EEC 2020

Zakres tematyczny powstał z udziałem Partnerów i Sympatyków Kongresu
Zachęcamy, by teraz odnieść się do zebranych w całość propozycji:

 • Jakiego ważnego tematu tu brak?
 • Co można ująć trafniej, ciekawiej?
 • Co wymaga komentarza lub uzupełnienia?

Uwagi do zakresu tematycznego

Informujemy, że dane osobowe wprowadzone do poniższego formularza będą przetwarzane tylko w zakresie prezentacji propozycji tematyki, nie dłużej niż do dnia zakończenia eventu, którego dotyczą. W pozostałym zakresie stosuje się warunki Polityki Prywatności dla danych związanych z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych.

 

GŁÓWNE NURTY

Zielony Ład

Wzrost gospodarczy “za wszelką cenę” przestaje być obowiązującym paradygmatem. Czy zmiany klimatu to najważniejsze wyzwanie naszych czasów. Podejście zrównoważone szybko wkracza we wszystkie dziedziny działalności człowieka – jednak w różnym tempie i skali, w różnych przejawach.

Dla formuły zrównoważonego rozwoju, którego osią jest powstrzymanie zmian klimatu, nie ma alternatywy. Firmy pod wpływem presji rynku i klienta wpisują trendy zrównoważonego rozwoju w swoje strategie, a przede wszystkim:

 • Działania na rzecz klimatu – w tym ograniczenie emisji do atmosfery
 • Transformacja sektora energii – w tym rozwój jej odnawialnych źródeł, przebudowa miksu energii
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych – wody, paliw, surowców
 • Badania naukowe i rozwój czystych technologii służących zrównoważonej transformacji gospodarki

Nowy Zielony Ład – jego zasadnicze cele i narzędzia. Europa pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, liderem w przechodzeniu do gospodarki obiegu zamkniętego. Europejskie ambicje a rozwój gospodarczy i konkurencyjność. Wsparcie regionów i sektorów w procesach sprawiedliwej transformacji.

Europa przyszłości

Unia Europejska straciła globalny prymat ekonomiczny czy technologiczny. Jednak europejskie wartości – tolerancja, solidarność, dialog, szacunek dla jednostki – tworzą szczególny soft power Europy. Wolność (także gospodarcza), bezpieczeństwo, kultura, środowisko to unikatowa europejska synteza i nadal punkt odniesienia, “obiekt pożądania” dla świata.

Ten globalny wpływ bywa słabo uświadamiany, nie wykorzystywany. Co jest obecnie największą słabością Europy? A gdzie jest jej zbyt słabo wykorzystywany potencjał? Jak chronić wartości – w świecie ekspansywnych technologii, konsumpcjonizmu, populizmu?

Lekcja Brexitu – czego nas nauczyła? Co ze spójnością – czy Europa nadal jest jedna? Przyszłość strefy euro. Nowy budżet UE – nowy układ sił? Rezygnacja z perspektywy rozszerzania UE – tymczasowa czy ostateczna? Co chcemy, co nadal możemy wspólnie osiągnąć na świecie?

Europa i USA – przyszłość bloku zachodniego w kontekście gospodarki i bezpieczeństwa.

Transformacja energetyki

Sektor energii i dokonujące się w nim przeobrażenia mają kluczowe znaczenie dla realizacji idei zrównoważonej gospodarki. Światowa energetyka nadal eksploatuje ograniczone zasoby, których wykorzystanie wpływa na stan środowiska, zmiany klimatyczne, pośrednio na gwałtowne zjawiska naturalne na całym globie.
W jakim tempie i w jakich kierunkach zmienia się nasze podejście do energii – jej wytwarzania i wykorzystania? Jak w transformacji energetyki w kierunku “green” pomaga wiedza, kreatywność, innowacje? Jakie technologie mogą nadawać kierunek i tempo transformacji w najbliższym okresie? Najnowsze i perspektywiczne trendy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, jej magazynowaniu i efektywnym wykorzystaniu. Cyfrowa rewolucja a zmiany w sektorze energii i w systemach elektroenergetycznych.

Cyfryzacja

Główne trendy określające kierunek i tempo IV rewolucji przemysłowej. Obecna i potencjalna rola sztucznej inteligencji, blockchain, internetu rzeczy, Big Data, przetwarzania w chmurze. Nowe możliwości i szanse; nowe ryzyka i zagrożenia.
Jakie mechanizmy wprowadzają nowe technologie do gospodarki? Jakie są najważniejsze wyzwania związane z transformacją cyfrową? Kształtowanie kompetencji przyszłości, szkolenia, tworzenie infrastruktury dla powszechnego korzystania z danych, większa integracja technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa szczególnie te działające w ramach tradycyjnych sektorów; odpowiedzialność państwa.
Gospodarka cyfrowa – wolność, nadzór, kontrola. Jak chronić wartości, prywatność, prawa jednostki i inne swobody obywatelskie. Siła regulacyjna UE vs siła rynkowa wielkich korporacji.

Gotowi na gorsze czasy?

Trwa jedna z najdłuższych relatywnie dobrych faz cyklu koniunkturalnego. Spowolnienie w gospodarce eksperci zapowiadają od kilku już lat. Jego spodziewane skutki dla europejskiej gospodarki. Czy też musimy podjąć działania wyprzedzające? Jeśli tak – jakie? Gospodarka Polski i innych krajów regionu wobec ochłodzenia europejskiej koniunktury i spadku popytu. Co może skutecznie przygotować polską gospodarkę na spowolnienie? Instrumenty finansowe “na ciężkie czasy” ?

Biznes od nowa

Społeczno-ekonomiczne zmiany w sektorze usług wykorzystujące technologie mobilne i narzędzia ICT. E-commerce, e-biznes – ekspansja, nowe strategie, nowe narzędzia. Nowy konsument – wartości, preferencje, decyzje.
Konkurencyjność ultranowoczesnych scenariuszy biznesowych wobec modeli tradycyjnych. Współdzielenie, rozproszenie, otwartość systemów, aktywność obywatelska w gospodarce, indywidualna przedsiębiorczość są niezwykle atrakcyjne dla klientów i dla wykonawców.

Czy “uberyzacja” gospodarki to stymulator rozwoju, czy raczej pułapka/hamulec/zagrożenie? Obawy o jakość, bezpieczeństwo, konflikty, monopolizację. Biznes ery cyfrowej a idea gospodarki społecznej. Trendy nowej gospodarki – w dialogu z nowym klientem: #openbusiness/ #userdesign/ #customerdevelopment/ #freemium. Zakazać, stymulować, regulować? Jakie otoczenie prawne sprzyja nowym modelom gospodarczym. 

TEMATYKA SESJI

CYFRYZACJA. NOWE TECHNOLOGIE

Światowy internet

Internet zmienił świat. W jaki sposób – na dobre, na złe… Próba bilansu z zaakcentowaniem zagrożeń. Potencjał informacji i dezinformacji w przestrzeni publicznej i w biznesie. Czy czas, by to świat zmienił internet? Zarządzanie siecią i jej funkcjonowanie. Aspekty prawne, ekonomiczne, także społeczne. Cyfrowa gospodarka oparta na danych, sztuczna inteligencja, innowacyjne technologie w sieci, kompetencje cyfrowe, bezpieczeństwo. Światowe Forum Zarządzania Internetem (IGF) 2020 w Polsce – kluczowe obszary debaty. Najgłośniejsze case studies (Brexit, Cambridge Analityca, trolling, masowe ataki hakerskie) i ich wpływ na życie polityczne, gospodarcze.

E-commerce i technologie

Handel w fazie głębokiej cyfryzacji. Usługi tylko przez internet? Skutki tych zjawisk dla tradycyjnego biznesu. Najnowsze trendy w e-commerce – nowe modele działań i narzędzia technologiczne – logistyka i infrastruktura. Narzędzia optymalizacji e-handlu w praktyce.

Nowa wspaniała sieć

5 G – sieć nowej generacji jako przyszłość komunikacji i warunek powodzenia cyfrowej przemiany w gospodarce. O co toczy się gra? Korzyści wynikające z budowy sieci 5G. Technologie i modele biznesowe wykorzystujące nowe możliwości. Kto jest już „5G Ready”? Bezpieczeństwo infrastruktury. Przetargi i finansowanie budowy. Najbardziej zaawansowane wdrożenia. Pierwsze doświadczenia – jak zaadaptować je na polski grunt.

Chmura w biznesie, biznes w chmurze

Przetwarzanie w chmurze – kluczowy element IV rewolucji przemysłowej. Technologie Cloud. Biznes na żądanie – potencjał funkcjonowania firm w chmurze i online. Skłonność gospodarki/firm do zastosowania rozwiązań chmurowych. Poziom absorpcji chmury wśród przedsiębiorstw w Polsce i Europie. Polska Chmura Krajowa.

Chmura w biznesie, biznes w chmurze

Przetwarzanie w chmurze – kluczowy element IV rewolucji przemysłowej. Technologie Cloud. Biznes na żądanie – potencjał funkcjonowania firm w chmurze i online. Skłonność gospodarki/firm do zastosowania rozwiązań chmurowych. Poziom absorpcji chmury wśród przedsiębiorstw w Polsce i Europie. Polska Chmura Krajowa.

Sztuczna inteligencja

Potencjał i znaczenie AI w gospodarce i w procesie rozwoju cywilizacyjnego. AI Vibes – obszary wpływu data science. Kierunki zastosowań – aktualne i perspektywiczne. Zagrożenia – pozorne i faktyczne.

Big Data

Dane w gospodarce – rewolucja w toku. Big Data Talks – otwarte dane, gdzie, kiedy, na jaką skalę? Przewaga konkurencyjna dzięki dostępowi i przetwarzaniu danych. Zysk i wolność, administracja i biznes – jak godzić sprzeczności? Amerykańskie, azjatyckie i europejskie spojrzenie na wykorzystanie danych w biznesie. W poszukiwaniu uniwersalnej formuły.

Internet rzeczy

IoT a cyfrowa transformacja gospodarki. IoT Flow, czyli komunikacja maszyn i systemów – co z tego mamy? Przemysłowy Internet rzeczy i idea inteligentnej fabryki w realizacji. IoT w mieście, handlu i usługach, w rolnictwie i ochronie zdrowia.

Kwantowa rewolucja

Komputer kwantowy, czyli inny świat… Historia badań, ostatnie osiągnięcia, nowe możliwości. Najważniejsze zastosowania naukowe i komercyjne dla superkomputerów kwantowych. Liderzy kwantowego wyścigu – o co się tu gra? Polskie sposoby na dołączenie do kwantowej komputeryzacji.

Mały, ale cyfrowy

Małe i średnie firmy w procesie cyfrowej transformacji. Czy są (nadmiernie?) ostrożne? Jak mogą odnaleźć się w nurcie zmian, którym liderują korporacje z nieograniczonymi budżetami? W co mogą/powinny inwestować? Rola platform współpracy. Narzędzia wsparcia, dedykowane programy i zachęty.

Lekcja z innowacji

Innowacje zaczynają się na etapie edukacji. Jak zmienić system kształcenia, by odpowiadał współczesnym wyzwaniom? Czy umiemy uczyć myśleć? Czy młodzież po polskich szkołach odnajdzie się w szybko zmieniającym się świecie? Jak kształcić innowatorów (kreatywnych, elastycznych, wszechstronnych)? Jak uczyć przedsiębiorczości – od przedszkola do studiów; model fiński.

Biznes na orbicie

Dostęp do informacji z satelitów był domeną supermocarstw i wojskowych. Dziś dane z kosmosu stają się zasobem dostępnym, cennym dla firm. Mnożą się start-upy z pomysłami na ich biznesowe wykorzystanie. Zdjęcia z satelitów wykorzystywane są w meteorologii, badaniu zmian klimatycznych, budownictwie, rolnictwie. Czy polskie doświadczenie w rozwijaniu technologii nanosatelitów może być perspektywiczne?

Sektor kosmiczny w Polsce i w Europie

Europejska Agencja Kosmiczna a firmy prywatne. Współpraca przy kluczowych projektach. Zasady, efekty, korzyści, perspektywy. Mechatronika, mechanika, robotyka i inne specjalności aktywne w projektach kosmicznych. Technologie z kosmosu w innych gałęziach przemysłu. Rola polskich uczelni technicznych. Projekt „internetu z kosmosu” – jeszcze w tym roku?

Fintech

Fintechowe start-upy jako partnerzy sektora bankowego. Koncepcja cyfrowego banku – jak, po co, dla kogo? Czy znamy preferencje nowego klienta? Co i jak młodzież chce robić z pieniędzmi, wykorzystując technologie? Jakie narzędzia cyfrowe pomogą sektorowi bankowemu odnaleźć się wobec nowych wyzwań – także tych związanych ze sferą usług publicznych? AI w sektorze finansowym. Presja wielkich graczy technologicznych (GAFA).

Przemysł 4.0 w Polsce

Państwo i firmy a rozwój technologiczny w kluczowych gałęziach polskiego przemysłu. Systematyczny postęp czy ostatni dzwonek? Stan przygotowań i realizacji elementów IV rewolucji przemysłowej w naszym kraju. Przyczyny różnic w ocenach. Państwo, koncerny, mniejsze firmy, szkoły wyższe – konieczny podział ról. Świadomość potrzeby kursu na rozwiązania rodem z Industry 4.0 wśród polskich przedsiębiorstw i menedżerów. Wołanie o kadry. Jak je dobrze i w większej skali przygotować.
Warunki (edukacyjne, prawne, finansowe) konieczne, by Przemysł 4.0 mógł zaistnieć w skali firmy.

Cyfrowy bliźniak

Wirtualny świat w realnym zarządzaniu. „Płynna” produkcja, testy, przewidywanie awarii, szkolenia – i co jeszcze? Cyfrowy bliźniak w działaniu.

Cyberbezpieczeństwo

Wyzwania, zagrożenia i środki zaradcze. Przepływ masy informacji i współpraca rzeszy fachowców mnoży ryzyko. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wybryk, kradzież lub szantaż dla zysku, szpiegostwo przemysłowe, cele polityczne – różne oblicza cyberagresji. Zagrożenia polityczne i biznesowe. Wojny bez wystrzału, czyli potencjalny paraliż infrastruktury krytycznej. „Chcesz pokonać hakera? Myśl jak haker”. Momenty krytyczne – o sposobach zwalczania cyberprzestępców dziś i jutro. Człowiek – najsłabsze ogniwo? Nowe, skuteczne narzędzia i metody ochrony prywatności i tajemnic firmy w cyfrowym świecie. Wydatki firm na minimalizację ryzyka, zabezpieczenia – rynek cyberbezpieczeństwa?

Motoryzacja na autostradzie danych

Jak wzrosną wymagania samochodów pod względem gromadzenia i przetwarzania danych? Czy w dobie digitalizacji, autonomicznej jazdy i samochodów skomunikowanych tradycyjne koncerny motoryzacyjne ustąpią pierwszeństwa gigantom IT? Nowe standardy wymiany danych między firmami motoryzacyjnymi – w łańcuchu dostaw.

Przemysł gamingowy

Dotychczasowy rozwój i dalszy potencjał rynku. Rola wydarzeń e-sportowych. Przełożenie na inne branże. Jak zmienia się e-gaming pod wpływem dojrzalszego klienta?

Marka w erze cyfrowej

Nowe oblicze marki w erze cyfrowej. Tożsamość marki w procesie transformacji? Jak tworzyć brand content, który nie zginie w lawinie informacji.

Youtuber, vloger, influencer...

O kształtowaniu opinii w sieci. Jak z pasji, wiedzy i talentu zrobić własny biznes? Zagadka oryginalności, czyli jak się wyróżnić? Jak internetowe kanały komunikacji i formy ekspresji służą młodym firmom? Moja twarz i co dalej? Możliwości skalowania autorskich projektów. Wizerunek i relacje jako kapitał.

ENERGIA I KLIMAT

Klimat, polityka, energia

Co dalej z polityką ochrony klimatu w kontekście wyjścia USA z porozumienia paryskiego, nowych zobowiązań UE (neutralność klimatyczna do 2050)? Jakim partnerem dla Europy w tych działaniach mogą być Chiny? Te zagadnienia – w kontekście roli węgla w światowej energetyce oraz inwestycji w OZE i miksów energii największych gospodarek świata. Cele redukcji CO2 a krajowe plany klimatyczno-energetyczne. Sprawiedliwa transformacja – interpretacje, oczekiwania, kontrowersje. Źródła, pozyskiwanie środków na transformację energetyczną a realne potrzeby.

Klimat, polityka, energia

Co dalej z polityką ochrony klimatu w kontekście wyjścia USA z porozumienia paryskiego, nowych zobowiązań UE (neutralność klimatyczna do 2050)? Jakim partnerem dla Europy w tych działaniach mogą być Chiny? Te zagadnienia – w kontekście roli węgla w światowej energetyce oraz inwestycji w OZE i miksów energii największych gospodarek świata. Cele redukcji CO2 a krajowe plany klimatyczno-energetyczne. Sprawiedliwa transformacja – interpretacje, oczekiwania, kontrowersje. Źródła, pozyskiwanie środków na transformację energetyczną a realne potrzeby.

Energia przyszłości

Transformacja energetyczna na świecie, w Europie i w Polsce – najważniejsze zjawiska, przełomowe technologie. Bezpieczne i efektywne odchodzenie od konwencjonalnych źródeł energii. Atom, OZE, a może wodór – impulsami rozwojowymi polskiej gospodarki? Odpowiedzialność biznesu a ekologia. Dokąd zmierza elektromobilność? Technologie przyszłości, regulacje i bariery transformacji energetycznej. Elastyczne usługi w energetyce.

Polityka energetyczna Polski

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu. Perspektywy rozwoju OZE – wykonanie celu 2020, cel na 2030. Przyszłość rynku mocy w Polsce. Elektromobilność w Polsce – stan, perspektywy rozwoju. Morska energetyka wiatrowa. Wyzwania dla sektora dystrybucji energii elektrycznej. Koszty transformacji energetycznej. Rynek uprawnień do emisji CO2 po zmianach w EU ETS. Modernizacja ciepłownictwa. Kierunki zmian w sektorze. Finansowanie modernizacji energetyki – środki z EU ETS. Perspektywa uwolnienia cen energii. Rozwój OZE poza rządowymi systemami wsparcia. Polityka europejskiego sektora finansowego a inwestycje w energetyce i sektorze paliw.

Energia odnawialna w Polsce, w Europie, na świecie

Odnawialne, efektywne i tanie? OZE w obecnych realiach biznesowych i technologicznych. Przegląd działań, zjawisk i tendencji mówiących o zwiększaniu dostępności, spadku kosztów rozwoju technologii odnawialnych. Rola IT, zarządzania danymi, smart grid. Giganci cyfrowi chcąc być obecni w nowej energetyce, inwestują m.in. w rozwiązania chmurowe dedykowane OZE.
Mix odnawialnych źródeł w Polsce – stan obecny i perspektywy. Wsparcie OZE na poziomie regionalnym i samorządowym. Regulacje i uwarunkowania prawne rozwoju odnawialnych źródeł energii? Jak to się robi w innych krajach.

Elektromobilność

Rozwój elektromobilności na świecie, w Europie, w Polsce. Bilans i doświadczenia. Programy wsparcia – potrzebne korekty. Rozwój infrastruktury jako kluczowy czynnik – rola technologii, operatorów, regulacji. Skutki rozwoju elektromobilności dla systemu elektroenergetycznego. Jak przygotowujemy się na boom. Dokąd zmierza polska e-mobility?

Europejski rynek gazu

Europejski rynek gazu w liczbach i faktach. Infrastruktura gazu w Europie a bezpieczeństwo poszczególnych krajów i całej UE. Nierozwiązane sprzeczności, konflikty interesów. Jak przerwać ten klincz? Co można robić wspólnie? Gdzie szukać kompromisu? Nord Stream 2 jako lekcja. Polska jako przykład emancypacji – od uzależnienia w kierunku suwerenności. Gaz w systemie EU ETS – kiedy, na jakich zasadach, z jakimi skutkami?

A jednak atom?

Jakie są realne perspektywy rozwoju generacji jądrowej w rzeczywistości „po Fukushimie”? Czy dalszy tak dynamiczny rozwój OZE bez energii jądrowej w podstawie systemu jest możliwy? Nowe technologie związane z bezpieczeństwem, przechowywaniem/utylizacją/wykorzystaniem zużytego paliwa. Polskie plany w tej mierze a przyszłość krajowej energetyki, struktura miksu energii.

Paliwa i napędy przyszłości

Co będzie poruszać świat? Skoro proste spalanie węglowodorów odchodzi w przeszłość… Wydajne systemy. Wodór. Baterie słoneczne. Paliwa z odpadów. Efektywne magazynowanie energii. Inne alternatywy.

Era wodoru

Wodór jako alternatywa dla paliw węglowodorowych. Potencjał wodoru w zakresie magazynowania, stabilizowania OZE, bilansowania systemów energetycznych. Programy wodorowe w krajach europejskich. Światowi liderzy technologii wodorowych i legislacji wspierających rozwój tego sektora. Wodór w procesie bezpośredniego wytwarzania bezemisyjnej energii elektrycznej. Potencjał dekarbonizacyjny wodoru w obliczu kryzysu klimatycznego. Wprowadzanie technologii wodorowych do miksu energetycznego czy krajowego przemysłu szansą na przyspieszenie transformacji polskiej energetyki?

Magazynowanie energii

Tradycyjne i nowe metody przechowywania energii. Ich efektywność, rozpowszechnienie, perspektywy. Punkt widzenia naukowców, energetyków, odbiorców energii/użytkowników. Kiedy przełom? Za 10, 20 czy 30 lat? Magazynowanie energii a rozwój OZE. E-mobility i możliwości zarządzania wytwarzaną energią.

Fotowoltaika – boom i co dalej?

Polska w czołówce statystyk przyrostu mocy z fotowoltaiki w Europie. Jakie skutki to wywołuje/wywoła – dla systemu, dla pozycji polskiej energetyki, dla świadomości – prosumentów, polityków? Korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Inne aspekty (technologie, moce wykonawcze, programy wsparcia, rozdrobnione PV w systemie elektroenergetycznym). Instrumenty wsparcia dla projektów fotowoltaicznych. Fotowoltaika w aukcjach OZE. Korzyści i ryzyka dla zawierających umowy PPA.

Energia Ziemi

Perspektywy geotermii w Polsce. Realizowane i planowane projekty geotermalne. Poszukiwania kolejnych złóż. Opłacalność, finansowanie i bariery rozwojowe dla inwestycji geotermalnych. Podsumowanie pierwszej edycji Narodowego Programu Rozwoju Geotermii. Środowiskowe efekty inwestycji geotermalnych. Ich znaczenie w kontekście walki ze smogiem.

ROZWÓJ I ŚRODOWISKO

Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka cyrkularna – przegląd wyzwań, barier, możliwości. Mniej odpadów? Wzrost gospodarczy i ograniczenie konsumpcji – jak to pogodzić? Projektowanie tak, by odpadów nie było. Miasto i segregacja odpadów. Recykling w budownictwie. Produkcja no waste. Regulacje, koszty, realia. W UE 42 proc. odpadów jest recyklingowanych. Ale to koszty… Czy wygrywają ci, co robią to skutecznie, czy też ci, którzy produkują po staremu (czyli taniej)? Surowce z odpadów – przykłady i dobre praktyki. Proekologiczne rozwiązania technologiczne. Problem odpadów opakowaniowych.

Odpady – zagospodarowanie, nowe trendy

Samorządowe dobre praktyki – zbiórka, segregacja, przetwarzanie. Obowiązkowe biogazownie. Nowy system kaucyjny. Rozwój recyklingu. Przetwarzanie odpadów – technologie.

Plastic isn’t fantastic

Tworzywa sztuczne na rozdrożu. Presja społeczna jest ogromna, choć nie taka sama w różnych rejonach świata. Co na to chemia? Sektor B&R? Jaka alternatywa dla tworzyw? GOZ w chemii – nowe technologie pozwalające na pełny, efektywny, opłacalny recykling tworzyw.

Stop smog

Narzędzia prawne, ich efekty, skuteczność. Program „Czyste powietrze” – reaktywacja? Zakaz palenia węglem w paleniskach domowych – źródła finansowania wymiany pieców. Smog i ciepło systemowe – obligatoryjność a koszty przyłączenia. Jakość powietrza w politykach miejskich, doświadczenia liderów. Jak przekonać mieszkańców, żeby przestali spalać odpady? Smog na terenach słabiej zurbanizowanych. Problem ubóstwa energetycznego i środki zaradcze. Rola społecznej świadomości i edukacji.

Technologia dla powietrza

Jak nowe technologie (w energetyce, transporcie, budownictwie) wspierają walkę o poprawę stanu powietrza. Odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i termomodernizacja, e-mobilność, technologie filtrowania i oczyszczania, innowacje. Koszty i możliwości zastosowań a potrzeby i efekty. Idea green cities – strefy bezemisyjne, pochłaniacze smogu i inne rozwiązania.

Technologie dla klimatu

Obszary technologicznych poszukiwań będących reakcją na kryzys klimatyczny – w jakim kierunku zmierza nauka i wyobraźnia? Przykłady technologii o wysokim potencjale. Innowacyjne firmy, ich aktywność w „zielonym biznesie”, niższa bariera wejścia, dedykowane narzędzia wsparcia. Zrównoważony rozwój w strategiach dużych firm i inwestorów szansą na wdrażanie rewolucyjnych pomysłów. Wyższa tolerancja ryzyka w zielonych innowacjach. Role motywów etycznych w wyborze projektów.

Zasoby wodne. W obliczu kryzysu

Sytuacja hydrologiczna świata, Europy i Polski. Czy nadchodzi wielka susza? Zmiany klimatu, działalność człowieka i inne czynniki kształtujące stan zasobów wodnych. Sztuczna i naturalna retencja. Rola regulacji w proekologicznym zarządzaniu zasobami wodnymi. Ekohydrologia – jak wykorzystać potencjał naturalnych procesów dla zrównoważonego rozwoju. Oszczędzanie i edukacja.

Konsumpcja a konsumpcjonizm

Nadmiernie, czyli jak? Konsumpcja motorem rozwoju gospodarczego, ale także czynnikiem uzależnienia. Kreowanie popytu, marnotrawienie zasobów w ogniu krytyki. Prestiż i przesyt – czy potrafimy żyć inaczej? Regulacje wymuszające nowe podejście do produkcji i eksploatacji dóbr. Less is more – samoograniczenie w praktyce. Współczesne trendy: no waste, plastic free, gospodarka cyrkularna, consciousism.

Ekologia konserwatywna czy liberalna?

Klimat, środowisko, ekologia w chrześcijańskiej tradycji, doktrynie i w aktualnej debacie z udziałem Kościoła. „Laudato si” – w kręgu inspiracji i dialogu. Ziemia poddana czy kochana? Czy „ekologizm” to grzech? Etyka i polityka, zieloni i wierni: przegląd postaw, obszary wspólnego myślenia i działania. Fotowoltaika na dachu świątyni – jak Kościół inwestuje w OZE.

Green Deal

Wzrost czy rozwój? Więcej czy lepiej? Konsumpcja indywidualna jako napęd gospodarki w dobie kryzysu klimatycznego. Rachunek ekonomiczny a faktyczny koszt środowiskowy produktów i usług. Surowce i odpady – gospodarka wobec wyczerpywania się zasobów. Jeśli nie maksymalizacja zysku, to co? Firmy, które sukces widzą inaczej. Europejski Zielony Ład jako nowy paradygmat ekonomiczno-społeczny. Nowy Zielony Porządek, New Deal for Nature and People, ekonomia Franciszka – czy świat potrzebuje rewolucji? Zachęta, presja, regulacja, czyli jak przekonać nieprzekonanych?

Zrównoważony transport – żegluga czy kolej?

Perspektywy rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce do 2050 roku a cele Unii Europejskiej. Zrównoważony, czyli jaki? Kryteria i standardy w odniesieniu do różnych rodzajów transportu. Udziały kolei i żeglugi śródlądowej w przewozie towarów w Polsce i w UE. Barka czy pociąg – strategiczny wybór. Wzajemna konkurencja, koszty, stan infrastruktury, atuty transportu kołowego i inne uwarunkowania.

Cele zrównoważonego rozwoju

Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Społeczeństwo, środowisko, gospodarka jako sieć zależności. 17 globalnych celów i związane z nimi obszary działań: powstrzymywanie zmian klimatu, dostęp do nowoczesnej energii, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, środowisko naturalne, infrastruktura, jakość życia, zdrowie, edukacja. Miejsce i rola Europy w realizacji celów Agendy. W jakich dziedzinach Polska może i powinna być szczególnie aktywna? Jak ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Turbulentny świat

Handel międzynarodowy a geopolityka i rywalizacja mocarstw. Gospodarka i polityka – sprzężenie zwrotne; jak te sfery na siebie wpływają? Przeciwne prądy: liberalizacja globalnego handlu i protekcjonizm. W jaki sposób niestabilność, nieprzewidywalność, wewnętrzne skonfliktowanie świata wpływa na gospodarkę? Wojny handlowe – dokąd nas prowadzą? Jakie są/będą ich skutki?

Globalna gospodarka – wojna czy pokój?

Znaczenie Światowej Organizacji Handlu (WTO) w globalnej gospodarce. Zalety i ułomności. Przegląd negocjowanych i zawartych porozumień o wolnym handlu. Czy liberalizacja niesie z sobą same korzyści? O katalogu zysków i ewentualnych strat. Liberalizacja w handlu i usługach w Unii Europejskiej – znaczenie dla Polski.

Umowy handlowe UE

Rola handlu zagranicznego w unijnym PKB. Porozumienia dwustronne znoszące bariery w handlu międzynarodowym. Efekty i korzyści z obecnie funkcjonujących sojuszy. Typy umów, branże i grupy towarów, rodzaje preferencji. Przedsiębiorstwa krajów UE na światowych rynkach. Porozumienia handlowe jako europejska „brama na świat”.

Polska-USA. Wizja bez wiz

Ruch bezwizowy – pierwsze obserwacje i doświadczenia. Efekt wizerunkowy? Nowe zasady a współpraca gospodarcza obu państw. Szansa dla polskich firm? Nowe amerykańskie inwestycje w Polsce? Skutki ułatwień dla ruchu turystycznego, komunikacji lotniczej, relacji osobistych w biznesie. Ruch bezwizowy a bezpieczeństwo.

Forum współpracy gospodarczej Polska-Chiny

Forum Afryka-Europa

Forum Europa-ASEAN

Forum Polska-Ameryka Łacińska

Polsko-niemiecka i polsko-czeska przygraniczna współpraca gospodarcza

Forum Niemcy – Polska

Niemcy są największym partnerem gospodarczym polski, z 26-28-proc. udziałem w łącznych obrotach handlu zagranicznego. Co w tym modelu jest dobre, co można usprawnić? Jakie są doświadczenia firm polskich w Niemczech – „tylko” eksporterów, ale i inwestorów? Za co polskie firmy chwalą niemiecki system gospodarczy, czy można go adaptować do polskiego?

Stosunki UE-UK po brexicie

TRANSPORT I MOBILNOŚĆ

Centralny Port Komunikacyjny

CPK Solidarność – czas start? Harmonogram na 10 lat – kamienie milowe. Proces uzgodnień strategicznych określających parametry nowego lotniska wraz z infrastrukturą dostępową. Opinie przewoźników. Hub lotniczy czy węzeł transportowy? Wybór doradcy strategiczno-technicznego oraz wykonawcy masterplanu. CPK i konkurencja – kto zyska, a kto straci? Budowa CPK a polski sektor budowlany. Finansowanie. Kapitał zagraniczny? Specyfika wielkiej inwestycji – potrzebne specjalne regulacje? CPK w europejskim systemie transportowym.

CPK. Kolej na port

Jak Centralny Port Komunikacyjny może zmienić system polskiego transportu kolejowego? Planom budowy CPK towarzyszą zamiary rozbudowy i usprawnienia sieci kolejowej w Polsce. Zupełnie nowy tabor? Potencjał polskiego przemysłu a potrzeby, którym trzeba sprostać. Regiony Polski, które najbardziej zyskają pod względem kolejowym na budowie CPK. Projekty kolejowe, które usprawnią połączenia z sąsiadami Polski.

Strategia dla branży lotniczej

W Polsce można spodziewać się podwojenia do 2030 roku liczby operacji powietrznych. Czy sprostamy temu wyzwaniu i zarazem szansie? Środowisko lotnicze domaga się wypracowania przez Ministerstwo Infrastruktury tzw. Pakietu lotniczego, czyli strategii, która ma wyznaczyć cele i określić narzędzia do ich realizacji. To warunek rozwoju i inwestycji w portach regionalnych, a także drogowskaz m.in. dla uczelni. Rozwój ruchu lotniczego a problem wpływu na środowisko (m.in. hałas).

Dron do wynajęcia

Komercyjne wykorzystanie technologii dronowych. Drony w coraz nowszych zastosowaniach. Latanie dronem na krótkich dystansach, tzw. drone taxi. Potrzebne regulacje, zaawansowanie w legislacji. Rejestrowanie dronów.

Strategia transportowa dla Polski

Kwestie zrównoważonego transportu a polskie realia. Niekonkurencyjność kolei. Emisyjność transportu drogowego i jego wysokie tzw. koszty zewnętrzne. Stan ten nie przystaje do celów unijnych. Jakie pomysły? Jakie rozwiązania? Regulacyjne? Elektromobilność?

Polska logistyka dziś i jutro

Rozwój infrastruktury transportowej a inwestycje w logistyce magazynowej. Warunki uzyskania trwałego wzrostu przewozów cargo kolejowego wobec zmieniającej się struktury polskiej gospodarki. Czy Polska pozostanie krajem tranzytu na Nowym Jedwabnym Szlaku? Europejski rynek logistyki kurierskiej – jak stać się aktywnym, liczącym się graczem? Transport intermodalny – perspektywy wzrostu i potrzeby infrastrukturalne. Jakie są warunki dalszego rozwoju przewozów intermodalnych?
Nowe technologie w łańcuchu dostaw. Jak handel internetowy i cyfryzacja zmieniają polski rynek magazynowy.

Nowe perspektywy dla polskich portów morskich

Wszystkie cztery główne porty morskie realizują duże inwestycje, które rozszerzą ich możliwości świadczenia usług i – dzięki modernizacji lub rozbudowie infrastruktury kolejowej i drogowej „od strony lądu” – poprawią ich konkurencyjność.
Przyszłość zależy od trzech wielkich inwestycji, tj. budowy Centralnego Portu w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz rozbudowy terminala ro-ro w Świnoujściu. Trwają prace konsultacyjne i analityczne, a zarazem pozyskiwanie inwestorów. Inwestycje zostaną zrealizowane, jeżeli pozyskane zostaną fundusze. Czy dla podwojenia przeładunków portów ok. 2030 r. wystarczy obecnie modernizowana i budowana infrastruktura drogowo-kolejowa? Co będzie trzeba dobudować? Czy transport śródlądowy odciąży transport lądowy.

PRZEMYSŁ

Chemia w poszukiwaniu alternatywy

Jak branża chemiczna chce znaleźć się wobec nowej presji – na ograniczenie zużycia i recykling tworzyw oraz nowe trendy w rolnictwie rzutujące na sektor nawozowy i środków ochrony roślin. Technologia pomoże? W jakim kierunku idą badania?

Cudowne materiały (prezentacje, pokazy, warsztaty)

Nowe materiały w różnych branżach – w hutnictwie, przemyśle budowlanym, chemii, energetyce. Lżejsze, wytrzymalsze, o specjalnych właściwościach, degradowalne i przetwarzalne. W tym nanotechnologie, perowskity, kompozyty itp. Co to daje? Jak zmienia produkcję? Z czego będzie zbudowany świat przyszłości?

Paliwa, rafinerie, wydobycie

Główne problemy branży paliwowej w Polsce. Fuzja Orlenu z Lotosem na ostatniej prostej. Dynamika procesu i jego projektowane efekty dla globalnej konkurencyjności, rynku wewnętrznego, rozwoju sektora. Kierunki zmian i potencjał polskiej petrochemii. Petrochemia a wykorzystanie energii i gospodarka obiegu zamkniętego. Nowe technologie i produkty odpowiedzią na wyzwania zrównoważonego rozwoju. Elektromobilność a popyt na paliwa – teraz i w przyszłości. Zwiększenie efektywności wydobycia ropy i jej przetwarzania. Bezpieczeństwo energetyczne kraju a rozbudowa bazy magazynowej.

Motoryzacja

Gwałtowny rozwój elektromobilności a produkcja samochodów – w Europie i na świecie. Zmiana napędu to nie wszystko. Jakie inne zmiany technologiczne wymusza rozwój elektromobilności? Ślad węglowy e-pojazdów – czy samochody elektryczne są mniej szkodliwe dla środowiska, jeśli weźmiemy pod uwagę także proces ich produkcji? Platformy dedykowane czy elastyczne – co zwycięża na rynku? Nowe materiały i nowe technologie w produkcji motoryzacyjnej.

Przemysł obronny

Potencjał obronny Polski – co zrobiono w ostatnich latach, by wzmocnić Siły Zbrojne RP? Światowe technologie w polskiej armii. Jaki udział w modernizacji ma polska zbrojeniówka? Sukcesy, możliwości, problemy. Innowacyjność i nowe technologie w polskim przemyśle obronnym. Jaki udział mogą mieć polskie przedsiębiorstwa w programach modernizacyjnych i inwestycyjnych? Rozwój technologii kosmicznych – jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w sferze obronności. Eksport polskiej broni – ambicje, możliwości, konkurencyjne produkty.

Przemysł niezależny energetycznie

Atom, fotowoltaika, wiatraki, elektrociepłownia na RDF, bloki gazowe – mnożą się inwestycje firm przemysłowych w własne źródła energii. Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że przemysł chce się uniezależnić od zewnętrznych jej dostaw. Ile prawdy w zapowiedziach, jak duży rynek dla wykonawców? Problem dla państwowej energetyki – będzie tracić klientów?

Hutnictwo w Polsce i w Europie

Presja polityki ochrony klimatu i zaostrzanie norm środowiskowych a decyzje kluczowych producentów. Hutnictwo wobec barier w handlu międzynarodowym. Nowe technologie adekwatną odpowiedzią na wyzwania? Nisze, zaawansowane technicznie produkty i materiały, specjalistyczne przetwórstwo stali. Wytwarzanie stali w sieci powiązań kooperacyjnych. Kluczowi dostawcy, najważniejsi odbiorcy (budownictwo, infrastruktura, motoryzacja, przem. maszynowy i AGD). Znaczenie posiadania rodzimego sektora hutniczego z punktu widzenia interesów gospodarki i bezpieczeństwa.

Górnictwo – transformacja, perspektywy, otoczenie

Przyczyny i kierunki przeobrażeń w górnictwie. Przyszłość węgla w Europie – popyt, koszty, regulacje. Sprawiedliwa transformacja sektora – jej tempo, mechanizmy, skutki. Nie tylko węgiel? Branża w nurcie dywersyfikacji. Czyste technologie węglowe – deklaracje i realia. Informatyzacja i automatyzacja w górnictwie – wpływ na efektywność i bezpieczeństwo pracy. Możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań w polskich realiach górniczo-geologicznych. Polscy producenci maszyn i urządzeń w poszukiwaniu alternatyw.

MIASTO, METROPOLIA, REGION

Miasto i świat

W kierunku XI Światowego Forum Miejskiego ONZ – Katowice 2022. UN-HABITAT, agenda ONZ do spraw osiedli miejskich, dotycząca polityki miejskiej i rozwoju miast – przegląd problemów i wyzwań. Miasto, klimat, zasoby. Doświadczenia i dobre praktyki zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Rola gospodarza – jak przygotować się do szczytu? Znaczenie wydarzenia dla Polski, polskich miast i metropolii.

PPP – nowe otwarcie

Samorząd partnerem dla biznesu. Miasto atrakcyjne dla inwestorów. Czego oczekują, co mogą dostać? Perspektywy rozwoju PPP jako antidotum na brak środków inwestycyjnych. Regulacje i wsparcie polityczne. Potrzeby i możliwości. Nowe projekty PPP – przykłady. Dobre praktyki samorządowe. Partnerstwo sposobem na finansową zapaść samorządów. Łączenie PPP z finansowaniem unijnym. Partner prywatny – jak go szukać?

Publiczny transport – czas rewolucji

Komunikacja na poziomie zadowalającym dla mieszkańców. Finansowe i prawne uwarunkowania funkcjonowania organizatorów transportu zbiorowego w miastach. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – z czego wynika tak niewielkie zainteresowanie? Umowy o świadczenie usług transportowych a tworzenie własnej komunikacji. Koleje aglomeracyjne szansą dla komunikacji miejskiej. Konieczne inwestycje w infrastrukturę, synchronizacja z transportem autobusowo- tramwajowym. Jeśli nie kolej, to co? Monorail, metro – nowe pomysły na transport zbiorowy w miastach.

Mobilność inaczej

Zjawiska i technologie z obszaru mobilności zmieniające miasta, biznes, przyzwyczajenia, mentalność. Mobilność to biznes, ale także wymiar wolności, jakość życia, warunek aktywności zawodowej. Nurt indywidualnej, współdzielonej e-mobilności i związane z tym problemy (hulajnogi, rower miejski, car sharing – bezpieczeństwo, odpowiedzialność, infrastruktura). Rugowanie samochodów z miast na rzecz transportu zbiorowego. Jeśli już samochód, to nie własny: car sharing, najem długoterminowy. Inne alternatywy dla indywidualnej mobilności.

Wojna o miasto

Jak opanować rosnący miejski chaos (samochody, zakazy wjazdów, brak miejsc do parkowania, deweloperzy). Czy strefy zero lub 10 w miastach rozwiążą problemy z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Czy darmowa komunikacja publiczna się sprawdziła? Dieslem nie wjedziesz – nowe obostrzenia i planowane ograniczenia. Korki zmorą miast, przykłady miast europejskich radzących sobie z problemem. Opłaty za parkowanie, zakazy, strefy bez samochodów w centrach – sposoby na ograniczenie ruchu samochodowego w naszych miastach.

Sprawiedliwa transformacja

Przeobrażenia w światowej energetyce a perspektywy sektora węgla kamiennego. Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych – co to oznacza? Skutki i koszty ekonomiczne i społeczne procesu. Środki UE – ile, dla kogo, na co? Rewitalizacja w praktyce. Pierwsze projekty – pilotaże, prezentacje, doświadczenia. Rola strony społecznej – udział władz samorządowych w programowaniu. Doświadczenia krajów europejskich i regionów górniczych.

Zmiany klimatyczne wyzwaniem dla miast

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu: zdiagnozowane zagrożenia, zaproponowane metody przeciwdziałania ich skutkom. Jak w kontekście zmian klimatycznych planować miejskie inwestycje infrastrukturalne (wodociągi, systemy energetyczne)? Odrobina cienia… Prawne uwarunkowania walki z „betonozą” w polskich miastach. Znaczenie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Przykłady dobrych praktyk w miastach.

Budżety samorządowe

Najtrudniejszy budżet samorządowy ostatnich lat – brak nadwyżki finansowej, ograniczone dochody (mniejszy PIT), wzrost wydatków (wyższa pensja minimalna, podwyżki dla nauczycieli). Inwestycje samorządowe zagrożone? Potrzebne zmiany w systemie dotacji/subwencji. Czas na rewolucje w podatkach – udział samorządów w VAT, wyższy udział w PIT. Czy to już czas na podatek katastralny?

Polska nieuporządkowana

Kiedy samorządy uporają się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego? Co stoi na przeszkodzie? Propozycje zmian w prawie, by ułatwić procedurę uchwalania planów. Znaczenie planów miejscowych dla warunków rozwoju ośrodków miejskich, strategicznego planowania, kondycji rynku nieruchomości.

Turystyka i hotelarstwo

Rosnące znaczenie turystyki w polskiej gospodarce. Stan i rozwój bazy noclegowej i hotelarskiej. Znaczenie nowych inwestycji hotelowych i infrastrukturalnych w metropoliach, w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, na terenach słabo zurbanizowanych. Przegląd przykładów i mechanizmów prorozwojowych.

Turystyka biznesowa

Wysoka dynamika rozwoju turystyki biznesowej w Polsce – jej źródła, znaczenie dla gospodarki i rozwoju kraju. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki „generatorem” ruchu turystycznego związanego z biznesem. Wpływ turystyki biznesowej na stan infrastruktury w miastach. Nowoczesne obiekty i kompleksy bazą przemysłu spotkań. Profesjonalizacja polskiej branży turystycznej i eventowej – jakość, różnorodność, dostępność.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości komercyjne w Polsce

#10yearschallenge. Dekada na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Gdzie będziemy za kolejne 10 lat? Jak zmieni się rynek nieruchomości w Polsce? Magazyny jeszcze nie szykują się na wojnę handlową, ale czujnie ją obserwują. Branża retailowa w okresie transformacji musi radzić sobie ze zmianą pokoleniową klientów. Biurowce – czy dynamika rozwoju jest adekwatna do skali zainteresowania najemców? Hotele są odporne na gospodarczą koniunkturę i poradzą sobie nawet z nadpodażą. Do gry wchodzą też nowe klasy aktywów – akademiki, domy seniora.

Prawo i nieruchomości

Stabilność i przewidywalność regulacji prawnych. Jak dużym wyzwaniem dla branży nieruchomości są szybkie (niekonsultowane) zmiany prawne? W Polsce w 2019 roku zmieniło się około 200 fundamentalnych regulacji, które mają wpływ na branżę nieruchomości. Inflacja przepisów, ograniczenie komunikacji prawodawcy z otoczeniem i zbyt szybkie tempo wprowadzanych zmian. Co przeszkadza inwestorom nad Wisłą?

Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości

Zagraniczni inwestorzy nadal mocno zainteresowani polskim rynkiem nieruchomości. Co przyciąga kapitał z Ameryki, Azji i Afryki do Europy? Jakich produktów szukają inwestorzy? Podmioty, źródła i modele finansowania inwestycji w nieruchomości na polskim rynku. Polska specyfika – brak rodzimego kapitału. Inwestorzy krajowi odpowiadają za 60 proc. rynku w Czechach i na Węgrzech; w Polsce – za 2 proc. Jak zmobilizować polski kapitał? REIT-y i inne formy zbiorowego inwestowania w nieruchomości.

Office 4.0

Nowe standardy przestrzeni biurowych w odpowiedzi na nowe wymagania pracowników. Millenialsi, zety i „srebrne” kadry w tym samym biurze? Tendencje w wyposażaniu, technologie, innowacje, gadżety. Dobry i „mądry” design – zrównoważone i innowacyjne rozwiązania we wnętrzach biurowych. Nowe funkcje biur – budynek i wnętrze sprzyjające kreatywności, pracy zbiorowej, zdrowiu, równowadze. Światło, zieleń, woda, klimat – biofiliczne projektowanie biur. Zero emisji, własna energia, no waste – biuro neutralne dla środowiska. Środowisko pracy przyszłości. Ciekawe i nowatorskie rozwiązania biurowe w Polsce.

Dlaczego coworking?

 • Rynek coworkingów w Polsce na tle Europy – gdzie jesteśmy, jaki jest potencjał, jakie perspektywy? Sektor coworkingowy rośnie w siłę i robi furorę na rynku pracy. Zmienia styl i warunki pracy w biurach. Czy w przyszłości coworking zdominuje sektor biurowy? Niższa cena, atrakcyjna lokalizacja, elastyczność, a może antidotum na samotność – co skłania do korzystania z coworkingu?
 • Work-it-up – wybieramy najlepszy cowork w Polsce. Sieciowy, lokalny, korporacyjny – jak powstawały koncepty coworkingowe. Historia, plany, twórcy.

EDUKACJA I RYNEK PRACY

Wyzwania rynku pracy

Sytuacja na polskim i europejskim rynku pracy. Brak pracowników – trend stały czy przejściowy? Czynniki mogące odwrócić tę tendencję – spowolnienie, wzrost kosztów pracy, automatyzacja, wzrost produktywności? Jak automatyzacja może zmienić rynek pracy? Schyłkowe zawody – co w zamian? Niedopasowanie kompetencyjne bolączką pracodawców.

Europejski rynek pracy

Przemiany na mapie migracji pracowników w Europie. Skutki brexitu? Powroty emigrantów na polski rynek pracy? Koniec zasobów ukraińskich? Trudności w rekrutowaniu nowych pracowników ze Wschodu. Kadry z Azji – dotychczasowe doświadczenia. Jak sobie radzą pracodawcy – także w innych krajach regionu?

Młodzi w zawieszeniu

W 2018 r. w UE 16,5 proc. ludzi w wieku 20-34 lata ani nie pracowało, ani nie kształciło się. Liczba NEET-ów w Polsce przekroczyła barierę miliona. To już nie prekaryzacja lub złe przygotowanie absolwentów do pierwszej pracy (wymagań pracodawcy) są kluczowymi problemami, lecz bezproduktywność. Przyczyny? Skutki dla gospodarki. Skutki społeczne. Środki zaradcze w dłuższej perspektywie.

Edukacja dla przemysłu

Szkoły branżowe w Polsce – dostarczą odpowiednich kompetencji biznesowi? Klasy patronackie coraz bardziej powszechną praktyką. Edukacyjna rola agencji zatrudnienia. Problemy szkolnictwa technicznego. Kształcenie dualne w szkołach policealnych oraz na politechnikach/uczelniach.

System edukacji – trendy i wyzwania

Realizacja zadań oświatowych rujnuje kondycję finansową samorządu. Wydatki na oświatę w relacji do PKB. Nowy podział zadań edukacyjnych na rządowe i samorządowe? Standardy oświatowe jako wyraźne wskazanie poziomu usług edukacyjnych gwarantowanych przez edukację publiczną. Jakie trendy określają ewolucję systemów edukacji – tak, by kształciły pod kątem wymagań zmieniającego się świata.

Krócej, ale lepiej

Pracujemy długo, ale czy efektywnie? Co o tym decyduje? Krótszy tydzień pracy czy krótsza dniówka? Automatyzacja zmienia naszą pracę. Czy ją skróci? Branże, w których można normować inaczej czas pracy. Praca zdalna, elastyczne siatki godzin i inne rozwiązania atrakcyjne dla młodych pracowników.

Global edtech

Burzliwy rozwój educational technology. Wartość tego rynku. Przyczyny rozkwitu. Główne trendy. Przemiany w oczekiwaniach klientów. Polskie osiągnięcia i szanse młodych firm. Start na światowym rynku czy najpierw krajowy poligon?

Employer branding

Walka o talenty i specjalistów – rosnące koszty i spadająca efektywność rekrutacji. Świadome i zaplanowane budowanie wizerunku marki pracodawcy jako biznesowa konieczność. Jak tworzyć atrakcyjne środowisko pracy i jak je prezentować? Zdobyć i zatrzymać – employer branding wewnątrz i na zewnątrz firmy. Dział personalny jak dział marketingu? Nowe wyzwania z zakresu HR. Korporacja „firmą dla ciebie”? Stereotypy w komunikacji na rynku pracy; nowe, zmieniające się, zróżnicowane wymagania i oczekiwania pracowników.

Obcokrajowcy na rynku pracy

Rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce. Tymczasowi, dorywczy czy zasymilowani? Polityka państwa wobec obcokrajowców na rynku pracy – czas zmian? Zatrudnić obcego – pracodawca w Polsce wobec barier i ograniczeń. Jakich pracowników potrzebuje polska gospodarka – diagnoza i prognoza. Co robić, by zachęcić pracowników z zagranicy do związania się z Polską na dłużej.

Szkolnictwo wyższe – czas zmian

30 lat transformacji polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Umasowienie uczelni – cywilizacyjny sukces czy strata jakości nauczania? Proces boloński – dlaczego wprowadzaliśmy go z miernym skutkiem? Rola Konstytucji dla Nauki – kardynalne zmiany, próba oceny. Cele zmian w zarządzaniu uczelniami i w ich finansowaniu. Nauka i biznes: komercjalizacja badań, studia dualne, doktoraty wdrożeniowe. Uczelnie badawcze, czyli superliga polskich szkół wyższych. Umiędzynarodowienie polskich uczelni – postępy i przeszkody. Jak i kogo kształcić – szkoły wyższe przed technologicznymi wyzwaniami przyszłości.

INWESTYCJE. ZARZĄDZANIE

Biznes i wartości

Kryzys zaufania do biznesu i doktryny liberalnej. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, budowanie kapitału intelektualnego, uczciwa konkurencja. Ekonomia wartości wobec perspektywy spowolnienia. Generacja Z jako pracownicy i konsumenci. Pokoleniowe autorytety, obiegowe poglądy. Wartości w biznesie – szlachetny idealizm czy racjonalna konieczność?

Rynek budowlany w nowych realiach

Nowe Prawo zamówień publicznych 2021 r. Czy jesteśmy gotowi na wielką zmianę? Nowy system waloryzacji kontraktów. Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie budżetu UE 2021-2027. Podsumowanie perspektywy 2014-2020. Rynek inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych. Czy jest jeszcze potencjał do wzrostu? Mieszkanie Plus w nowej odsłonie. Postęp technologiczny w budownictwie. Robotyzacja, cyfryzacja, prefabrykacja. Budownictwo na froncie walki ze zmianami klimatycznymi. Gospodarka obiegu zamkniętego na placu budowy. Budownictwo a rynek pracy – niedobory, strategie firm, edukacja, imigracja.

Nowe Prawo zamówień publicznych

Powody wprowadzenia nowego PZP. Najważniejsze zmiany w nowej ustawie. Bariery w rozwoju rynku zamówień publicznych. Stan przygotowań do wdrożenia nowego prawa.

Budownictwo – teraz prefabrykacja

Prefabrykacja po latach zaczyna odgrywać coraz większą rolę – zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i innych sektorach rynku. Czy to przyszłość polskiego budownictwa? Rosnące koszty, niedobór pracowników katalizatorem zmian w budownictwie. Polskie firmy od prefabrykacji betonowej i drewnianej po latach pracy na eksport mają coraz więcej krajowych zamówień. Prefabrykacja nadzieją Mieszkania Plus.

Prawda o inwestycjach prywatnych

Rezerwy finansowe firm i ich skłonność do inwestowania. Skala inwestycji. Główne obszary aktywności dużych inwestorów i MSP. Wpływ inwestycji prywatnych na gospodarkę i jej wzrost. Jakich inwestycji potrzebujemy? Bariery, czynniki stymulujące, regulacje i zachęty. Prognoza.

Polska Strefa Inwestycji

Bilans ostatnich dwóch lat. Oczekiwania vs rzeczywistość. Jak skutecznie przekonywać przedsiębiorców? Czynniki ułatwiające inwestycje. Inwestycje poza aglomeracjami – dostęp do zasobów ludzkich i infrastruktury. Planowane nowelizacje ustawy.

Polska w globalnych łańcuchach produkcji

Inwestycje zagraniczne w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat. Inwestycje krajowych podmiotów i ich związek ze światowym łańcuchem produkcji. Czy zawsze będziemy dostawcą podzespołów opracowanych przez zagranicznych projektantów? Konieczne warunki, żeby trafić do gospodarczej Ligi Mistrzów.

Odpowiedzialność wczoraj i dziś

Społeczna odpowiedzialność biznesu – „eko-moda” czy realne działanie? Ewolucja pojęcia i praktyki. Kto może pozwolić sobie na CSR w Europie i w Polsce? Duże firmy? MŚP? Oczekiwania klientów. Etyczne inwestowania, fair trade i inne zjawiska stymulujące odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój w firmie – strategie wielkich i mniejszych. Segregacja odpadów w przedsiębiorstwach. CSR a zdrowie i work/life balance. Relacje z interesariuszami.

Budowanie firmy wielopokoleniowej

Kryzys sukcesji – czas zwolnić i przekazać stery. Millenialsi i pokolenie Z jako potencjalni kontynuatorzy. Różnice kulturowe, poglądy i wartości, modele zarządzania. Jak przygotować „przejęcie władzy”? Fundamenty rodzinnego biznesu w niestabilnym otoczeniu. Jak budować firmę na pokolenia?

Compliance

Ryzyka natury prawnej jako element ryzyka operacyjnego w biznesie. Rosnące znaczenie compliance w niepewnym otoczeniu biznesowym i wobec obowiązujących norm odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Dział compliance (compliance officer) w firmie – zakres obowiązków i rola w praktyce. Specjalizacja – eksperci od analizy finansowej, nieuczciwych praktyk na rynku czy ochrony konsumentów pożądani przez pracodawców.

Bezpieczny biznes

Stabilne, przejrzyste i jednoznaczne prawo – wiecznie niespełniony postulat biznesu. Jakość regulacji, tempo zmian a decyzje przedsiębiorców i inwestorów. Udział ludzi gospodarki w stanowieniu prawa – o nas bez nas? Opresyjne państwo vs aferzyści i oszuści – żywotne stereotypy w relacjach administracja-biznes. Wymiar sprawiedliwości w gospodarce – jak eliminować patologie, nie krzywdząc uczciwych? Zmiany w ordynacji podatkowej a bezpieczeństwo prowadzenia biznesu – w świecie rozbieżnych interpretacji. Czy zgodność z normą wystarczy? Compliance jako narzędzie zabezpieczające biznes w niestabilnym otoczeniu prawnym.

Governance w biznesie i życiu publicznym

Wymagania w zakresie Governance ze strony instytucji. Aspekty Governance: biznes, spółki Skarbu Państwa, samorządy (new public governance), władze centralne. Koncepcja Governance w biznesie prywatnym w Polsce. Co z implementacją koncepcji na pozostałe obszary?

Koncern jak start-up?

Start-upowe idee i praktyki w zarządzaniu, kulturze organizacyjnej i organizacji pracy. Jak zarządzać dużą strukturą, wykorzystując atuty start-upów? Dekonsolidacja struktury? Zrywamy z rutyną – rola „zakłócenia” w błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ryzyko bez ryzykanctwa? Akceptacja dla eksperymentu i łamania konwencji. Nowe potrzeby w zatrudnieniu, edukacji, zarządzaniu wiedzą i komunikacji. Przywódca, menedżer, pracownik – rola EI (emotional intelligence) w relacjach wewnętrznych.

Start-upy i inwestorzy

Od zachwytu do przesytu. Łatwy pieniądz, miraże, zawyżone wyceny – czy to już za nami? Czy zmniejsza się zainteresowanie start-upami w początkowej fazie? Młode firmy wobec inwestorów i biznesu – między entuzjazmem i chłodną kalkulacją. Szanse na nowe otwarcie – dojrzałość i doświadczenie w relacjach wyrosłych ze start-upów firm technologicznych z inwestorami.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Branża spożywcza – przyszłość sektora

30 lat budowy pozycji branży spożywczej za nami, co przed nami? Strategie na trzecią dekadę XXI wieku: jak podtrzymać wzrost? Trendy określające przyszłość polskiej branży spożywczej:

 • Zmiany strukturalne. Sukcesja, sojusze, konsolidacja
 • Rynek pracy wyzwaniem dla przemysłu spożywczego
 • Marka polskiej żywności na świecie: własna czy przejęta?
 • Nowy konsument: komunikacja, oczekiwania, nowości produktowe
 • Technologie w służbie zdrowej żywności

Polska żywność na globalnym rynku

To ten czas? Doskonały moment na eksport polskiej żywności. Co decyduje o sile polskiej żywności?
Nisze i trendy na rynkach europejskich. Skuteczna budowa pozycji na rynkach odległych – tajemnice strategii. Co sprzyja ekspansji zagranicznej, co ją ogranicza?

Uwaga, gastrorewolucja

Czynniki wpływające na sytuację i perspektywy branży gastronomicznej. Gastronomia w czasach popkultury. Foodowy słownik, czyli megatrendy wpływające na to, jak, gdzie i co będziemy jeść w najbliższych latach: #zerowaste #respectfood #noplastik #zmianyklimatyczne #eko. Przegląd wybranych tendencji: „less is more”; consciousism vs. konsumpcjonizm; wykorzystanie VR (wirtualne prezentacje, testy produktów).

Rolnictwo i przemysł spożywczy wobec zmian klimatu

Produkcja żywności a klimat Ziemi – mechanizmy wzajemnego oddziaływania. Rolnictwo jako gałąź gospodarki szczególnie podatna na zmiany klimatu. Intensywne rolnictwo i hodowla a zasoby naturalne. Wykarmić ludzkość i nie niszczyć planety – kierunki zmian i technologie dostosowujące produkcję żywności do wyzwań klimatycznych i demograficznych. Ograniczenie emisyjności produkcji rolnej a jej opłacalność.

RYNEK I MARKETING

Zrównoważony rozwój handlu

Ekologia, edukacja, inspiracja we współczesnym handlu. Ideologia i wartości marki istotne dla klienta. Kupuję etycznie – racje i interpretacje. Sieci zmniejszają ślad środowiskowy – rola edukacji. Handel pod czujnym okiem świadomego klienta i regulatora.

Era shoppera

Biznes start-upowy w czasach burzliwego rozwoju marketingu. Konsument rządzi – gdzie, jak i czy na pewno? Social selling w erze social mediów, netnografia, crowdsourcing i inne kierunki. Dlaczego i jak młode firmy mogą na tym skorzystać?

Konsument jutra

 • Koniec religii kupowania. „Nie chcemy posiadać, chcemy korzystać” – pokoleniowa zmiana preferencji konsumenckich i życiowych priorytetów. Co w zamian: wypożyczanie, współdzielenie, wymiana? Nowe modele zakupowe (a także w usługach) – skala i społeczno-ekonomiczne skutki zjawiska.
 • Profil socjologiczny klienta przyszłości. Nie utożsamiam się – nie kupuję. Homo consumens: kupuję etycznie, więc jestem. Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój a decyzje zakupowe. Trendy i koszty – #nowaste #noplastic, a co w zamian? Punkt widzenia socjologa i ekonomisty.
 • Czy handel jest gotowy na wyzwania gospodarki obiegu zamkniętego i ograniczenie konsumpcji? „Bunt konsumencki” – czy zyska na znaczeniu jako realna siła wpływu na korporacje handlowe? Jak zmieniają się strategie marketingowe? Głód nowych konceptów, formatów i opakowań. Ekologia, technologia, wygoda, inspiracja wyznaczają ścieżkę zakupową konsumenta. Customer experience – nowy król handlu. Regionalnie, bez śladu węglowego, szybko i wygodnie – trudne do pogodzenia? Nowy konsument a specyfika branż (motoryzacja, elektronika użytkowa).
 • Ścieżki dotarcia i idole masowej wyobraźni – od Grety Thunberg do Małgorzaty Rozenek. Od emocji do wartości, czyli jak kupić uwagę odbiorcy? Kiedy jeden wpis na Instagramie czyści półki... Rola dialogu z klientem. Phygital – nowy wymiar handlu. Aplikacja – cała prawda o kliencie? Brand nowym przewodnikiem followersów. Ideologia a wartości marki.

#networkingu

Sieć kontaktów twoim kapitałem. Jak ją budować i czerpać niej korzyści na co dzień?

Marketing wpływu – siła marki

Znaczenie internetowych kanałów dotarcia w gospodarce. Obecność marki w social media, email marketing, content marketing, automation marketing. Influencer a sztuka budowania marki w cyfrowym świecie. Firmy: jak współpracować z influencerami, jak ich dobierać. Influencerzy: umowy, stawki, z kim warto współpracować. Jak marka osobista rzutuje na wizerunek firmy?

FINANSE

Nowy budżet UE

I nowe podejście do dzielenia pieniędzy. Kto będzie płatnikiem, a kto beneficjentem netto – takie kwestie stają się mniej jasne... Nowe priorytety oraz zadania, w przypadku których przypisanie środków do kraju jest po prostu niemożliwe. Nie da się przewidzieć, jakie projekty dostaną dofinansowanie np. z programu Horyzont Europa czy z Europejskiego Funduszu Obronnego. Co to oznacza dla Polski i dla gospodarek krajów naszego regionu, które „przywykły” do roli beneficjenta? Jakie zmiany wymusi? Jakiej aktywności trzeba?

Pracownicze plany kapitałowe

Czas na bilans – założenia a dotychczasowe efekty programu. Społeczne otoczenie programu. Relacje obywatel-państwo, pracodawca-pracownik. Kwestia zasad, kalkulacji, zaufania? Jak przekonać do PPK? Zmiana akcentów? Czas na małe i średnie firmy – prognozy, oczekiwania, argumenty. Rynek finansowy i jego instytucje a PPK. Jak będą inwestowane środki z PPK? Potencjalny wpływ na GPW i rynek kapitałowy.

VC na łowach

W co inwestują fundusze venture capital w Polsce? Warunki ożywienia rynku. Za mało ciekawych projektów? Specjalizacje – branże i grupy firm, których szukają poszczególne fundusze. Inwestowanie w wersji smart? Wartości wnoszone do firmy przez VC.

Finansowanie innowacji

Innowacje „w trybie ciągłym” wyzwaniem współczesnego biznesu. Permanentne przyspieszenie – postęp technologiczny i paradygmat ciągłej zmiany. Najkorzystniejsze źródła finansowania rozwoju technologicznego w firmie. Dlaczego tak mało przedsiębiorców skorzystało z ulgi B+R? Preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, czyli IP BOX w praktyce?

Finansowanie zielonych inwestycji

Inwestycje mające zapobiegać globalnym zmianom klimatycznym – potężny rynek. Green financing jako odpowiedź na rosnące ryzyko wynikające ze zmian klimatu. Wysyp zielonych obligacji i inne elementy rewolucji w finansowaniu proekologicznych projektów. Idea zrównoważonej gospodarki w strategiach banków i instytucji finansujących inwestycje – skutki dla gospodarki. Źródła i programy, modele i narzędzia – finansowanie inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska w UE i w Polsce.

ePłatności w gospodarce

Handel bezgotówkowy w poszukiwaniu standardu. Cyfrowe płatności i rozliczenia elektroniczne – popularne rozwiązania dla firm. Systemy płatnicze e-commerce – w toku optymalizacji. Wymagania klientów – funkcjonalność, elastyczność, bezpieczeństwo i prostota.

Digital Tax

Jak opodatkować działalność gospodarczą w cyfrowej rzeczywistości? Przepisy i normy a możliwości egzekwowania? Gdzie i jak działam, gdzie i ile płacę – opodatkowanie przychodu ze streamingu w opinii biznesu, konsumentów, administracji. Europejski kompromis w obszarze cyfrowej daniny a pierwsze doświadczenia niektórych krajów UE.

SPOŁECZEŃSTWO – EKONOMIA

Neoliberalizm, populizm, globalizm

Czy tradycyjne doktryny ekonomiczne nie przystają do naszych czasów i przyszłości? Mazzucato, Yifu Lin, Stiglitz, Piketty… Apostołowie nowej wiary? Gospodarka rozwarstwienia – antyliberalne ruchy na świecie, ich źródła, aktywność, argumenty. Bogaty, czyli zły? Wolny rynek – winien i ma? Gdzie się zaczyna populizm? Realne skutki postulowanych reform dla biznesu oraz społeczeństwa. Obrońcy neoliberalizmu i ich racje.

Spowolnienie, kryzys, recesja

Symptomy spowolnienia gospodarczego na świecie – kursy walut, przemysłowe PMI. Wolniej, czyli jak – przejawy słabnącej koniunktury. Reakcje firm. Branże najbardziej zagrożone spowolnieniem. Polska gospodarka wobec spowolnienia. Jak przygotować się na gorsze czasy? Perspektywa makroekonomiczna i strategie firm. Co spowolnienie oznacza dla rynku pracy? Jak różne gospodarki wyszły z poprzedniego kryzysu.

30 lat polskiej transformacji społeczno-gospodarczej

Trzy dekady polskiej przedsiębiorczości, budowania rynku, reform. Co osiągnęliśmy? Co zaniedbaliśmy? Gdzie jesteśmy? Jaki użytek czynimy z sukcesu? Z czego wynika rozziew między samooceną a oceną polskich dokonań z zewnątrz? Co nas czeka? Debata polityków lub/i przedstawicieli samorządu gospodarczego.

Narodowi czempioni

Kraje niemające w ogóle lub zbyt wielu ponadnarodowych korporacji szukają sposobu nawiązania do globalnej konkurencji, tworząc silne skonsolidowane podmioty. Wskazuje się przykład Chin, gdzie powstały np. największe na świecie państwowe koncerny w przemyśle kolejowym lub stoczniowym, tworzone są w energetyce i górnictwie.
Czy to rozwiązanie dobre dla krajów średniej wielkości, jak Polska? Jakie znaczenie ma rodzaj własności – prywatnej czy państwowej? Jako rolę powinni odgrywać czempioni gospodarek – jeśli chodzi o rozwój innowacji, ekspansję globalną, powiązania kooperacyjne, rozwój społeczny w regionach?

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – bilans i przyszłość

 • Ambitny megaplan i realizacja. Strategiczne cele SOR na osi czasu. Realizacja podstawowych założeń makroekonomicznych SOR
 • Podstawowe dokumenty szczegółowe, modyfikacje i korekty
 • Państwo kreuje trendy. A środki? Co na to prywatny biznes?
 • Sukcesy, porażki, rokowania, niewiadome
 • „Z perspektywą do roku 2030”, czyli co dalej?

Jaka strategia gospodarczo-społeczna dla Polski?

Debata o roli planowania strategicznego. Przegląd strategii z ostatniej dekady. Aparaty planistyczne? Jakie mamy narzędzia prognozowania, planowania? Wiele państw, ale i korporacji międzynarodowych, opiera rozwój na wieloletnich strategiach, o horyzoncie wykraczającym poza jedną kadencję rządu lub zarządu (np. do 2050 r.). Wytycza się w nim m.in. program reform strukturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego, które mają sprostać przyszłym wyzwaniom.
Mamy jedynie plany średniookresowe, przyjmowane przez zmieniające się rządy, ale bez ciągłości i kontynuacji. Skutki tego stanu rzeczy? Szansa na zmianę.

Polska państwem dobrobytu? Racje społeczne i racje gospodarki.

 • Gospodarka, rozwój, perspektywa. Gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być jutro?
 • Strategiczne cele rozwoju gospodarczego rządu – projekcja szans do końca kadencji
 • Polityka gospodarcza i polityka społeczna. Synergie i sprzeczności
 • Wpływ poziomu obietnic socjalnych na budżet państwa, inwestycje i przyszły rozwój społeczno-gospodarczy
 • Nowe mierniki makroekonomiczne. Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju czy Human Development Index przykładami innego podejścia do społeczno-gospodarczego postępu.

Nie tylko PKB

Jak mierzyć rozwój i co z tego wynika? PKB się zużyło, bo opisuje produkcję, a gospodarka to już w dużej części świadczenie i wymiana usług, przetwarzanie danych. Coraz częściej na ekonomię, wzrost gospodarczy patrzy się szerzej, tj. z zastosowaniem innych/dodatkowych kryteriów, parametrów. To z kolei ma konsekwencję dla tego, jak funkcjonuje gospodarka, branże, firmy. Społeczny aspekt działalności gospodarczej staje się jej oczywistym komponentem, warunkiem istnienia na rynku, realną wartością, a nie jak do niedawna – „ozdobnikiem” spod znaku CSR.

Srebrna gospodarka

Demografia nieuchronnie określa przyszłość rozwoju społeczeństw i gospodarek. Jak będzie zmieniał się rynek pracy, usług w miarę starzenia się społeczeństwa? Co z mobilnością (także zawodową) ludzi starszych? Co z opieką roztaczaną nad ludźmi starszymi (świetlice, domy opieki dziennej, transport, formy aktywizacji, zasób mieszkaniowy, domy senioralne). Czy miasta szykują dla nich jakieś rozwiązania? Jakie są obecnie możliwości i czy ktoś już z nich skorzystał? Rynek rozwiązań dla seniorów. Rozkwit nowej branży? Dedykowane usługi, produkty – potencjał w ujęciu biznesowym.

Przedsiębiorcy – uciśnieni malkontenci?

Relacje państwo-przedsiębiorcy – próba bilansu ostatnich lat. Ułatwienie dla biznesu (Konstytucja Biznesu, pakiet 100 zmian dla firm). Kwestia zaufania? Przyczyny spadku Polski w rankingach wolności gospodarczej (Doing Business). Przyjazny system podatkowy, czy w ogóle możliwy? Administracja – partner czy kontroler?

Młodzi poszukiwani

Starzejące się miasta, środowiska, zawody. Jak przyciągnąć i zatrzymać młodych pracowników i mieszkańców? Pokoleniowe priorytety i aspiracje. Co decyduje o życiowych i zawodowych wyborach młodych ludzi – nowe hierarchie ważności. Atrakcyjne zawody, ścieżki kariery i kształcenia. Wymagania wobec środowiska pracy. Jakość życia w polskich miastach i metropoliach a ich atrakcyjność dla młodych ludzi. Polityka prorodzinna na szczeblu państwa, samorządu, firmy.

Niepełnosprawni, aktywni, potrzebni

Osoby z niepełnosprawnościami szansą dla rynku pracy w Polsce, czyli jak łączyć korzyści społeczne z potrzebami gospodarki. Niepełnosprawność jako niedoceniony potencjał. Rozwijająca się gospodarka coraz mocniej doświadcza problemów z niedoborem pracowników na rynku pracy. Tymczasem niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym jest w Polsce ok. 1,2 mln, a wskaźnik ich zatrudnienia jest wciąż bardzo daleki od średniej krajów UE. Przy odpowiednich programach i regulacjach, a także przygotowaniu biznesu można wprowadzić na rynek pracy 400-500 tysięcy osób z tej grupy. Żeby osiągnąć ten cel, potrzebna jest synergia biznesu, administracji oraz sektora pozarządowego. Przeszkody w aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz w życiu społecznym. Przykłady innowacji poprawiających i ułatwiających codzienne funkcjonowanie oraz pracę.

Power Speech by Power Woman

Pięć wystąpień kobiet, które odniosły sukces w biznesie. Debata podsumowująca ich wystąpienia: wartości i umiejętności, relacje i emocje, bariery i charakter, czyli kobiety w biznesie.

OCHRONA ZDROWIA

Modele finansowana świadczeń zdrowotnych – przegląd rozwiązań

 • Procent PKB przeznaczany na ochronę zdrowia – czy to miarodajny wskaźnik?
 • Alokacja środków finansowych w systemach ochrony zdrowia – wybrane problemy
 • Budżet, obowiązkowa składka, dobrowolne ubezpieczenia, a może finansowy miks?
 • Ubezpieczenia zdrowotne – dodatkowe, czyli jakie?

Nowe technologie medyczne – od projektu do pacjenta

 • Czym jest innowacja, a czym nowość w medycynie?
 • Wybrane technologie zmieniające oblicze współczesnej medycyny
 • Medycyna precyzyjna. Zmiana paradygmatu podejścia do terapii
 • Immunoonkologia. „Przewrót kopernikański” w leczeniu nowotworów
 • Oblicza cyfrowej rewolucji w medycynie – od aplikacji w smartfonie do sztucznej inteligencji
 • Robot medyczny – niewolnik lekarza czy bohater pacjenta?
 • Technologie medyczne lekowe i nielekowe – jak je finansujemy?
 • Koszyk świadczeń gwarantowanych a dostępność nowych technologii medycznych
 • Od pomysłu do przemysłu, czyli porozmawiajmy o wdrożeniach i komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych

Teraz profilaktyka – zapobieganie ma przyszłość

 • Państwo, samorządy, system opieki, obywatel? Kto odpowiada za nasze zdrowie?
 • System zdrowia publicznego w Polsce i wybranych krajach. Standardy, oczekiwania, realia
 • Profilaktyka chorób i czynników ryzyka – opłacalna inwestycja
 • Edukacja zdrowotna społeczeństwa – polska rzeczywistość i propozycje rozwiązań

Szpital XXI wieku

 • Struktura lecznictwa szpitalnego – do jakiego modelu zmierzamy?
 • Koncepcja Smart Hospital
 • Zarządzanie szpitalem w dobie analizy Big Data
 • Duży szpital jak małe miasto – co z tego wynika?

Biotechnologie

Rynek biotechnologiczny – tempo rozwoju i wartość. Rosnące znaczenie biotechnologii w gospodarce. Rozwój polskiej biotechnologii, wysokie standardy nauczania, potencjał badawczy i wdrożeniowy zachętą dla inwestorów. Polscy liderzy innowacji biotechnologicznych. Start-upy w biotechnologii – suwerenność czy współpraca z gigantami? Znaczenie ochrony własności intelektualnej – dla bezpieczeństwa biznesu i wyceny firmy.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.