EEC 2019

09:30-11:00

 • Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio- i długoterminowej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak Rynek Mocy poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski?
  • Wpływ polityki klimatycznej UE na niezależność energetyczną Polski
  • Rynek Mocy w kontekście rozwiązań proponowanych w Pakiecie Zimowym
  • Bezpieczeństwo zasilania
  • Paneuropejski Rynek Energii Elektrycznej a bezpieczeństwo energetyczne Polski
  • Dekarbonizacja UE 2050 i polska kontrybucja w jej ramach
 • Elektromobilność

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rozwój elektromobilności jako globalny trend. Jej podłoże na europejskim gruncie. Liderzy i tempo zmian
  • Przegląd narzędzi prawnych, zachęt podatkowych i innych ułatwień mających promować rozwój elektromobilności w krajach UE
  • Jakie zmiany regulacyjne (normy techniczne, system energetyczny, bezpieczeństwo) wymusi postęp elektromobilności?
  • Potencjał polskiej elektromobilności – według administracji i rynku. Prognozowane efekty dla gospodarki i środowiska
  • Potrzebny przełom. Kluczowe czynniki mające wpływ na przyspieszenie rozwoju elektromobilności
 • IV rewolucja przemysłowa w Europie. Jak wykorzystać szanse?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Oblicza tzw. Przemysłu 4.0 – wpływ technologii na marketing, logistykę, zarządzanie
  • Nowe umiejętności pracowników. System kształcenia oraz życie społeczne w kontekście przeobrażeń w przemyśle
  • Tradycyjne branże przemysłu wobec nowych możliwości, potrzeb, wymagań?
  • Rola państwa w procesie rewolucyjnych zmian technologicznych
  • Jak przekonać firmy, by korzystały z nowych technologii?
 • Świat dla klimatu – co przyniesie szczyt klimatyczny w Katowicach

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Szczyt klimatyczny w Katowicach w 2018 r. będzie kluczowy dla wdrożenia porozumienia paryskiego. Stwarza ono szansę na to, że wszystkie państwa na świecie będą podejmować działania mające na celu ochronę klimatu. Konieczne jest jednak stworzenie przejrzystego i wiarygodnego systemu zgłaszania krajowych zobowiązań oraz ich monitorowania, tak by zapewnić proporcjonalność wysiłków wszystkich stron. To będzie główne zadanie szczytu klimatycznego w Katowicach. Jakie są więc cele negocjacyjne UE, polskiej prezydencji, USA, państw rozwijających się? Co jest rzeczywiście możliwe do uzgodnienia?

  • Rafał Bochenek - pełnomocnik ministra ds. organizacji, COP 24
  • Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący, Rada Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
  • Miguel Arias Cañete - komisarz ds. klimatu, Komisja Europejska
  • Sławomir Dębski - dyrektor, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  • Henryk Kowalczyk - minister środowiska, Polska
  • Michał Kurtyka - sekretarz stanu, Ministerstwo Energii, Polska, pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP 24
  • Andris Piebalgs - komisarz ds. energii w latach 2004-2010, Komisarz ds. rozwoju w latach 2010-2014, Komisja Europejska
 • Prawo warstwowe a inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Prawo warstwowe w kontekście inwestycji infrastrukturalnych
  • Pociągi, biurowce, galerie. Komercyjne wykorzystanie terenów nad torami i tunelami. Zainteresowanie inwestorów
  • Obecny status prawny obiektów ponad gruntem. Rozwiązania tymczasowe
  • Działka 3D? Działanie prawa warstwowego w systemach prawnych innych krajów. Przykłady
  • Potencjał inwestycyjny terenów kolejowych – perspektywy i bariery w kontekście inwestycji infrastrukturalnych
  • Wpływ nowych modeli zabudowy na rozwój miast. Korzyści dla inwestora, właściciela gruntu, samorządu
 • Śladem II Rzeczypospolitej? O gospodarce w stulecie odzyskania niepodległości

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Gospodarcze doświadczenia międzywojnia. Plany, osiągnięcia, rozczarowania
  • Polska gospodarka i geopolityka w roku 1918 i 2018. Analogie, różnice, konteksty
  • Współczesne państwo polskie i jego role w gospodarce. Właściciel, inwestor, animator projektów rozwojowych, regulator
 • Inwestycje w Europie Centralnej i w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Okiem inwestora. Obraz regionu i wizerunki krajów – kierunki ewolucji
  • Konkurencja o inwestora w Europie Centralnej. Atuty, strategie, narzędzia
  • Inwestorzy zagraniczni w Polsce. Czym są zainteresowani?
  • Jakich inwestycji potrzebuje polska gospodarka?
  • Mechanizmy przyciągania pożądanych inwestorów z atrakcyjnymi projektami
  • Cała Polska SSE? Czy to optymalna koncepcja? Alternatywne rozwiązania
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w UE

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Modny slogan czy bliska rzeczywistość? Europejskie spojrzenie na nowy trend
  • Filozofia gospodarki o obiegu zamkniętym, koszty i harmonogram dostosowań
  • Jakie branże stracą, a jakie zyskają? Co będzie miał z tego konsument?
  • Perspektywy dla firm z branży utylizacji śmieci, meblowej i elektronicznej, doradczej
  • Jak gospodarka o obiegu zamkniętym zmieni rynek? Czy produkty „made in EU” będą konkurencyjne na rynkach zagranicznych?
 • Biotechnologia w Polsce – kosztochłonna mrzonka czy realna szansa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Innowacyjna gospodarka bez biotechnologii? To nie jest możliwe
  • Drogi do komercjalizacji projektów biotechnologicznych – ludzie, wiedza, finansowanie
  • Rozwój badań i wdrożeń biotechnologicznych w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Centra badawczo-rozwojowe i centra badań klinicznych w Polsce – atrakcyjne miejsce tworzenia innowacji, rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
  • Biotechnologia w strategiach firm farmaceutycznych – więcej niż wartość dodana
  • Rozwój biotechnologicznych start-upów w Polsce
  • Joseph BenAmram - prezes na Europę, Rosję, Bliski Wschód i Afrykę, MSD International GmbH
  • Wojciech Kuta - redaktor naczelny, Rynek Zdrowia
  • Avi Matan - General manager, Novartis Oncology Poland/ZPIFF INFARMA
  • Tadeusz Pietrucha - CEO, Bio-Tech Consulting Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
  • Markus Sieger - prezes zarządu, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
  • Zofia Szewczuk - starszy menedżer inwestycyjny, Polski Fundusz Rozwoju
 • Wolny rynek w Europie – korzyści i bariery

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Korzyści z Jednolitego Rynku UE dla rozwoju gospodarczego państw członkowskich
  • Zagrożenia dla rynku. Utrudnienia w handlu w ramach UE. Źródła, przyczyny, przykłady
  • Katalog utrudnień branżowych – tekstylia, farmacja, przemysł stoczniowy, meblowy
  • Swoboda świadczenia usług. Transport i finanse jako sektory „wrażliwe”
  • Jak sobie radzić: wskazówki dla firm, zadania dla decydentów
  • Pracownicy delegowani w UE – istota rozbieżności, kierunki rozwiązań
 • Choroby cywilizacyjne XXI wieku

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Najważniejsze czynniki ryzyka wybranych chorób cywilizacyjnych – czy potrafimy je ograniczać?
  • Medycyna zapobiegawcza. Czy doceniamy jej znaczenie w walce z chorobami cywilizacyjnymi?
  • Organizacja i finansowanie opieki nad pacjentami m.in. z cukrzycą, chorobami płuc i chorobami sercowo-naczyniowymi
  • Koszty pośrednie związane z chorobami cywilizacyjnymi
  • Ewa Dąbrowska-Górniak - dyrektor medyczny, AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o
  • Mariusz Gąsior - kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Piotr Jankowski - I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Przemysława Jarosz-Chobot - Katedra Pediatrii, Klinika Diabetologii Dziecięcej WLK SUM, SP Szpital Kliniczny nr 6 SUM, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Oddział Diabetologii Dziecięcej, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii
  • Marzena Sygut - dziennikarz, Rynek Zdrowia
  • Wojciech Zawalski - ekspert systemu ochrony zdrowia
 • Bezpieczeństwo i nowe technologie w podatkach

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowa ordynacja podatkowa i jej instytucje
  • Sposoby oceny ryzyka w relacjach z innymi podmiotami gospodarczymi
  • Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych – ugoda, mediacja, konsultacja, arbitraż
  • Bezpieczeństwo procesów podatkowych: metody weryfikacji wewnętrznej, certyfikacja polityki podatkowej, narzędzia informatyczne
  • Digitalizacja w systemach podatkowych. Skuteczność nowych narzędzi w dyspozycji fiskusa
  • Koncepcje opodatkowania gospodarki cyfrowej i e-commerce. Rekomendacje europejskie (KE), światowe (OECD) i krajowe
 • Rynek pracy – suma wyzwań

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sytuacja i główne trendy na rynku pracy w Polsce i w innych krajach Europy. Zjawiska wspólne i specyfika krajowa
  • Pożądane kompetencje i ich podaż. Sposoby na deficyt
  • Elastyczność pracy jako problem. Efektywne zatrudnianie a potrzeba stabilności 
  • Odchodzenie od umów cywilnoprawnych na rzecz etatów. Jak to się ma do wymogów współczesnej gospodarki?
  • Nowe pokolenia na rynku pracy – jak pozyskiwać, motywować, zatrzymywać
  • Mobilność pracowników, drenaż mózgów i migracje – doraźnie „uzupełnienia” i ubytki czy stały trend? 
 • Koniunktura i problemy – budownictwo pod presją

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Tak dobrze, że aż groźnie. Sytuacja w budownictwie – zestaw problemów branży
  • Spiętrzenie inwestycji infrastrukturalnych. Skutki dla rynku. Ceny materiałów budowlanych
  • Przetargi według nowych reguł. Jak uniknąć powtórki czarnego scenariusza z czasów „boomu autostradowego”?
  • Wąskie gardła. Inwestycje na torach i ich aktualna przepustowość
  • Nowe technologie i sprawniejsza logistyka – niezbędna reakcja na obecne realia
  • Gdzie jest fachowiec? Sytuacja na rynku pracy a zdolności wykonawcze polskiego sektora budowlanego
  • Konieczne nowe rozwiązania systemowe. Większe otwarcie na pracowników zagranicznych?
 • Zarządzanie – udane fuzje i przejęcia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Przygotowanie procesu połączenia firm. Cele, narzędzia, taktyka, doradztwo
  • Zarządzanie firmą po fuzji – główne czynniki sukcesu
  • Czynniki sukcesu – integracja kultur organizacyjnych i modeli operacyjnych
  • Jak w procesie integracji radzić sobie z różnicami (style zarządzania, staż, wiek i nawyki pracowników)
  • Nastawienie pracowników do zmian. Emocje towarzyszące procesowi integracji
  • Jak skutecznie angażować załogę w proces integracji?
  • Finansowanie procesu przejęć
 • Ekspansja zagraniczna firm

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak skutecznie wspierać eksport i zagraniczne inwestycje firm?
  • Doświadczenia różnych krajów
  • Jakie są efekty polskiej rewolucji w pomocy państwa dla firm realizujących ekspansję zagraniczną?
  • Centralizacja wsparcia dyplomatycznego i finansowego. Jakie są nadal nierozwiązane problemy? Oceny i oczekiwania biznesu
 • Gaz z USA w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Miejsce Europy Środkowej na amerykańskiej mapie LNG
  • Na poziomie politycznym – gaz z USA a bezpieczeństwo energetyczne UE
  • Czas na konkrety: ceny i logistyka. Punkt widzenia firm i specjalistów
  • Kto na tym skorzysta? Jak nowy kierunek importu zmieni europejski rynek gazu?
  • Michał Baranowski - dyrektor, The German Marshall Fund of the United States
  • Shawn Bennett - Deputy Assistant Secretary of Energy for Oil and Gas, U.S. Department of Energy
  • Fred Hutchison - prezes, Departament Stanu USA, LNG Allies
  • Paweł Jakubowski - prezes zarządu, Polskie LNG SA
  • Piotr Naimski - pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, sekretarz stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Rafael Świąder - zastępca dyrektora, Oddział Obrotu Hurtowego, dyrektor, Departament Zarządzania Portfelem , PGNiG SA
 • Czas kogeneracji i nowoczesnego ciepłownictwa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowy model wsparcia dla kogeneracji. Jej rola w przyszłym miksie energii
  • Ekonomiczny i środowiskowy kontekst rozwoju ciepłownictwa. Efektywność energetyczna. Ciepło systemowe
  • Zaniedbania, potrzeby, efekty. Czy czeka nas wielki program inwestycji w ciepłownictwie?
  • Wielcy inwestują w ciepło? Nowoczesne ciepłownictwo i kogeneracja w strategiach grup energetycznych
 • Polski przemysł obronny – inwestycje, konkurencja, bezpieczeństwo

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zwiększenie wydatków na obronę – efekt dla sektora obronnego w Polsce
  • Konieczność modernizacji sił konwencjonalnych (m.in. wojska pancerne, zmechanizowane, lotnictwo, obrona przeciwlotnicza) i ich rola w systemie odstraszania
  • Nasze specjalności, atuty i braki. Współpraca z potentatami. Co z offsetem?
  • Bezpieczeństwo publiczne w XXI w., czyli gry wojenne. Jak zmieniają się doktryny obronne pod wpływem nowych typów zagrożeń?
  • Współczesny „wyścig zbrojeń” od strony taktyki i technologii. Wojny hybrydowe, terroryzm, nowe rodzaje broni i nowe systemy obrony (zapobiegania, minimalizacji ryzyka)
  • Zaskoczyć i odstraszyć? Innowacje w służbie bezpieczeństwa
 • Technologie, które zmienią nasz świat

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rewolucja technologiczna. Tempo i spodziewane skutki zmian. Co może zaskoczyć futurologów?
  • Roboty, automaty i sztuczna inteligencja na rynku pracy
  • Nowe kadry i relacje międzyludzkie. Co może twój cyfrowy bliźniak?
  • Czym rozmawiają maszyny? Internet rzeczy – szanse i ryzyka. Uczenie maszynowe
  • Blockchain – decentralizacja w sieci. Rozwój i zastosowania big data
  • Nowa energetyka – magazynowanie energii, zielone źródła, technologie smart. Elektromobilność i autonomiczny transport
  • Dostęp do dóbr. Technologie a kultura współdzielenia

11:20-12:15

 • VR/AR - świat w nowych realiach

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sztuczna rzeczywistość – realne pieniądze. Ofensywa i biznesowy potencjał technologii VR/AR
  • Rozwój wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Oczekiwania, prognozy, emocje
  • VR i AR w projektowaniu, medycynie, edukacji, rozrywce
  • VR w biznesie. Produkcja, marketing i handel z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

11:30-13:00

 • Narodowe czempiony - ambicje i perspektywy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Czym jest czempion narodowy? Kryteria i definicja pojęcia w debacie publicznej
  • Jakich czempionów mamy, a jakich chcemy i powinniśmy mieć? Lider globalny czy regionalny?
  • Jak wspierać narodowych czempionów? Doświadczenia innych krajów
  • Mądrze, elastycznie, bez kompleksów. Jak i gdzie konkurować z większymi i silniejszymi?
 • Infrastruktura dla elektromobilności

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Infrastruktura dla elektromobilności w Polsce – stan obecny, plany i wyzwania
  • Najpierw miasto. Elektromobilność i zrównoważony transport w metropoliach jako narzędzia walki z korkami i smogiem
  • Rozwój infrastruktury ładowania e-pojazdów w świetle planów firm energetycznych
  • Wpływ rozwoju elektromobilności na strukturę popytu na energię i system jej dystrybucji
  • Elektromobilność źródłem nowych regulacji na rynku energii
 • Przemysł energochłonny w Polsce na tle Europy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Energochłonne specjalizacje przemysłowe i źródła ich problemów: koszty energii oraz polityka klimatyczna
  • Hutnictwo, chemia, przemysł spożywczy i papierniczy – ich konkurencyjność, znaczenie w gospodarce i na rynku pracy
  • Gdzie są rezerwy? Efektywność energetyczna i jej naturalne granice
  • Energochłonni na rynku energii i rynku mocy. Dostęp do tańszej/własnej energii w praktyce
  • Dialog i kompromis czy ucieczka z Polski i z Europy? Postulaty środowiska przemysłowego i reakcje świata polityki
  • Możliwości wsparcia energochłonnych gałęzi przemysłu w ramach obowiązujących i planowanych regulacji
  • Stefan Dzienniak - prezes zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
  • Ernest Jelito - prezes zarządu, Górażdże Cement SA
  • Jerzy Kozicz - prezes zarządu, CMC Poland Sp. z o.o.
  • Zbigniew Liptak - partner, EY
  • Aneta Muskała - wiceprezes zarządu, dyrektor finansowa, International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.
  • Bogusław Ochab - prezes zarządu, dyrektor naczelny, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA
  • Tomasz Ślęzak - Country Manager, Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Zarządzania Majątkiem, Dyrektor Energetyki i Ochrony środowiska, członek zarządu, ArcelorMittal Poland SA
  • Jadwiga Wiśniewska - poseł do Parlamentu Europejskiego , Prawo i Sprawiedliwość
 • Kapitał w poszukiwaniu rentowności na polskim rynku nieruchomości komercyjnych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Tani pieniądz, rosnąca gospodarka, nieprzegrzany rynek, atrakcyjne ceny. Co przyciąga zagraniczny kapitał?
  • Lokalizacja, wielkość rynku, podstawy makroekonomiczne vs bariery administracyjne i klimat polityczny
  • W co inwestować? Segmenty rynku nieruchomości na celowniku inwestorów
 • Trendy przyszłości w polskiej energetyce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • W poszukiwaniu stabilności. Jakie tendencje zbudują przyszłość polskiej energetyki?
  • Klastry czy energetyka wielkiej skali – co lepsze dla polskiej gospodarki?
  • Co dalej z energetyką konwencjonalną? Ograniczenia i alternatywy w świetle rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii i jej magazynowania
  • Automatyzacja energetyki wytwórczej oraz dystrybucji i przesyłu. Gdzie jest miejsce dla robotów?
  • Elektromobilność, a może hydromobilność – co będzie się bardziej opłacać?
 • Państwo aktywne w gospodarce – wczoraj i jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Projekty rozwojowe II Rzeczypospolitej – przydatna dziś lekcja historii?
  • Czas wielkich inwestycji: projekty infrastrukturalne (transport drogowy, lotniczy, wodny), energetyka konwencjonalna i jądrowa, wsparcie trendów (cyfryzacja, innowacje i start-upy, elektromobilność)
  • Kiedy państwo jest nie do zastąpienia? Formy i skala zaangażowania. Finansowanie projektów ważnych dla całej gospodarki
  • Rola prywatnej przedsiębiorczości w dużych przedsięwzięciach inicjowanych przez państwo
 • Tysiąc centrów usług dla biznesu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kontynuacja czy skok? Czas wyzwań dla sektora usług dla biznesu
  • Konkurencja, koszty działalności, automatyzacja. Co napędza, a co ogranicza rozwój sektora outsourcingu w Polsce?
  • Stare i nowe atuty. Jak Polska konkuruje o inwestorów?
  • Deficyt rąk do pracy coraz bardziej odczuwalny. Jak rozwijać rynek pracowników dla sektora nowoczesnych usług
 • Giełda – wyzwania dla inwestorów i emitentów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Obowiązki informacyjne – użyteczne dla inwestorów, czy tylko uciążliwe dla spółek?
  • Odpowiedzialność członków zarządu. Rola rad nadzorczych
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych wobec oczekiwań inwestorów i rynku
  • Delisting i jego motywy. Naturalny proces czy nerwowa ucieczka?
  • Jak skutecznie dbać o płynność?
  • Relacje inwestorskie a przychylność i zaufanie inwestorów indywidualnych
  • Przyszli emitenci – co dziś jest dla nich magnesem?
 • Przyszłość współpracy Polski i Chin

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Bilans współpracy w ramach formatu „16+1”
  • Perspektywiczne obszary współpracy gospodarczej: handel i inwestycje
  • Logistyka i wielkie projekty infrastrukturalne. Nowy Jedwabny Szlak szansą dla Chin i Polski. Brama do Europy?
  • Nowe wyzwania dla strategicznej współpracy chińsko-europejskiej w nowej sytuacji politycznej świata (brexit, polityka USA). Rola Polski
 • Źródła finansowania inwestycji

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Cezura 2020 roku – wysychający strumień unijnych pieniędzy?
  • Instrumenty zwrotne – jak korzystać? Co to zmienia?
  • Jak gospodarka będzie sobie radzić przy znacznie niższych funduszach z Brukseli
  • Nowe źródła i modele finansowania inwestycji
  • Oferta rynku finansowego dla biznesu. Fundusze, inwestorzy zewnętrzni, współfinansowanie
 • "Prywatyzacja Centrenergo". Inwestycje i prywatyzacja - perspektywy ukraińskiego sektora energii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wielkie otwarcie. Potencjał i potrzeby ukraińskiej gospodarki w kontekście inwestycji zagranicznych
  • Uwarunkowania legislacyjne procesów prywatyzacyjnych
  • Ukraiński rynek energii jako obszar przyszłych przekształceń własnościowych: struktura, skala, prognozy
  • W nurcie zmian. Transformacja sektora wytwarzania energii i liberalizacja rynku
  • Centrenergo – jeden z największych na Ukrainie producentów energii elektrycznej. Pozycja rynkowa, profil i specyfika działalności
  • Modele i scenariusze procesu prywatyzacyjnego. Zasady i ramy czasowe; wyzwania, cele i potencjalne efekty
 • Polskie budownictwo – scenariusze przyszłości

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ostatnia wielka fala inwestycji. Co robić, gdy opadnie? W poszukiwaniu alternatyw dla rynku krajowego
  • Utrzymanie obiektów – potencjał tego sektora. Konieczna specjalizacja
  • Ekspansja polskiego budownictwa. Coraz więcej realnych sukcesów polskich spółek na rynkach zagranicznych
  • Porażki i cenne doświadczenia
  • Konsorcja i klastry. Współpraca polskich firm na obcych rynkach
 • Transport, infrastruktura, cargo w Europie i w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Europejski system transportowo-logistyczny. Integracja a wewnętrzne zróżnicowanie. Atuty i słabości
  • Rynek cargo: kolejowego, drogowego, lotniczego. Potencjał i kierunki rozwoju
  • Polska i sąsiedzi na europejskiej mapie logistycznej. Jak wykorzystać położenie?
  • Inwestycje infrastrukturalne w Europie Środkowej – wpływ na mobilność, gospodarkę, wymianę towarową
  • Transport intermodalny, terminale, magazyny – jak i gdzie?
 • Sektor prywatny w pomocy rozwojowej. Jak pomagać skuteczniej?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak środki pomocowe mogą mobilizować prywatne inwestycje w krajach rozwijających się?
  • "Plan Inwe‎stycji Zewnętrznych" UE i innowacyjne gwarancje dla firm
  • "Inicjatywa Wzmocnienia Gospodarczego" EBI
  • Możliwości dla polskich przedsiębiorców i sektora finansowego
  • ‎Jak polskie instytucje rządowe mogą angażować biznes do pomocy rozwojowej?
  • Paulus Geraedts - Kierownik Zespołu, Sekretariat Planu Inwestycji Zewnętrznych, Komisja Europejska
  • Bartosz Marcinkowski - partner w praktyce prawa spółek, fuzji i przejęć, szef projektu Go Global, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
  • Aleksandra Piątkowska - dyrektor, Departament Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Heike Rüttgers - Head of Division, Development and Impact Finance Division , Mandate Management Department, European Investment Bank
  • Robert Zduńczyk - prezes, Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia
 • Europejski rynek gazu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Aktualna rola Polski na środkowoeuropejskim rynku gazu
  • Gazoport, rynek LNG i rozwój infrastruktury a szanse na odgrywanie innej roli w naszym regionie Europy
  • Wspólne interesy, wspólne korzyści. Gazowe partnerstwa ze Słowacją, Litwą i Ukrainą?
 • Polskie drogi do przemysłu 4.0 – fakty i mity

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Strategie wdrażania nowych rozwiązań na poziomie branż i firm
  • Przykłady zastosowania rozwiązań 4.0: IoT (Internet rzeczy), automatyka, robotyka
  • Koszty implementacji. Wsparcie, finansowanie, współpraca
  • Polski potencjał Przemysłu 4.0. Szanse na „przeskoczenie” etapu, na którym są rozwinięte gospodarki Europy Zachodniej
  • Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie atuty mamy do wykorzystania?
  • Kadry dla przemysłu przyszłości. Rola edukacji i „czynnika ludzkiego”

11:30-13:15

 • Regiony górnictwa węgla kamiennego w okresie przekształceń: Śląsk - wizja i projekty

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Plan rozwoju regionalnego, projekty priorytetowe
  • Potencjał energetyki wiatrowej w regionach górnictwa węgla kamiennego, przykładowe projekty
  • Projekty o dużym potencjale w zakresie zaawansowanych technologii węglowych
  • Potencjał e-mobilności dla Górnego Śląska
  • Plan dla Śląska i potrzeby w zakresie finansowania
  • Szanse w zakresie finansowania

12:10-13:00

13:30-15:00

 • Motoryzacja a elektromobilność

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zmiany w strategiach koncernów samochodowych. Schyłek dziejów silnika spalinowego?
  • Czy eko musi być na prąd? Technologie a oczekiwania społeczne
  • Zasięgi i osiągi. Bariery w rozwoju napędu elektrycznego. Magazynowanie energii – klucz do sukcesu
  • Motoryzacja i sektor IT. Współpraca i wzajemne zależności
  • Elektryczne autobusy na ulicach polskich miast – zakupy i infrastruktura
  • Produkcja dla elektromobilności. Samochód czy komponenty? Gdzie szukać szansy dla polskiego przemysłu?
 • Smog – problem społeczny i gospodarczy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Źródła i skala zjawiska. Świadomość, edukacja, determinacja
  • Stan powietrza w polskich miastach
  • Pierwszy rok działania uchwał antysmogowych – praktyczne narzędzie czy martwe przepisy?
  • Normy i rozporządzenia – wymagania dla kotłów, jakość paliw – czego oczekują samorządy, branża górnicza, mieszkańcy
 • Mobilność w metropolii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rola samorządów w kreowaniu polityki transportowej w XXI wieku
  • Metropolizacja, nowe potrzeby mieszkańców a tradycyjna oferta komunikacyjna
  • Bariery mobilności i ich usuwanie. Doświadczenia europejskich miast
  • Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie. Konkurencja i jakość usług
  • Nowe technologie wspierające zrównoważony i efektywny transport miejski
  • Koncepcja MaaS – daleko posunięta integracja przyszłością transportu publicznego?
 • Europejska energetyka – najważniejsze regulacje

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Pakiet Zimowy a transformacja energetyki w kierunku czystej energii
  • Rynek mocy – warianty, modele, koszty. Specyfika polskiego rozwiązania
  • Odbiorca końcowy na konkurencyjnym europejskim rynku energii elektrycznej – wpływ regulacji na koszty energii
  • Gaz jako główny surowiec konwencjonalnej energetyki? Wpływ na ceny energii i niezależność energetyczną
  • Kierunek – nowe technologie. Magazynowanie energii, elektromobilność i smart energy w Pakiecie Zimowym
 • Polska kolej w i po roku 2023

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kiedy kolej w Polsce osiągnie średni standard europejski?
  • Realizacja z problemami? Zmagania na otwartym froncie inwestycyjnym
  • Priorytety na mapie i w kalendarzu. Jakie projekty są kluczowe i pilne z punktu widzenia całej gospodarki?
  • Przygotowania do inwestycji w przyszłej dekadzie (m.in. koleje dużych prędkości)
 • Biurowce frontem do Europy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polityka, kapitał, gospodarka – co napędza biurowy boom nad Wisłą?
  • Czy rekordowa podaż spotka się z popytem?
  • Polska marka „biurowa” w świecie. Ambicje i realia
  • Warszawa w kolejce miast, które chcą przejąć dużych graczy z Londynu i Barcelony
  • Dynamika rozwoju rynku w miastach regionalnych
 • Samorządowe inwestycje ze wsparciem centralnym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Pakiet dla miast średnich spełnieniem oczekiwań miast niewojewódzkich?
  • Odrębne fundusze na inwestycje samorządowe. Czy Fundusz Dróg Samorządowych był dobrym kierunkiem?
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamia Program OSA. Rząd wie, czego potrzeba samorządom?
  • Polski Fundusz Rozwoju partnerem samorządów. Plany i doświadczenia z projektów. Rola w niwelowaniu różnic rozwojowych
  • Zapowiedź wsparcia dla 33 miast z największym zanieczyszczeniem powietrza
 • Polski kapitał w budowie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Program Budowy Kapitału kluczowym elementem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Dobrowolny III filar emerytalny. Oszczędności i bezpieczeństwo, inwestycje i rozwój gospodarki
  • Jak program wpłynie na sektor finansowy, gospodarkę, finanse publiczne
  • Stabilizacja i przyspieszenie rozwoju lokalnego rynku kapitałowego. A zagrożenia?
 • Przemysł 4.0 - Transformacja cyfrowa tradycyjnych biznesów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kto powinien odpowiadać za transformację cyfrową w organizacji?
  • Nowe modele biznesowe, trendy w transformacji
  • Czym jest strategia cyfrowa i jak ją rozwijać. Co napędza transformację?
  • Przywództwo i HR. Rola przywództwa w podejmowaniu zmian kulturowych i przemianach organizacyjnych
  • Cyfrowa kultura i sposób myślenia. Jak to zbudować? Jak pobudzać innowacyjny sposób myślenia?
  • Innowacje: struktury organizacyjne, strategia innowacyjna. Jak dostosować organizację, by była digital-ready
  • Potrzeby klientów, zaangażowanie pracowników
  • Yousef Alhammadi - advisor, Office of Strategic Affairs, General Secretariat of the Executive Council in Abu Dhabi (GSEC) and Executive Committee Office (ECO)
  • Jowita Michalska - Founder, CEO, Digital University, SingularityU Warsaw Chapter Ambassador
  • Jakub Michalski - współzałożyciel, dyrektor generalny, VersaBox
  • Kacper Nosarzewski - futurolog, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF
  • Ramzi Ben Romdhane - General Manager Quality and Customers’ Satisfaction for the Alliance Renault Nissan Connected Vehicles and Mobility Services, prelegent Singularity University, Francja
  • Jarosław Sroka - publicysta, dziennikarz, członek zarządu, Kulczyk Holding
  • Chia Young Hui - specjalista ds. transformacji cyfrowej, prelegent, Singularity University
 • Porty morskie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Inwestycje logistyczne nad polskim Bałtykiem – ambicje polskich portów
  • Znaczenie infrastruktury portowej dla rozwoju handlu zagranicznego
  • Przychody operatorów logistycznych i wpływy do budżetu państwa
  • Porty i ich zdolności do konkurowania. Plany inwestycyjne
  • Karol Bowżyk - dyrektor dywizji portowej, OT Logistics SA
  • Wojciech Drzymała - partner w dziale audytu, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki, KPMG
  • Łukasz Greinke - prezes zarządu, dyrektor naczelny, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
  • Adam Meller - prezes zarządu, dyrektor naczelny, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
  • Ireneusz Merchel - prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
  • Marek Trojnar - szef biura strategii i rozwoju portów, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
  • Piotr Walczak - podsekretarz stanu, zastępca szefa krajowej administracji skarbowej, Ministerstwo Finansów
  • Artur Warsocki - prezes zarządu, Inter Balt Sp. z o.o.
 • Przyszłość polskiej chemii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Główne trendy rozwojowe światowej chemii. Miejsce Polski
  • Surowce – nowe wyzwania surowcowe. Nowe ograniczenia
  • Czy wielki biznes chemiczny traci w UE sens?
  • Polskie inwestycje na tle Europy
 • Nowy Jedwabny Szlak – dziś i jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Różne oblicza inicjatywy One Belt One Road. Entuzjazm i obawy
  • Win-win? Korzyści z tego połączenia dla polskich firm 
  • Rola linii kolejowej w tym programie
  • Jakie formy przyjmie ta inicjatywa w kontekście zmieniającej się polityki gospodarczej Chin?
 • Zachodni Bengal - Polska. Współpraca w branży górniczej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Perspektywy polsko-indyjskiej współpracy w sektorze wydobywczym. Prawno-koncesyjne i ekonomiczne uwarunkowania wejścia na rynek górniczy w Indiach
  • Polscy producenci maszyn i urządzeń górniczych – ich wiedza, baza klientów i sieć relacji w Indiach. Administracyjne i finansowe wsparcie biznesu
  • Możliwości współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju z instytucjami finansującymi rozwój infrastruktury w Indiach
  • Rozwój infrastruktury dla eksportu węgla. Partnerstwo przy budowie portu
  • Odmetanowanie kopalń oraz przemysłowe wykorzystanie metanu – polskie doświadczenia
  • Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa w kopalniach
 • Forum współpracy gospodarczej ASEAN-Unia Europejska

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Perspektywy rozwoju rynku i gospodarki państw ASEAN
  • Wzrost klasy średniej szansą dla polskich produktów?
  • Logistyka i bariery wejścia dla inwestorów i eksporterów z Europy
  • Nie tylko górnictwo i energetyka. Obiecujące dla polskich firm – przemysł maszynowy i stoczniowy, branża medyczno-farmaceutyczna, spożywcza, chemia i ochrona środowiska
 • Polska-Niemcy – perspektywy relacji gospodarczych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Aktualny stan, temperatura i uwarunkowania dwustronnych relacji. Jak budować partnerstwo w nowej rzeczywistości?
  • Ważni partnerzy w gospodarce – bilans korzyści, przegląd doświadczeń
  • Przyszłość polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej w świetle wzajemnych zależności
  • Jak podnieść współpracę gospodarczą na wyższy poziom?
  • Razem ku europejskiej konkurencyjności – perspektywiczne obszary, kierunki i modele kooperacji
 • Trzecia dekada budowy polskiego biznesu spożywczego – sukcesy i wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sukcesja i zmiana pokoleniowa a nowe strategie firm spożywczych w Polsce
  • Przyspieszenie działań konsolidacyjnych w oczekiwaniu na boom na rynku fuzji i przejęć
  • Nowoczesny i technologicznie zaawansowany przemysł spożywczy gotowy na kolejne wyzwania
  • Sytuacja na rynku pracy wyzwaniem dla przemysłu spożywczego w Polsce
 • Zrównoważone modele biznesowe

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak troska o środowisko, społeczeństwo i innowacje może tworzyć wartość przedsiębiorstw? Międzynarodowe doświadczenia i możliwość wdrożenia ich w Polsce
  • Zrównoważony rozwój w modelach biznesowych przedsiębiorstw – długofalowy cel w praktyce
  • „Bringing organizations to life” – recepta na efektywną współpracę biznesu, władz, organizacji publicznych, mediów w celu zapewnienie trwałych wartości
  • 3R’s – RECYCLE, REUSE, REMANUFACTURE – jak promować i inspirować biznes do odpowiednich postaw proekologicznych
  • Smart Grid & High-Tech Ecosystems – innowacyjne rozwiązania high-tech, sensors, natural lighting w drodze do zrównoważonego rozwoju w biznesie
  • Obieg zamknięty w biznesie. Ile to kosztuje?
 • Informacja w przestrzeni publicznej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Trzy lata funkcjonowania ustawy krajobrazowej – przegląd doświadczeń. Interpretacje, wdrożenia, dobre praktyki
  • Funkcja komunikacyjna przestrzeni publicznej. Reklama zewnętrzna jako komponent „środowiska wizualnego”
  • Jak pogodzić biznes z ładem przestrzennym i potrzebami społecznymi?
  • Doświadczenia miast europejskich, inspiracje ze świata. Nowe (przyjazne, użyteczne?) technologie komunikacyjne w przestrzeni publicznej
 • Gaming: polska specjalność

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Siła polskich firm na globalnym rynku – propaganda czy rzeczywistość
  • Nie dla każdego… Siły, środki, pieniądze, modele biznesowe
  • Drogi rozwoju. Prekursorsko czy odtwórczo?
  • Rządowe oczko w głowie. Gaming w Strategii Morawieckiego
  • Przyszłość. Tendencje światowe i polskie nadzieje
 • Nowe technologie w medycynie - od leków do cyfryzacji

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dokąd zmierza medycyna w dobie szybkiego rozwoju technologicznego
  • Dostęp pacjentów do innowacyjnych technologii – problem wyłącznie finansowy?
  • Oblicza postępu w diagnostyce i terapii – główne trendy w wybranych dziedzinach medycyny
  • Finansowanie nowych technologii medycznych wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia
  • Mateusz Juszczak - założyciel, prezes zarządu, Laparo Sp. z o.o.
  • Edyta Kocyk - współzałożycielka, SiDLY
  • Bogdan Koczy - konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii, dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
  • Kornel Lukaszczyk - kierownik Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej Wyroby Medyczne, TUV NORD
  • Piotr Najbuk - Senior Associate, Praktyka Life Sciences, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
  • Tomasz Staszelis - dyrektor ds. cyfryzacji, Grupa Polpharma
  • Maciej Wybraniec - I Oddział Kardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne, I Katedra i Klinika Kardiologii; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

15:30-17:00

 • Euro – co dalej?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kondycja europejskiej waluty i strefy euro
  • Co się zmienia w eurostrefie? Kierunki przeobrażeń
  • Co z krajami UE pozostającymi poza strefą?
  • Polska i euro. Nowe okoliczności. Argumenty za i przeciw
  • Bogusław Chrabota - redaktor naczelny, Rzeczpospolita
  • Mirosław Gronicki - ekonomista, minister finansów w latach 2004-2005
  • Robert Gwiazdowski - przewodniczący Rady, Centrum im. Adama Smitha
  • Stanisław Kluza - Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, minister finansów w 2006 r., przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011
  • Izabela Leszczyna - posłanka na Sejm RP, sekretarz stanu w ministerstwie finansów w latach 1013-2015
  • Jiří Rusnok - premier Republiki Czeskiej w latach 2013-2014, prezes, Narodowy Bank Czeski
  • Konrad Szymański - sekretarz stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
 • Skuteczni w walce o czyste powietrze

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sposoby na niską emisję. Doświadczenia, przykłady i upowszechnianie dobrych praktyk
  • Co robią samorządy i biznes? Wspólny interes, konieczny dialog
  • Zaangażowanie przemysłu w działania na rzecz poprawy jakości powietrza
  • Możliwości systemowego wsparcia inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
  • Technologie i innowacje w walce z zanieczyszczeniami atmosfery
 • Nowy model inwestycji w energetyce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zapotrzebowanie na energię w Europie i w Polsce. Prognozy, podaż, bezpieczeństwo
  • Nowe normy środowiskowe UE i nowa fala inwestycji w energetyce wytwórczej. Czy zdążymy do
   2021 r.?
  • Strategie inwestycyjne firm i państw w świetle uwarunkowań politycznych, regulacyjnych, ekonomicznych i technologicznych. W co będzie inwestować polska energetyka?
  • Państwo jako stabilizator i gwarant opłacalności inwestycji w energetyce
  • Ciepłownictwo komunalne – paląca potrzeba modernizacji. Finansowanie?
 • Sukcesja w firmach rodzinnych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Firmy osierocone. Problem na świecie. Czy także u nas?
  • Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Ograniczenia prawne i zwyczajowe
  • Scheda, ambicja, mentalność. Czy przekazanie przedsiębiorstwa w obce ręce to porażka?
  • O dobrodziejstwach i wadach konserwatyzmu. Konflikt pokoleń w zarządzaniu firmą. Prawdy i mity
  • Nowa gospodarka i przyszłość firm rodzinnych. Jak się zmieniać, ocalając wartości?
 • Produkcja w realiach rewolucji przemysłowej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Optymalizacja działań wytwórczych na bazie danych produkcyjnych
  • Internet rzeczy w fabryce przyszłości – zmiany, które zachodzą tu i teraz
  • Produkt „nowej ery”? Korzyści z zastosowania nowych metod produkcji dla konkurencyjności i rynkowej pozycji firmy
 • Pracownicze plany kapitałowe

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Pracownicze plany kapitałowe (PPK) jako element III filaru systemu emerytalnego i rządowego Programu Budowy Kapitału. Wzorce, rozwiązania legislacyjne, cele, oczekiwania, terminy
  • Wpływ PPK na system zabezpieczenia społecznego i rynek usług finansowych
  • PPK a funkcjonujące Pracownicze Programy Emerytalne i oszczędnościowe
  • Nowe obowiązki, rekomendacje pracodawców, opinie pracowników. Dobrowolność czy obligatoryjność?
  • Większe zasoby oszczędności na rynku kapitałowym. Nowe źródło finansowania długoterminowych inwestycji, czynnik ograniczania zależności polskiej gospodarki od kapitału zagranicznego
 • Magazynowanie energii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Techniki gromadzenia i przechowywania energii – przegląd metod, obiecujące kierunki badań
  • Magazyny energii – ich skala i użyteczność; rola w elektromobilności, w systemach energetycznych,
   w budynkach
  • Rewolucja w wykorzystaniu energii. Skutki dla producentów, operatorów sieci i konsumentów/prosumentów
  • Koszty a powszechność magazynowania energii – zadecyduje rynek czy regulacje?
 • Cyberzagrożenia – świadomość, technologie, profilaktyka

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Skala, zasięg, obszary cyberzagrożeń. Od skoku na bank do skoku na... prezydenturę 
  • Globalne zagrożenie vs. lokalne strategie. Czy świat potrzebuje nowej konwencji w sprawie cyberbezpieczeństwa?
  • Rozwiązania na szczeblu unijnym i krajowym – narzędzia realizacji
  • Cyberataki w świecie Internetu rzeczy (IoT). Nowy poziom wyzwań w zapewnieniu bezpieczeństwa
  • Jak budować odporność firm na zagrożenie? Profilaktyka w praktyce: dziedziny, metody, modele
  • Czy ochrona przed cyberzagrożeniami może być polską specjalnością?
 • Transport intermodalny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Współczesne trendy w europejskim transporcie. Znaczenie intermodalności
  • Jaka infrastruktura dla transportu intermodalnego?
  • Polskie zasoby infrastruktury intermodalnej – umiejscowienie i dostępność. Jak to zoptymalizować?
  • Czy transport intermodalny obroni miejsce kolei na rynku cargo?
  • Grzegorz Fingas - członek zarządu ds. handlowych, PKP CARGO SA
  • Ireneusz Merchel - prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
  • Tomasz Miszczuk - prezes zarządu, PKP Informatyka Sp. z o.o.
  • Adam Soroka - dyrektor ds. Sprzedaży, C.Hartwig Gdynia S.A., Grupa Kapitałowa OT Logistics
  • Piotr Stefaniak - dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, WNP.PL
  • Ryszard Świlski - wicemarszałek województwa pomorskiego, prezes zarządu, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
 • Edukacja zawodowa – nowe otwarcie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Szkolnictwo zawodowe (uczelnie, szkoły średnie) – znamy potrzeby. Co robimy? 
  • Programy nauczania (w procesie kształcenia zawodowego) a prognozowane potrzeby rynku pracy 
  • Dualny system kształcenia – doświadczenia (własne, europejskie), nowe koncepcje, praktyka
  • Zaangażowanie pracodawców, rola samorządów. Współpraca firm ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi
 • Forum współpracy gospodarczej ASEAN-Unia Europejska

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Perspektywy rozwoju rynku i gospodarki państw ASEAN
  • Wzrost klasy średniej szansą dla polskich produktów?
  • Logistyka i bariery wejścia dla inwestorów i eksporterów z Europy
  • Nie tylko górnictwo i energetyka. Obiecujące dla polskich firm – przemysł maszynowy i stoczniowy, branża medyczno-farmaceutyczna, spożywcza, chemia i ochrona środowiska
  • Goh Boon Keem - Managing Director , NSO Operational Office
  • Nguyen Duc Thanh - president, Viet Nam Institute for Economic and Policy Research, University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam
  • Zbigniew Głuchowski - dyrektor, Departament Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
  • Tran Ngoc Liem - zastępca dyrektora generalnego, Wietnamska Izba Przemysłowo-Handlowa, miasto Hồ Chí Minh
  • Olaf Osica - dyrektor projektu Rynki Zagraniczne, Grupa PTWP SA
  • Janusz Piechociński - prezes, Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja
  • Ta Quang Dong - Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki; Miejskie Konserwatorium Muzyczne miasta Hồ Chí Minh
  • Janusz Władyczak - prezes, KUKE
 • W stulecie współpracy Polski i USA. Dyskusja o przyszłości

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jaki jest bilans relacji polityczno-gospodarczych Polski i USA?
  • Geopolityka a gospodarka. Europejskie i globalne uwarunkowania relacji dwustronnych
  • Przemysł, energetyka, handel. Gdzie szukać szans na przyszłość?
  • Doświadczenia i wyzwania we współpracy w dziedzinie obronności
  • Surowce i bezpieczeństwo. Amerykański gaz w Europie i w Polsce
  • Amerykańskie inwestycje w Polsce. Stan obecny i plany inwestorów
  • Ile współpracy, ile rywalizacji? Jaki model współpracy handlowej i gospodarczej UE-USA?
 • Smart City – marzenie czy rzeczywistość?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zrównoważone i inteligentne miasta – doświadczenia, trendy i dobre praktyki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  • „Zielony” i inteligentny rozwój miast w dobie transformacji cyfrowej – wyzwania dla miast
  • Czy start-upy mogą pomóc samorządom w usprawnieniach dla mieszkańców?
  • Miasto poligonem rozwiązań cyfrowych. Czy można sprawdzać na żywym organizmie nieprzetestowane rozwiązania?
  • Aplikacje mobilne w transporcie. Kto robi to dobrze, a kto źle?
  • Maciej Bluj - wiceprezydent Wrocławia w latach 2007-2018
  • Wojciech Deska - Senior Economist, Environment and Sustainable Territorial Development Department, Urban Development Division, European Investment Bank
  • Agnieszka Gajewska - partner, lider zespołu ds. projektów inwestycyjnych i infrastruktury w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, PwC
  • Waldemar Olbryk - członek zarządu, Echo Investment SA
  • Michał Olszewski - zastępca prezydenta m. st. Warszawy
  • Jacek Szołtysek - kierownik, Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Szymon Tumielewicz - zastępca dyrektora, Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska
  • Ewa Wolniewicz-Warska - Head Of Sales, Kapsch Telematic Services
 • Automatyzacja i robotyka w zaawansowanych usługach

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowa fala rozwoju centrów usług dla biznesu i outsourcingu (BPO, SSC)
  • Koszty zatrudnienia rosną – szansa dla automatyzacji i robotyzacji
  • Gdzie robot nie pomoże? Zaawansowane usługi wymagające specjalistycznej kadry
 • Nowe trendy i nowi konsumenci na rynku spożywczym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Silny i nowoczesny przemysł spożywczy w relacjach z coraz bardziej wymagającym konsumentem
  • Nowe pokolenie konsumentów kreuje ofertę firm spożywczych
  • Jak odnaleźć się pośród licznych trendów oraz mód żywnościowych i kulinarnych?
  • Start-upy spożywcze i handlowe napędzają rozwój branży FMCG i popularyzują niszowe kategorie

15:35-16:20

 • O Przemyśle 4.0 konkretnie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak plasować się będą start-upy w poszczególnych etapach Przemysłu 4.0? Najbardziej "chłonne" branże
  • Bądź mądry zawczasu. Jak się do tego przygotować?
  • Szanse na niepodległość czy nieuchronne wpasowanie się w Wielki System? Możliwe styczne i źródła animozji, niezrozumienia, wadliwych praktyk
  • "Wielki start-up" (struktura organizacyjna) w obrębie globalnego czy kontynentalnego koncernu

15:55-17:00

 • Sztuczna inteligencja i ocean danych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sztuczna inteligencja niejedno ma imię. O zastosowaniach dziś i jutro
  • Dialogi bez człowieka, czyli o Internecie rzeczy. Edge Computing
  • Big data. Człowiek w zalewie wiadomości: brokerzy informacji, analitycy danych, menedżment – łakomy konsument
  • W dialogu z maszyną. Zmiany w myśleniu o świecie, hierarchiach wartości, obyczajowości
  • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu, w tym kapitałem ludzkim
  • Czy jest się czego bać? Zagrożenia wynikające z autonomii maszyn

17:15-18:45

 • Polski biznes na drodze do dojrzałości

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polski biznes tu i teraz. Rosnąca skala działalności a struktura firmy. Bariery dalszego wzrostu
  • „Firma duża i dojrzała” – co to takiego?
  • Jak skutecznie zarządzać procesem zmian. Punkty krytyczne i trudne decyzje
  • W kraju i na świecie. Ekspansja międzynarodowa warunkiem rozwoju?
  • Dojrzałość z zewnętrznym wspomaganiem. Kompetencje, które trzeba/warto kupić

   

  Panel połączony jest z galą finałową konkursu Wizjonerzy 2018.

  To prestiżowy konkurs dla menedżerów z pasją, którzy dzięki swojej determinacji i odwadze potrafili z powodzeniem wdrożyć wielkie projekty oraz podnieść wartość firmy, mimo konkurencji i niesprzyjającego otoczenia rynkowego.

   

  Organizator: Dziennik Gazeta Prawna

19:00

 • Top Inwestycje Komunalne

   

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.