EEC 2020

ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA PROPOZYCJI TEMATÓW ORAZ SUGESTII DO AGENDY KONGRESU.

Informujemy, że dane osobowe wprowadzone do poniższego formularza będą przetwarzane tylko w zakresie prezentacji propozycji tematyki, nie dłużej niż do dnia zakończenia eventu, którego dotyczą. W pozostałym zakresie stosuje się warunki Polityki Prywatności dla danych związanych z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych.

GŁÓWNE NURTY

Gospodarka – czas odbudowy

Nowa zrównoważona Europa – odbudowa i przebudowa. Narzędzia, dostępne środki, priorytetowe cele. NextGenerationEU i Wieloletnie Ramy Finansowe. Perspektywy gospodarcze Polski i Europy. Nowy europejski Bauhaus – projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny ukierunkowany na zrównoważony rozwój. Krajowy Plan Odbudowy z punktu widzenia biznesu i inwestorów – wspierane działania i nowe możliwości. Odporność i elastyczność – jak tworzyć struktury odporne na kolejne pandemie i kryzysy (w tym klimatyczny)? Rola technologii w kształtowaniu nowych modeli rozwojowych. Jak wykorzystać cyfrowe przy-spieszenie? Człowiek, obywatel, konsument – po pandemii. Zmiany w społecznej świadomości i wrażliwości, nowe oczekiwania, nowe modele zachowań i relacji. Polski Ład – program społeczno-gospodarczy na czas odbudowy. Priorytetowe obszary, cele, konkretne rozwiązania. Narzędzia i terminy, beneficjenci i obciążenia. Inwestor, rynek i konkurencja w koncepcji Nowego Ładu. Koszty realizacji, finansowanie zadań. Rola programów i środków UE.

Europejski Zielony Ład

Zielone inwestycje. Zielone finanse. Green Deal jako długofalowa strategia rozwoju. Nowe regulacje, nowe cele. 2021 – rok przełomu w procesie przechodzenia gospodarki „na zielone pozycje”? Zmiany realizowane efektywnie i sprawiedliwie – warunki powodzenia. Transformacja a konkurencyjność gospodarki. Czy pandemia odsuwa zainteresowanie od skutków kryzysu klimatycznego? Jak zmienia się gospodarka światowa w kontekście wyzwań klimatycznych?

Międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po pandemii

Kto wychodzi z kryzysu wzmocniony? Nowe role na globalnej scenie: Chiny, Indie, USA, Europa. Ile współpracy, ile konkurencji? Dynamiczni eksporterzy w nowych realiach. Łańcuchy dostaw i łańcuchy wartości, międzynarodowy rynek pracy, normy bezpieczeństwa – co zmienia się trwale? Umowy i strategie globalnej współpracy gospodarczej na poziomie unijnym i krajowym. Obiecujące regiony świata – wykorzystać potencjał. Europa Centralna na gospodarczej mapie świata.

Digitalizacja gospodarki

Co zmienia pandemia w głównych trendach związanych z cyfryzacją? Kto korzysta z akceleracji i jak wykorzystać cyfrowe przyspieszenie? Technologie, które zyskują na znaczeniu: sztuczna inteligencja, robotyzacja, internet rzeczy, chmura, big data. Ich komercyjne wykorzystanie, liderzy wdrożeń, kadry i nowe kompetencje. Jak zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Rola bigtechów w globalnej gospodarce.

Obywatel i konsument w czasach „nowej normalności”

Doświadczenie pandemii i jego wpływ na postawy społeczne i modele zachowań konsumenckich. Potencjalne skutki tych zmian w gospodarce i handlu, polityce, życiu społecznym. Trwałe zmiany w oczekiwaniach obywateli i konsumentów w świecie po pandemii. Konsument online – nowe modele konsumpcji w świecie e-commerce. Zielony zwrot świadomości i jego rynkowe konsekwencje. Oczekiwania ekokonsumenta i odpowiedź producenta: zasoby, odpady, emisje. Korzystam, nie posiadam, czyli kultura współdzielenia. Klient wrażliwy – kwestie zdrowia i higieny. Zmiany na rynku pracy.

SESJE TEMATYCZNE

 • ENERGIA I TRANSFORMACJA

  Zielona transformacja energetyki. Inwestycje w źródła niskoemisyjne. Miks energii na krajowym rynku. Ile OZE w systemie i pod jakimi warunkami? Zielony zwrot w strategiach i działaniach największych firm polskiej energetyki.

  Energia odnawialna w Polsce i na świecie. Fotowoltaika i generacja wiatrowa, wodór, biogaz. Trendy, technologie, koszty, regulacje. Korzyści społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Jak zapewnić stabilność systemu – magazynowanie energii i paliwa „przejściowe”. Aukcyjny system wsparcia OZE do 2026.

  Polityka energetyczna Polski do 2040 r. oraz bliższa perspektywa – przyszłość sektora energetycznego po koronawirusie. Konsekwencje dla strategii energetycznej państwa i dla firm: producentów, odbiorców i cen energii, a także dla rynku i inwestycji w energetyce. Energetyka jądrowa w PEP 2040. Ambicje, potrzeby, realia, czas.

  Energetyka jądrowa inaczej. Czy wielkoskalowa energetyka jądrowa to jedyna opcja? Projekty oparte na małych reaktorach jądrowych – SMR-ach. Dlaczego nie zacząć od pilotowych instalacji? Porównanie kosztów. Reaktory jądrowe nowej generacji produkowane fabrycznie i seryjnie szansą dla polskiego przemysłu. Polskie ambicje w wyścigu technologicznym w energetyce jądrowej.

  Dystrybucja energii – czas na smart. Wielka operacja w dystrybucji – wymiana liczników na inteligentne. Skala i narzędzia realizacji. Skutki dla rynku, odbiorców, sektora energii. Wizja inteligentnej energetyki przyszłości: smart grid, smart metering, smart devices.

  CSIRE – informatyczny przełom w polskiej energetyce. Komunikacja na rynku energii – standardy i potrzeby. Utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) – założenia i cele projektu. Efekty dla rynku energii elektrycznej. Korzyści dla odbiorców końcowych (w tym prosumentów), dla KSE i Operatorów Systemów Elektroenergetycznych. Wpływ systemu na użyteczność inteligentnych liczników, transparentność procesów i bezpieczeństwo informacji. Zadania Operatora Informacji Rynku Energii.

  Offshore. Ustawa i co dalej? Pięć podmiotów, osiem projektów – inwestorzy zaangażowani w rozwój energetyki na polskim Bałtyku. Rola współpracy międzynarodowej i dostępu do technologii, polonizacja. Produkcja dla offshore jako polski atut. Harmonogram wzrostu udziału polskiego kapitału w projektach off-shore realizowanych na Bałtyku. Ceny energii z farm wiatrowych – czy gwarantują rozwój branży? Koszty inwestycji.

  Wodór – paliwo przyszłości. Futurologia czy koń, na którego trzeba postawić już dziś? Wodór następcą węgla? Szary albo zielony. Opinie i oczekiwania – od energetyki przez transport i hutnictwo po górnictwo. Jak racjonalnie i efektywnie wspierać rozwój technologii wodorowych? Od laboratorium do skali przemysłowej i komercjalizacji osiągnięć do technologii gotowych do zastosowania na skalę przemysłową. Wodór jako stabilizator energetyki opartej na OZE.

  Rynek energii w Polsce. Struktura polskiego rynku: poziom koncentracji w produkcji, sprzedaży detalicznej, dystrybucji; rynek po wydzieleniu aktywów węglowych z grup. Ceny energii i czynniki jej kształtowania, koszt paliw, CO2, pomocy publicznej, importu energii – trendy. Ceny energii i płynność rynku hurtowego po zniesieniu obliga giełdowego. Regulacje i możliwości konkurowania. Koszty energii w kosztach firm i wydatkach gospodarstw domowych. Uwolnienie cen energii dla gospodarstw domowych – plany rządu. Rynek mocy po 2025 roku.

  Rynek gazu w Europie i w Polsce. Kluczowe inwestycje. Wizje dywersyfikacji dostaw – obszar sporny wewnątrz UE. Rola Rosji, USA. LNG jako silny game changer. Podaż i prognozy zużycia. Energetyka oparta na gazie – czynniki, skala i tempo rozwoju. Gaz jako paliwo przejściowe; jego rola w zielonej transformacji sektora energii.

 • CYFRYZACJA I TECHNOLOGIE

  Digitalizacja i cyfryzacja. Transformacja cyfrowa gospodarki. Akceleracja i co dalej? Czy/jak pandemia weryfikuje postęp technologiczny? Jakie technologie zdały egzamin, czego się o nich nowego dowiedzieliśmy? Na jakie aspekty cyfryzacji należy zwrócić szczególną uwagę w popandemicznych realiach?

  Technologia, zarządzanie, człowiek. Automatyzacja procesów biznesowych i jej skutki. Nowe zadania związane z przejmowaniem prostszych aspektów produkcji przez technologie. Nowe kluczowe kompetencje, zmiany w zarządzaniu na rynku pracy i w strukturze społecznej, edukacji. Konieczne nowe regulacje? Kwestia odpowiedzialności i decyzyjności.

  Internet Rzeczy (IoT). Praktyczne zastosowania i nowe możliwości. 5G i inteligencja rzeczy. Polskie start-upy na rynku internetu rzeczy – najciekawsze wdrożenia. Certyfikacja i co jeszcze? Jak skutecznie dbać o cyberbezpieczeństwo Internetu Rzeczy. IoT bez programistów? Rola platform low-code i no-code w zarządzaniu internetem rzeczy w firmie – nowe wymagania wobec pracowników.

  Sztuczna inteligencja. Nie tylko machine learning – jak i czego uczą się maszyny? Zaawansowana AI na małych zbiorach danych – rozwój i perspektyw. Potrzebne regulacje, ale jakie? Pomysły na legislację dotyczącą rozwoju, wdrażania i bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Porozmawiaj z maszyną – jak sztuczna inteligencja radzi sobie z językiem naturalnym. Potencjał AI nad Wisłą w biznesie i ośrodkach naukowych.

  Demokratyzacja danych. Wykorzystanie baz danych jako jedno z kluczowych narzędzi konkurencyjności. Formuła otwartych danych (open data) i nowe modele biznesowe. Big Data: kiedy wykorzystanie dużych zbiorów danych ma sens? Business Intelligence – jak przetwarzać dane, by były użyteczne w procesie podejmowania decyzji? Zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji oraz algorytmów przetwarzania danych – od mody po zdrowie i cyberbezpieczeństwo. Chmura w demokratyzacji danych. Ryzyka i pułapki: dane w silosach, dane wrażliwe, dostęp a cyberbezpieczeństwo.

  Cyfrowa fabryka. Przemysł 4.0 – faza realizacji. Między brakiem środków a koniecznością. Nowoczesność skutecznym lekarstwem na kryzys. Rola, postępy i ograniczenia robotyzacji we współczesnym świecie. Przemysł w wersji online. Cyfrowy bliźniak. Komunikacja maszyn, systemów i ludzi. Doświadczenia liderów.

  Cyberbezpieczeństwo wobec postępującej zależności od technologii. Czy poziom zabezpieczeń i świadomości nadąża za postępem? Potencjalne skutki cyberataku na infrastrukturę krytyczną w obecnych realiach. Strategie obronne i profilaktyka według najlepszych. 5G a cyberbezpieczeństwo – zagrożenia faktyczne i pozorne. Jak sprawdzą się nowe polskie przepisy? Co to oznacza dla wolnego rynku, producentów sprzętu, czasu realizacji inwestycji?

  Finansowanie innowacyjności w polskiej gospodarce. Wsparcie publiczne i prywatne – optymalne mechanizmy, sprawdzone modele, dobre praktyki. Inwestorzy i fundusze wyspecjalizowane we współpracy z biznesem opartym na wiedzy. Sztuka zarządzania ryzykiem. Innowacje w sektorze wysokich technologii.

  Czas chmury. Technologie chmurowe w kontekście cyfrowego przyspieszenia. Biznes zdalnie i na żądanie. Migracja do chmury. Rynek – jego struktura i rozwój, nowe modele, nowe zastosowania, potencjał rozwiązań.

  Sieci 5G a rozwój gospodarczy kraju. Rewolucja związana z rozwojem sieci komórkowych – potrzeba przetwarzania i przesyłania coraz większej ilości informacji w możliwie jak najkrótszym czasie. Nowe technologie, których rozwój jest zależny od dostępu do 5G (VR, autonomiczne samochody, SmartCity, IoT, szeroko pojęta cyfryzacja). Wpływ sieci 5G na konkurencyjność gospodarki. 5G platformą do rozwoju nowych biznesów.

 • INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

  Strategia transportowa dla Polski. Rok, w którym w dużym stopniu „domykamy” sieć dróg krajowych. Inwestycje infrastrukturalne u zbiegu dwóch perspektyw unijnego budżetu – finisz starej, początek nowej perspektywy. Podsumowanie realizacji, plany na nową siedmiolatkę. Docelowa rola kolei, transportu drogowego, intermodalu w strategii.

  Zielona kolej. 2021 – Europejski Rok Kolei. Nowoczesna, zrównoważona infrastruktura kolejowa i technologie zwiększające atrakcyjność transportu kolejowego. Kolej na tle innych gałęzi transportu. Transport kolejowy w Europejskim Zielonym Ładzie: Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, legislacja, sieć TENT, interoperacyjność. Obudowa kolei w Polsce – zbieżność z działaniami UE na rzecz klimatu. Technologie zmniejszające presję kolei na środowisko: energooszczędność, zasilanie z OZE, bezpieczna dla środowiska budowa infrastruktury kolejowej. Kolej na kryzysy (klimatyczny lub epidemiczny). Cyfryzacja narzędziem pobudzającym efektywność transportu. Zielona kolej a odbudowa rynku pasażerskiego i rozwój rynku towarowego po pandemii.

  Polska europejskim zapleczem e-mobilności? Szybki rozwój technologii przeznaczonych dla elektromobilności. Produkcja dla elektromobilności: baterie, elementy napędu, a może silniki? Ostatnie dokonania i plany inwestorów. Jak zmienia się polski sektor automotive pod wpływem trendu e-mobilności? Produkcja środków transportu – polskie doświadczenie, znajomość europejskiego rynku, innowacyjność. Jak rozwijać polską elektromobilność – poprzez własne rozwiązania czy kupowanie obcych? Co mamy, a czego nam brakuje?

  CPK. Stan przygotowań do uruchomienia inwestycji w realiach globalnego kryzysu transportu lotniczego. CPK jako inwestycja zrównoważona (zaopatrzenie w energię, wpływ na środowisko). Wpływ inwestycji na docelową sieć połączeń drogowych i kolejowych w kraju. Potencjał sektora budowlanego a harmonogramy inwestycji. Inwestycje towarzyszące i tereny wokół CPK – lista przedsięwzięć i strategia zagospodarowania.

  Polskie porty morskie – alternatywą dla największych hubów morskich północno-zachodniej Europy. Szanse do wykorzystania i warunki do spełnienia. Potencjał polskich portów morskich – możliwość wykorzystania transportu wodnego śródlądowego. Na fali inwestycji – przegląd planów i stanu realizacji kluczowych inwestycji portowych nad polskim Bałtykiem. Rola projektów wykorzystujących potencjał transportu intermodalnego. Ląd na morzu? Problemy techniczne i dostępność terenów.

  Komunikacja lotnicza – nie będzie już tak samo? Reset branży na nowych zasadach? Co zmieni się na trwałe: kierunki i wolumeny podróży i transportu towarów, technologie i sprzęt, struktura rynku, modele biznesowe, regulacje, normy, standardy bezpieczeństwa, zachowania pasażerów i klientów?

  Budownictwo – zielone inwestycje. Odpady w budownictwie: zero waste, recykling, gospodarka cyrkularna. Od idei do realizacji. Zielone projekty: modułowe, poddające się przekształceniom, zasobo- i energooszczędne itp.). Technologie dla budynków zeroenergetycznych. Zrównoważone rozwiązania w inwestycjach infrastrukturalnych: na etapie procesu przygotowawczego, w materiałach i mediach, w hydrotechnice. Cyfrowe technologie wspierające zrównoważone budowanie.

  Infrastruktura i rozwój elektromobilności. Jak skoordynować rozwój infrastruktury z tempem przyrostu liczby pojazdów? Elektromobilność po europejsku i po polsku. Czas weryfikacji: rozwiązania trafione, ślepe uliczki, pomysły na przyszłość. Jak stymulować rozwój, nie psując rynku? Dopłaty do zakupu samochodów – czy to dobry pomysł?

 • PRZEMYSŁ I INDUSTRIALIZACJA

  Nowa Polityka Przemysłowa. Strategia przemysłowa – remedium na kryzys, ale i na przyspieszenie rozwoju. Polskie firmy, polskie technologie, polskie produkty – zwrot ku autarkii czy dobrze rozumiany patriotyzm gospodarczy? Biznes wskazuje bariery. Pięć filarów strategii. Rola kontraktów branżowych. Sprzężenie z funduszami unijnym. Droga do realizacji: sojusznicy, przeszkody, dalekosiężne cele.

  Chemia a transformacja energetyczna i zrównoważona produkcja. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, sprawne zarządzanie mediami. Zielony trend w chemii – presja rynku i odbiorców. Czysta produkcja, czyste technologie: rozwiązania korzystne dla środowiska i opłacalne – jak to pogodzić? Nowe unijne wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa nawozów i środków ochrony roślin – rewolucja w ofercie produktowej firm. Europa rynkiem dla globalnych producentów. Co z konkurencyjnością europejskich wytwórców? Potencjalna rola „podatku węglowego”.

  Górnictwo i transformacja. Stopniowa rezygnacja z energetycznego wykorzystania węgla w Polsce – ekonomiczne i społeczno-polityczne aspekty procesu. Bezpieczeństwo energetyczne kraju a harmonogram planowanych wyłączeń mocy w systemie. Umowa społeczna: zasady i tempo likwidacji górnictwa węgla energetycznego w Polsce w świetle celów procesu sprawiedliwej transformacji i dostępnych środków. Działania osłonowe, pomoc publiczna dla sektora, skutki dla otoczenia, regionu, rynku pracy. Wydzielenie aktywów górniczych z energetyki – pomysł czy przymus? Sytuacja zaplecza górniczego – strategie firm związanych z górnictwem.

  Emisje w gospodarce. Jak skutecznie ograniczać wpływ produkcji na zmiany klimatu? Strategie i działania firm – szerokie spektrum projektów. Przegląd najlepszych praktyk.  Dekarbonizacja w praktyce ze wsparciem wiedzy i zaawansowanych, innowacyjnych technologii. Europejska taksonomia: czy to się sprawdzi? Greenwashing, czyli pokusa – jak weryfikować polityki środowiskowe firm?

  ESG – przełom w raportowaniu. Rola kryteriów ESG (Environment, Social and Governance) w relacjach z interesariuszami i w budowaniu wartości firmy. Rewolucja w społecznej odpowiedzialności, podejściu do zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego. Uciążliwy obowiązek czy inwestycja? Korzyści i nowe możliwości dla interesariuszy oraz raportujących podmiotów. Rola raportowania ESG w pozyskiwaniu finansowania. Jak raportować skutecznie i efektywnie: profesjonalizacja, użyteczne narzędzia, edukacja. Wymogi dotyczące raportowania ESG w łańcuchach dostaw.

 • GOSPODARKA, CZŁOWIEK, ROZWÓJ

  Nowy europejski Bauhaus. Projekt łączący gospodarkę, kulturę i kwestie środowiskowe. Jak lepiej żyć razem po pandemii? Pomysły, które pomogą zatrzymać kryzys klimatyczny i zapewnią wyższą jakość życia. Nowy Bauhaus jako innowacyjne ramy wspierające, ułatwiające i przyspieszające transformację ekologiczną w gospodarce i życiu codziennym. Na czym powinien się skupić nowy europejski Bauhaus, by przełożyć się na realną zmianę i dać wymierne efekty?

  Europa wymiera? Demografia, rynek pracy i gospodarka. Nieskuteczność rządowych programów wsparcia. Migracje. Europejski rynek pracy po pandemii. Nowe zjawiska, nowe kierunki

  Wciąż smog. Walka o czyste powietrze: legislacja, finansowanie, egzekwowanie przepisów. Programy i działania – praktyka i efektywność. Transformacja energetyczna wymusza działania spółek energetycznych, operatorów systemów ciepłowniczych, ale również podmiotów takich jak odbiorcy końcowi, rząd, samorządy i cały przemysł. Jak sprawić, by ich działania były skuteczne.

  Rynek pracy. Co na trwałe zmieniła pandemia? Nowe modele pracy – cienie i blaski, normy i praktyka. Zmienność – jedyny pewnik: praca w niestabilnym świecie. Jak odnaleźć się w nowych realiach rynku pracy: dylematy pracowników, menedżerów, przywódców, HR-owców. Rola technologii i edukacji.

  Firmy rodzinne – w kierunku skutecznej sukcesji. Czy tradycyjne modele przywódcze i biznesowe sprawdzają się w gospodarczym kryzysie? Wartości rodzinnego modelu biznesowego w zmieniającym się kontekście gospodarczym. Jak efektywnie przekazać władzę w firmie – kultura organizacyjna, nowe wyzwania, proces zmiany przywództwa i związane z nim ryzyka.

  W kierunku gospodarki cyrkularnej? Rozszerzona odpowiedzialność producentów i system depozytowo-kaucyjny – jak zmienią gospodarkę odpadami? Co zamiast plastiku? Unijne dyrektywy mają nas zniechęcić do stosowania plastiku, jaki będzie efekt? Wnioski z przeszłości – czy rewolucja odpadowa z 2013 się nie udała i czy potrzebna nam kolejna?

  Turystyka – nowe otwarcie. Kondycja i plany gmin turystycznych po pandemii. Infrastruktura sprzyjająca rozwojowi turystyki – przykłady dobrze pomyślanych inwestycji. Branża hotelarska w nowych realiach: nowe wymagania gości i nowa oferta – działania adaptacyjne. Przemysł spotkań jako generator rozwoju branży turystycznej. Turystyka biznesowa w pocovidowych standardach.

  Branża MICE. Przemysł spotkań i wydarzeń w pandemii – bilans najtrudniejszego roku. Obiekty eventowe, hotele i gastronomia, operatorzy – kondycja i perspektywy branży na huśtawce odmrożeń i lockdownów. Strategie: od przetrwania po innowacje i kreowanie nowej wartości dla klientów. Formuła online, wydarzenia hybrydowe i plenerowe – korzyści i graniczenia. Potrzeba dialogu i edukacji, pandemiczne doświadczenie i nowe standardy bezpieczeństwa, czyli potencjał odbudowy branży. Rola władz rządowych i samorządowych w stymulowaniu powrotu branży do normalności.

  Zielony Ład w rolnictwie. Unijna strategia „Od pola do stołu” – zdrowszy i bardziej zrównoważony system żywnościowy UE jednym z filarów Zielonego Ładu. Wymagania wobec producentów rolnych i eksporterów żywności. Producenci maszyn i chemia wobec nowych wyzwań. Konieczne inwestycje – gotowość, wsparcie, potencjalne korzyści.

  Firmy, które odnawiają zasoby świata. Rozwój zamiast wzrostu? Gospodarka samoograniczania a ekonomiczne podstawy biznesu. Kompensacja emisji z przeszłości jako nowe podejście do śladu węglowego swojej działalności. Duży może więcej? Jak sprawiedliwie rozkładać ciężar wysiłków antykarbonizacyjnych? Współpraca, motywacja, nowe klimatyczne benchmarki.

 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI

  Magazyny. Boom w sektorze magazynowym – trwałe zmiany czy pandemiczny trend nakręcany przez e-commerce? Nowe modele w logistyce, nowe łańcuchy dostaw i wymagania odbiorców. Napływ inwestorów do Polski. Cyfrowy magazyn? Nowe trendy organizacyjne i technologiczne w sektorze? Czy Polska stanie się logistycznym hubem i jednym z liderów rynku magazynowego w Europie?

  Biuro od nowa. Biurowce bez biur. Rok pod znakiem home office. Biuro, dom czy hybryda – który model wygra? Biuro, w którym pracownicy chcieliby przebywać – jak duża będzie skala zmian? Rozwiązania i udogodnienia w postpandemicznej przestrzeni pracy. Elastyczny model pracy a popyt na przestrzenie biurowe. Korekty planów inwestycyjnych?

  Handel na nowo, czyli przyśpieszona transformacja. Rynek retail po przejściach. Handel jaki i gdzie – galerie, centra, ulice. Wielki renesans ulic handlowych? Galerie handlowe w nowej roli? Galerie kontra online? Czy e-commerce tchnie nowe życie w galerie? Jak zapełnić lukę po najemcach? Plany inwestorów w segmencie nieruchomości handlowych: czas weryfikacji. Platformy zamiast sklepów, doświadczenia zamiast zakupów.

  Mieszkalnictwo i rynek. Stan obecny i prognozy. Programy wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Pakiet mieszkaniowy) oczami deweloperów. Nowe przepisy, unijne standardy (poprawy efektywności energetycznej budynków, termomodernizacje) – szansa i wyzwanie dla branży. Mieszkalnictwo – państwo i samorząd. Programy wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Najważniejsze trendy na rynku mieszkaniowym – inwestycje, wynajem, finansowanie. Nowe oczekiwania lokatorów: jakość życia, osiedla zrównoważone i kontakt z naturą, zielone technologie w budownictwie.

 • SAMORZĄDY, METROPOLIE, REGIONY

  Finanse samorządów. Najtrudniejsze budżety samorządów w praktyce – doświadczenia, pomysły, propozycje zmian.Wpływ zmian w podatkach PIT i CIT i pandemii na samorządowe budżety. Zachwiane plany wpływów a rosnące wydatki. Zadania realizowane „mimo wszystko”. Źródła dodatkowego finansowania – rządowe programy, kredyty czy wzrost opłat lokalnych? Co zostanie z budżetowych planów na koniec roku?

  Nowe modele mobilności w popandemicznej rzeczywistości. Perspektywy komunikacji publicznej i alternatywa: środki indywidualnej e-mobilności, carsharing, rower miejski. Strategie miast i metropolii. Polityka UE na rzecz nowej, zrównoważonej mobilności.

  Inwestycje w miastach i metropoliach. Jakich inwestycji potrzebują duże miasta? Zmiany w strategiach rozwojowych miast – nowe priorytety, przesunięcia w hierarchii działań. Inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. Jak planować i realizować inwestycje w warunkach wstrząsu w finansach samorządów? Wedle jakiego klucza je dobierać? Wpływ Zielonego Ładu, a także krajowej i unijnej legislacji na zakres samorządowych inwestycji. Rola partnerów prywatnych w finansowaniu i zarządzaniu inwestycjami w miastach.

  Miasto dla klimatu. Idea zielonego miasta. Jak samorządy przygotowują się do skutków zmian klimatycznych – strategie, konieczne zmiany, inwestycje. Prognoza klimatyczna IOŚ, specustawa suszowa i kontrowersje wokół projektowanych inwestycji. Resilient cities w różnych aspektach – woda, zieleń, urbanistyka. Gospodarka w obiegu zamkniętym – działania mieszkańców, dostawców usług i zakładów przemysłowych.

  Smart city. Miasto inteligentne w praktyce – przykłady strategii miejskich i konkretne wdrożenia. Co znaczy smart? Technologie, funkcjonalność, korzyści dla mieszkańców. Cyfryzacja miejskich usług i służb. Energia i mobilność w mieście – wsparcie dla efektywności i oszczędności. Inteligentne zarządzanie: planowanie, warunki dla inwestorów, partycypacja mieszkańców, bezpieczeństwo. E-usługi w e-urzędzie. Społeczeństwo 5.0 – szybki internet miejski. Cyberbezpieczeństwo administracji.

  Sprawiedliwa transformacja. Jak ją programować i realizować – rola administracji centralnej i samorządowej. Transformacja górnictwa z perspektywy miast. Unijne miliardy na odejście od węgla – kto powinien decydować, jak je wydać?

  Partnerstwo Publiczno-Prywatne. 160 umów od 2009 r. – jak przełamać impas? Obawy samorządów i ich źródła. Formuła PPP a malejący strumień środków unijnych i przedłużająca się pandemia oraz związany z nią kryzys. Jak prawidłowo oszacować ryzyko? W poszukiwaniu dobrych przykładów: postulowana i faktyczna rola państwa w rozwoju PPP.

  Dylematy metropolii. Metropolia jako rozwojowy projekt cywilizacyjny. Jakość zarządzania, jakość inwestycji. Wpływ metropolii na rozwój gospodarczy regionu. Potencjał i efektywna kooperacja – wspólne inwestowanie na rzecz lokalnych ambicji.

 • MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

  Polska potęgą eksportową. Co decyduje o polskich przewagach? Gdzie tkwi potencjał? Jak wykorzystać nowe szanse związane z relokalizacją produkcji w związku z doświadczeniem po pandemii koronawirusa? Wsparcie eksportu – rozwój placówek zagranicznych, rola kredytów oraz ubezpieczeń eksportowych. Rozwój i dywersyfikacja oferty eksportowej: wyroby zaawansowane technologicznie, wysokomarżowe, nowe segmenty. Rozwój eksportu o rynki pozauropejskie – obiecujące rynki, główne bariery wejścia.

  Globalna współpraca gospodarcza – odległe rynki z potencjałem. Ameryka Południowa coraz ważniejszym partnerem gospodarczym Polski – elektronika, technologie, maszyny. Szanse dla importerów. Bariery celne i logistyka. Polskie firmy na wschodzących, szybko zmieniających się rynkach Afryki – jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia? Afryka obszarem konkurencji światowych potęg. Azja Południowo-Wschodnia – integrujący się rynek jako szansa dla europejskich i polskich eksporterów. Chiny – szansa na nowe otwarcie?

  Rozmowy o rynkach zagranicznych. Perspektywy rozwojowe i potencjał wybranych regionów świata z punktu widzenia europejskiego inwestora. Kryteria oceny. Analiza możliwości i ryzyk w praktyce. Rola wsparcia instytucjonalnego. Finansowanie i asekuracja. Promocja. Różnice kulturowe. Doświadczenie, relacje, współpraca. Azja Południowo-Wschodnia i Indopacyfik. Republika Korei i Japonia. Bliski Wschód. Ameryka Południowa. Afryka.

  USA, UE, Polska – nowe otwarcie? Umowy handlowe UE w nowych globalnych realiach. Jak zmienią się relacje UE-USA? Co wynika dla polskiej gospodarki z przesunięć na globalnej mapie gospodarczych potęg?

  Inwestycje zagraniczne. Atrakcyjna Polska oczami inwestorów. Atuty rynku pracy – wciąż aktualne? Jakich inwestycji potrzebuje polska gospodarka? Jak ma się to do planów inwestorów w najbardziej dynamicznych branżach?

  BPO centra usług wspólnych. Potencjał polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Jak pandemia zmieni branżę BPO/SSC, styl pracy i zapotrzebowanie na biura? Wielka wyprowadzka z Azji do Europy? Jak wygrać wyścig o wielomiliardowe inwestycje i tysiące miejsc pracy? Potencjalne atuty – zachęty inwestycyjne, koszty pracy, dostęp do pracowników, legislacja, atrakcyjne biura, infrastruktura technologiczna.

 • E-COMMERCE

  Handel i cyfryzacja. Technologia na usługach handlu, czyli sztuczna inteligencja rozdaje karty. Cyfrowo lojalny – dane wiedzą lepiej, co konsument chce kupić. Social commerce, czyli jeszcze łatwiejsze e-zakupy. Omnichannel – wielokonałowa komunikacja, obsługa, sprzedaż.

  E-handel na zielonej drodze. Zrównoważone zakupy wyzwaniem nowej ery konsumpcjonizmu. Dobrostan, wygoda, transparentność, personalizacja – czyli oczekiwania nowego konsumenta. Ekologiczne produkty, opakowania i towary z drugiej ręki. Wpływ zmian zachowań konsumentów na firmy i gospodarkę. Przyjazny dla klimatu łańcuch dostaw: magazyny, maszyny paczkowe i kurierzy walczą o niską emisję.

  Anywhere Commerce zmienia reguły gry. Cyfrowy konsument zawsze na zakupach. Gigałączność a nowe doświadczenie zakupowe. Technologia, socjologia i psychologia konsumpcji. Zakupy bez klikania i social commerce.

  Sukces marketplace’ów – synergia gigantów handlu i lokalnych firm. Jak najwięksi gracze godzą potrzebę hiperlokalności z globalizacją. Świat handlu w 2025 roku – dla kogo będzie na nim miejsce?

  Kadry dla e-commerce. Informatycy, logistycy, kurierzy poszukiwani. Rola nowych kompetencji – od sprzedawcy do specjalisty budowania doświadczeń klienta.

  Rewolucja w logistyce wywołana skokowym wzrostem e-commerce. Automatyzacja i cyfryzacja. Zmiany w systemie handlu i łańcuchach dostaw. Rola magazynów, ich nowe lokalizacje i wykorzystywane technologie. Zielona logistyka – zielone magazyny.

 • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

  Eksport żywności w cieniu pandemii. Rekordowe dane mimo pandemii. Na jakie produkty jest popyt na rynkach światowych? Chiny już za daleko? Brexit, protekcjonizm i pandemia rewidują plany ekspansji polskich firm spożywczych. Eksport coraz bardziej zielony – rosnące wymogi etyczne i środowiskowe wyzwaniem dla eksportu polskiej żywności

  Przemysł spożywczy na drodze do zrównoważonego rozwoju. Jak polskie firmy sektora spożywczego wpisują się w cele Zielonego Ładu? Emisje, ich raportowanie i ograniczanie. Efektywność energetyczna – wdrożenia i ich efekty. Mniejsze zużycie wody, fotowoltaika i zielone technologie w rolnictwie i przetwórstwie. Zrównoważona produkcja spożywcza w łańcuchu dostaw i zależności. Opakowania i odpady. Rozszerzona odpowiedzialność producenta, system kaucyjny, zakaz używania plastikowych sztućców: nowe przepisy a strategie firm spożywczych.

  Biznes spożywczy pod presją. Branża w realiach pandemii i w spirali nowych opłat, podatków i przepisów prawnych. Wyższe koszty prowadzenia biznesu – efekt wzrostu cen energii i płacy minimalnej. Gospodarka o obiegu zamkniętym wyzwaniem dla sektora spożywczego i handlu. Podatek cukrowy – kto traci, kto zyskuje? Co mają media do żywności: podatek od reklam a branża spożywcza.

 • FINANSE. ZARZĄDZANIE

  Gospodarka bezgotówkowa. Rewolucja w płatnościach i cyfrowy pieniądz. Transakcje bezgotówkowe w dobie omnichannel i e-commerce. Systemy płatności online i mobile w e-handlu, w tym transgranicznym. Branża fin-tech i aplikacje – wygoda konsumentów, szybkość i bezpieczeństwo. Co z „nowym pieniądzem”: blockchain – bitcoin i inne kryptowaluty.

  Budżety państw. Kryzysowe obciążenia, granice wytrzymałości i sposoby sanacji. Pakiety pomocowe a zadłużenie i deficyty budżetowe. Długi hamulcem globalnej gospodarki? Kilka dróg: nowe podatki, cięcie wydatków, dalszy dodruk pieniądza. Pobudzanie gospodarki za wszelką cenę, czyli mnożenie dochodów. Co dalej z inflacją? Czy na rynkach finansowych rośnie bańka? Strefa euro w pandemii. Polityka monetarna i fiskalna: uzdrawianie finansów państwa według klasycznych i nowych reguł.

  Systemy podatkowe – granice efektywności i skuteczności systemu? Dokąd zmierzamy? Czego może oczekiwać podatnik/przesiębiorca? „Daniny i opłaty” zamiast podatków – mnożąca się formuła z nową etykietą. System podatkowy jako czynnik stymulujący rozwój gospodarki? Skutecznie, zdalnie, szybko, przejrzyście, czyli podatki a cyfryzacja.

  Podatkowy reset – zmiany zapowiadane w Polskim Ładzie. Od oceny kierunków do propozycji konkretnych rozwiązań. Realizacja podatkowych koncepcji Polskiego Ładu i ich potencjalne skutki dla gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce. Kto skorzysta, kto poniesie koszty zmian?

  Krajowy Plan Odbudowy – reformy, programy i inwestycje. Polskie rządowe priorytety a mechanizmy podziału środków. Dotacje i pożyczki. Rola konsultacji. Spodziewane efekty. Mechanizmy antykryzysowe w Unii Europejskiej – doświadczenia, projekcje, efekty. Specyfika nowej perspektywy finansowej.

  PPK a rynek finansowy. Między rozczarowaniem a nadzieją – podsumowanie dotychczasowych efektów programu. Trudny problem przeszłych emerytur. W co zostaną zainwestowane środki z PPK i jakie mogą być tego efekty gospodarcze i społeczne? Społeczeństwo, kapitał i przyszłość – skłonność do oszczędzania i jej stymulowanie.

  Rynek finansowy a gospodarka. Polski problem strategiczny: „zamrożone” kapitały firm i obywateli – zastój w inwestycjach prywatnych. Coraz gorsza kondycja banków. Giełda: operacyjna hossa, strukturalna bessa? Obligacje, czyli niedoceniana możliwość. Fundusze inwestycyjne w aktualnych realiach. Jakie instrumenty w Polsce (nieobecne czy raczkujące) mogą wpłynąć na ożywienie inwestycji na rynku finansowym? Rynek finansowy: popandemiczne prognozy.

  Rynek kapitałowy. GPW – spektakularne odbicie w pandemii. Obroty i płynność w roku 2020 i 2021. Źródła, przejawy i skutki ożywienia na warszawskim parkiecie. Giełda a bliskie przekształcenie OFE. PPK – wielkie, na razie niespełnione nadzieje. Czy pandemia trwale zmieni strukturę rynku kapitałowego i wymusi innowacje? Jak utrzymać ten trend? Zaufanie, instytucje otoczenia, edukacja.

  Rynek franczyzy w Polsce. Nie tylko gastronomia i handel – model franczyzowy w nowych usługach. Fundament rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości? Liczba konceptów a chłonność rynku. Zalety i wady franczyzy w polskich realiach gospodarczych i regulacyjnych. Marka, wsparcie, transfer wiedzy. Niezależność i kreatywność franczyzobiorcy. Etyka biznesu w relacjach franczyzodawcy i franczyzobiorcy.

  Prawo wobec wyzwań zmieniającej się gospodarki. Dotkliwe braki regulacyjne? W jakich dziedzinach? Tempo rozwoju technologicznego – nowe obszary wymagające unormowania. Blockchain i inne technologie wymykające się kontroli: zalety i zagrożenia. Jak regulować, by nie przeregulować? Rozwiązania prawne na czas pandemii: konieczna rewizja i weryfikacja.

 • SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

  Wizja ochrony zdrowia po pandemii. „Program odbudowy zdrowia Polaków” – przegląd nowych rozwiązań systemowych mających ułatwić pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej. Ochrona zdrowia – czy po pandemii nareszcie stanie się priorytetem? Nakłady na służbę zdrowia. Jakie słabości polskiego systemu zdrowia obnażył COVID-19?

  Wpływ pandemii COVID-19 na postrzeganie sektora ochrony zdrowia przez polityków – nowe wyzwania i przewartościowanie priorytetów w strategiach rozwoju państw.

  Od start-upów do rynkowych gigantów – oblicza rozwoju innowacyjnych technologii medycznych w dobie pandemii.

  Od przemysłu do apteki. Rynek farmaceutyczny w czasach koronawirusa – wybrane zagadnienia. Zaangażowanie nowoczesnych technologii farmaceutycznych w Polsce – fabryki, centra badawczo-rozwojowe, Centra Danych, Warsaw Health Innovation Hub.

  E-zdrowie w dobie COVID-19 – wymuszone przyspieszenie cyfryzacji sektora medycznego.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie