzie robot nie pomoże? Zaawansowane usługi wymagające specjalistycznej kadry
 • Nowe trendy i nowi konsumenci na rynku spożywczym

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Silny i nowoczesny przemysł spożywczy w relacjach z coraz bardziej wymagającym konsumentem
  • Nowe pokolenie konsumentów kreuje ofertę firm spożywczych
  • Jak odnaleźć się pośród licznych trendów oraz mód żywnościowych i kulinarnych?
  • Start-upy spożywcze i handlowe napędzają rozwój branży FMCG i popularyzują niszowe kategorie

17:15-18:45

 • Polski biznes na drodze do dojrzałości

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Polski biznes tu i teraz. Rosnąca skala działalności a struktura firmy. Bariery dalszego wzrostu
  • „Firma duża i dojrzała” – co to takiego?
  • Jak skutecznie zarządzać procesem zmian. Punkty krytyczne i trudne decyzje
  • W kraju i na świecie. Ekspansja międzynarodowa warunkiem rozwoju?
  • Dojrzałość z zewnętrznym wspomaganiem. Kompetencje, które trzeba/warto kupić

   

  Panel połączony jest z galą finałową konkursu Wizjonerzy 2018.

  To prestiżowy konkurs dla menedżerów z pasją, którzy dzięki swojej determinacji i odwadze potrafili z powodzeniem wdrożyć wielkie projekty oraz podnieść wartość firmy, mimo konkurencji i niesprzyjającego otoczenia rynkowego.

   

  Organizator: Dziennik Gazeta Prawna

19:00

 • Top Inwestycje Komunalne