EEC 2020

ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA PROPOZYCJI TEMATÓW ORAZ SUGESTII DO AGENDY KONGRESU.

Informujemy, że dane osobowe wprowadzone do poniższego formularza będą przetwarzane tylko w zakresie prezentacji propozycji tematyki, nie dłużej niż do dnia zakończenia eventu, którego dotyczą. W pozostałym zakresie stosuje się warunki Polityki Prywatności dla danych związanych z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych.

GŁÓWNE NURTY

Plan odbudowy dla Europy

Podstawy bardziej nowoczesnej i zrównoważonej Europy. NextGenerationEU i Wieloletnie Ramy Finansowe. Narzędzia, dostępne środki, priorytetowe cele odbudowy na poziomie wspólnotowym i krajowym. Perspektywy gospodarcze Polski i Europy w 2021 roku. Krajowy Plan Odbudowy – od konsultacji do realizacji. Odporność i elastyczność – czy to wystarczy? Jak tworzyć struktury odporne na kolejne pandemie i kryzysy (w tym klimatyczny)? Plan Odbudowy z punktu widzenia biznesu i inwestorów – wspierane działania, potencjalne korzyści i nowe możliwości. Rola technologii w kształtowaniu nowych, odpowiedzialnych i zrównoważonych modeli rozwojowych. Jak wykorzystać cyfrowe przyspieszenie?

Europejski Zielony Ład

Zielone inwestycje. Zielone finanse. Green Deal jako długofalowa strategia rozwoju. Nowe regulacje, nowe cele. 2021 – rok przełomu w procesie przechodzenia gospodarki „na zielone pozycje”? Zmiany realizowane efektywnie i sprawiedliwie – warunki powodzenia. Transformacja a konkurencyjność gospodarki. Czy pandemia odsuwa zainteresowanie od skutków kryzysu klimatycznego? Jak zmienia się gospodarka światowa w kontekście wyzwań klimatycznych?

Międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po pandemii

Kto wychodzi z kryzysu wzmocniony? Nowe role na globalnej scenie: Chiny, Indie, USA, Europa. Ile współpracy, ile konkurencji? Dynamiczni eksporterzy w nowych realiach. Łańcuchy dostaw i łańcuchy wartości, międzynarodowy rynek pracy, normy bezpieczeństwa – co zmienia się trwale? Europa Centralna na globalnej mapie – aktualna rola i potencjał.

Digitalizacja gospodarki

Co zmienia pandemia w głównych trendach związanych z cyfryzacją? Kto korzysta z akceleracji i jak wykorzystać cyfrowe przyspieszenie? Technologie, które zyskują na znaczeniu: sztuczna inteligencja, robotyzacja, internet rzeczy, chmura, big data. Ich komercyjne wykorzystanie, liderzy wdrożeń, kadry i nowe kompetencje. Jak zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Rola bigtechów w globalnej gospodarce.

Konsument w czasach „nowej normalności”

Trwałe zmiany w oczekiwaniach konsumentów w świecie po pandemii. Główne trendy konsumenckie. Konsument online – rosnące znaczenie e-commerce. Zielony zwrot świadomości i jego rynkowe konsekwencje. Oczekiwania ekokonsumenta i odpowiedź producenta: zasoby, odpady, emisje. Korzystam, nie posiadam, czyli kultura współdzielenia. Klient wrażliwy – kwestie zdrowia i higieny. Zmiany na rynku w metodach pracy a modele konsumpcji.

SESJE TEMATYCZNE

 • ENERGIA I TRANSFORMACJA

  Zielona transformacja energetyki. Inwestycje w źródła niskoemisyjne. Miks energii na krajowym rynku. Ile OZE w systemie i pod jakimi warunkami? Zielony zwrot w strategiach i działaniach największych firm polskiej energetyki.

  Energia odnawialna w Polsce i na świecie. Fotowoltaika i generacja wiatrowa, wodór, biogaz. Trendy, technologie, koszty, regulacje. Korzyści społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Jak zapewnić stabilność systemu – magazynowanie energii i paliwa „przejściowe”. Aukcyjny system wsparcia OZE do 2026.

  Polityka energetyczna Polski do 2040 r. oraz bliższa perspektywa – przyszłość sektora energetycznego po koronawirusie. Konsekwencje dla strategii energetycznej państwa i dla firm: producentów, odbiorców i cen energii, a także dla rynku i inwestycji w energetyce. Energetyka jądrowa w PEP 2040. Ambicje, potrzeby, realia, czas.

  Dystrybucja energii – czas na smart. Wielka operacja w dystrybucji – wymiana liczników na inteligentne. Skala i narzędzia realizacji. Skutki dla rynku, odbiorców, sektora energii. Wizja inteligentnej energetyki przyszłości: smart grid, smart metering, smart devices.

  Offshore. Ustawa i co dalej, kto ma szanse na wsparcie? Inwestorzy zainteresowani polskim potencjałem. Największe przedsięwzięcia, rola współpracy międzynarodowej i dostępu do technologii, polonizacja. Produkcja dla offshore jako polski atut.

  Wodór – paliwo przyszłości. Futurologia czy koń, na którego trzeba postawić już dziś? Wodór następcą węgla? Szary albo zielony. Opinie i oczekiwania – od energetyki przez transport i hutnictwo po górnictwo. Jak racjonalnie i efektywnie wspierać rozwój technologii wodorowych? Od laboratorium do skali przemysłowej i komercjalizacji osiągnięć do technologii gotowych do zastosowania na skalę przemysłową. Wodór jako stabilizator energetyki opartej na OZE.

  Rynek energii w Polsce. Struktura polskiego rynku: poziom koncentracji w produkcji, sprzedaży detalicznej, dystrybucji; rynek po wydzieleniu aktywów węglowych z grup. Ceny energii i czynniki jej kształtowania, koszt paliw, CO2, pomocy publicznej, importu energii – trendy. Ceny energii i płynność rynku hurtowego po zniesieniu obliga giełdowego. Regulacje i możliwości konkurowania. Koszty energii w kosztach firm i wydatkach gospodarstw domowych. Uwolnienie cen energii dla gospodarstw domowych – plany rządu. Rynek mocy po 2025 roku.

  Rynek gazu w Europie i w Polsce. Kluczowe inwestycje. Wizje dywersyfikacji dostaw – obszar sporny wewnątrz UE. Rola Rosji, USA. LNG jako silny game changer. Podaż i prognozy zużycia. Energetyka oparta na gazie – czynniki, skala i tempo rozwoju. Gaz jako paliwo przejściowe; jego rola w zielonej transformacji sektora energii.

 • CYFRYZACJA I TECHNOLOGIE

  Digitalizacja i cyfryzacja. Transformacja cyfrowa gospodarki. Akceleracja i co dalej? Czy/jak pandemia weryfikuje postęp technologiczny? Jakie technologie zdały egzamin, czego się o nich nowego dowiedzieliśmy? Na jakie aspekty cyfryzacji należy zwrócić szczególną uwagę w popandemicznych realiach?

  Człowiek i maszyna. Nowe zadania związane z przejmowaniem prostszych aspektów produkcji przez technologie. Po pierwsze kadry: najpierw inwestuj w ludzi, nie w technologie. Nowe kluczowe kompetencje, zmiany na rynku pracy i w strukturze społecznej, edukacji, konieczne nowe regulacje – kwestia odpowiedzialności i decyzyjności. Automatyzacja procesów biznesowych.

  Internet Rzeczy (IoT). Praktyczne zastosowania i nowe możliwości. 5G i inteligencja rzeczy. Polskie start-upy na rynku internetu rzeczy – najciekawsze wdrożenia. Certyfikacja i co jeszcze? Jak skutecznie dbać o cyberbezpieczeństwo Internetu Rzeczy. IoT bez programistów? Rola platform low-code i no-code w zarządzaniu internetem rzeczy w firmie – nowe wymagania wobec pracowników.

  Sztuczna inteligencja. Nie tylko machine learning – jak i czego uczą się maszyny? Zaawansowana AI na małych zbiorach danych – rozwój i perspektyw. Potrzebne regulacje, ale jakie? Pomysły na legislację dotyczącą rozwoju, wdrażania i bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Porozmawiaj z maszyną – jak sztuczna inteligencja radzi sobie z językiem naturalnym. Potencjał AI nad Wisłą w biznesie i ośrodkach naukowych.

  Cyfrowa fabryka. Przemysł 4.0 – faza realizacji. Między brakiem środków a koniecznością. Nowoczesność skutecznym lekarstwem na kryzys. Rola, postępy i ograniczenia robotyzacji we współczesnym świecie. Przemysł w wersji online. Cyfrowy bliźniak. Komunikacja maszyn, systemów i ludzi. Doświadczenia liderów.

  Cyberbezpieczeństwo wobec postępującej zależności od technologii. Czy poziom zabezpieczeń i świadomości nadąża za postępem? Potencjalne skutki cyberataku na infrastrukturę krytyczną w obecnych realiach. Strategie obronne i profilaktyka według najlepszych. 5G a cyberbezpieczeństwo – zagrożenia faktyczne i pozorne. Jak sprawdzą się nowe polskie przepisy? Co to oznacza dla wolnego rynku, producentów sprzętu, czasu realizacji inwestycji?

  Innowacyjność w polskiej gospodarce. Wsparcie publiczne. Inwestorzy i fundusze wyspecjalizowane we współpracy z biznesem opartym na wiedzy. Sztuka zarządzania ryzykiem. Innowacje w sektorze wysokich technologii. Finansowanie innowacji – optymalne mechanizmy.

  Czas chmury. Technologie chmurowe w kontekście cyfrowego przyspieszenia. Biznes zdalnie i na żądanie. Migracja do chmury. Rynek – jego struktura i rozwój, nowe modele, nowe zastosowania, potencjał rozwiązań.

 • INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

  Strategia transportowa dla Polski. Rok, w którym w dużym stopniu „domykamy” sieć dróg krajowych. Inwestycje infrastrukturalne u zbiegu dwóch perspektyw unijnego budżetu – finisz starej, początek nowej perspektywy. Podsumowanie realizacji, plany na nową siedmiolatkę. Docelowa rola kolei, transportu drogowego, intermodalu w strategii.

  Zielona kolej. 2021 – Europejski Rok Kolei. Nowoczesna, zrównoważona infrastruktura kolejowa i technologie zwiększające atrakcyjność transportu kolejowego. Kolej na tle innych gałęzi transportu. Transport kolejowy w Europejskim Zielonym Ładzie: Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, legislacja, sieć TENT, interoperacyjność. Obudowa kolei w Polsce – zbieżność z działaniami UE na rzecz klimatu. Technologie zmniejszające presję kolei na środowisko: energooszczędność, zasilanie z OZE, bezpieczna dla środowiska budowa infrastruktury kolejowej. Kolej na kryzysy (klimatyczny lub epidemiczny). Cyfryzacja narzędziem pobudzającym efektywność transportu. Zielona kolej a odbudowa rynku pasażerskiego i rozwój rynku towarowego po pandemii.

  Polska europejskim zapleczem e-mobilności? Szybki rozwój technologii przeznaczonych dla elektromobilności. Produkcja dla elektromobilności: baterie, elementy napędu, a może silniki? Ostatnie dokonania i plany inwestorów. Jak zmienia się polski sektor automotive pod wpływem trendu e-mobilności? Produkcja środków transportu – polskie doświadczenie, znajomość europejskiego rynku, innowacyjność. Jak rozwijać polską elektromobilność – poprzez własne rozwiązania czy kupowanie obcych? Co mamy, a czego nam brakuje?

  CPK. Stan przygotowań do uruchomienia inwestycji w realiach globalnego kryzysu transportu lotniczego. CPK jako inwestycja zrównoważona (zaopatrzenie w energię, wpływ na środowisko). Wpływ inwestycji na docelową sieć połączeń drogowych i kolejowych w kraju. Potencjał sektora budowlanego a harmonogramy inwestycji. Inwestycje towarzyszące i tereny wokół CPK – lista przedsięwzięć i strategia zagospodarowania.

  Polskie porty morskie – alternatywą dla największych hubów morskich północno-zachodniej Europy. Szanse do wykorzystania i warunki do spełnienia. Potencjał polskich portów morskich – możliwość wykorzystania transportu wodnego śródlądowego. Na fali inwestycji – przegląd planów i stanu realizacji kluczowych inwestycji portowych nad polskim Bałtykiem. Rola projektów wykorzystujących potencjał transportu intermodalnego. Ląd na morzu? Problemy techniczne i dostępność terenów.

  Komunikacja lotnicza – nie będzie już tak samo? Reset branży na nowych zasadach? Co zmieni się na trwałe: kierunki i wolumeny podróży i transportu towarów, technologie i sprzęt, struktura rynku, modele biznesowe, regulacje, normy, standardy bezpieczeństwa, zachowania pasażerów i klientów?

  Budownictwo – zielone inwestycje. Odpady w budownictwie: zero waste, recykling, gospodarka cyrkularna. Od idei do realizacji. Zielone projekty: modułowe, poddające się przekształceniom, zasobo- i energooszczędne itp.). Technologie dla budynków zeroenergetycznych. Zrównoważone rozwiązania w inwestycjach infrastrukturalnych: na etapie procesu przygotowawczego, w materiałach i mediach, w hydrotechnice. Cyfrowe technologie wspierające zrównoważone budowanie.

  Infrastruktura i rozwój elektromobilności. Jak skoordynować rozwój infrastruktury z tempem przyrostu liczby pojazdów? Elektromobilność po europejsku i po polsku. Czas weryfikacji: rozwiązania trafione, ślepe uliczki, pomysły na przyszłość. Jak stymulować rozwój, nie psując rynku? Dopłaty do zakupu samochodów – czy to dobry pomysł?

 • PRZEMYSŁ I INDUSTRIALIZACJA

  Nowa Polityka Przemysłowa. Strategia przemysłowa – remedium na kryzys, ale i na przyspieszenie rozwoju. Polskie firmy, polskie technologie, polskie produkty – zwrot ku autarkii czy dobrze rozumiany patriotyzm gospodarczy? Biznes wskazuje bariery. Pięć filarów strategii. Rola kontraktów branżowych. Sprzężenie z funduszami unijnym. Droga do realizacji: sojusznicy, przeszkody, dalekosiężne cele.

  Chemia a transformacja energetyczna i zrównoważona produkcja. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, sprawne zarządzanie mediami. Zielony trend w chemii – presja rynku i odbiorców. Czysta produkcja, czyste technologie: rozwiązania korzystne dla środowiska i opłacalne – jak to pogodzić? Nowe unijne wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa nawozów i środków ochrony roślin – rewolucja w ofercie produktowej firm. Europa rynkiem dla globalnych producentów. Co z konkurencyjnością europejskich wytwórców? Potencjalna rola „podatku węglowego”.

  Górnictwo w Polsce. Perspektywa popytu na krajowy węgiel w kontekście PEP 2040, bezpieczeństwa energetycznego kraju, planowanych wyłączeń mocy w systemie. Koszty i efektywność wydobycia, ceny węgla i import. Redukcja mocy wydobywczych w sektorze węgla kamiennego – narzędzia, metody, tempo, łagodzenie skutków. Wydzielenie aktywów górniczych z energetyki – pomysł czy przymus? Sytuacja zaplecza górniczego – strategie firm związanych z górnictwem.

  Emisje w gospodarce. Jak skutecznie ograniczać wpływ produkcji na zmiany klimatu? Strategie i działania firm – szerokie spektrum projektów. Przegląd najlepszych praktyk.  Dekarbonizacja w praktyce ze wsparciem wiedzy i zaawansowanych, innowacyjnych technologii. Europejska taksonomia: czy to się sprawdzi? Greenwashing, czyli pokusa – jak weryfikować polityki środowiskowe firm?

 • GOSPODARKA, CZŁOWIEK, ROZWÓJ

  Europa wymiera? Demografia, rynek pracy i gospodarka. Nieskuteczność rządowych programów wsparcia. Migracje. Europejski rynek pracy po pandemii. Nowe zjawiska, nowe kierunki

  Wciąż smog. Walka o czyste powietrze: legislacja, finansowanie, egzekwowanie przepisów. Programy i działania – praktyka i efektywność. Transformacja energetyczna wymusza działania spółek energetycznych, operatorów systemów ciepłowniczych, ale również podmiotów takich jak odbiorcy końcowi, rząd, samorządy i cały przemysł. Jak sprawić, by ich działania były skuteczne.

  Rynek pracy. Co na trwałe zmieniła pandemia? Nowe modele pracy – cienie i blaski, normy i praktyka. Zmienność – jedyny pewnik: praca w niestabilnym świecie. Jak odnaleźć się w nowych realiach rynku pracy: dylematy pracowników, menedżerów, przywódców, HR-owców. Rola technologii i edukacji.

  Firmy rodzinne – w kierunku skutecznej sukcesji. Czy tradycyjne modele przywódcze i biznesowe sprawdzają się w gospodarczym kryzysie? Wartości rodzinnego modelu biznesowego w zmieniającym się kontekście gospodarczym. Jak efektywnie przekazać władzę w firmie – kultura organizacyjna, nowe wyzwania, proces zmiany przywództwa i związane z nim ryzyka.

  W kierunku gospodarki cyrkularnej? Rozszerzona odpowiedzialność producentów i system depozytowo-kaucyjny – jak zmienią gospodarkę odpadami? Co zamiast plastiku? Unijne dyrektywy mają nas zniechęcić do stosowania plastiku, jaki będzie efekt? Wnioski z przeszłości – czy rewolucja odpadowa z 2013 się nie udała i czy potrzebna nam kolejna?

  Branża MICE. Przemysł spotkań i wydarzeń w pandemii – bilans najtrudniejszego roku. Obiekty eventowe, hotele i gastronomia, operatorzy – kondycja i perspektywy branży na huśtawce odmrożeń i lockdownów. Strategie: od przetrwania po innowacje i kreowanie nowej wartości dla klientów. Formuła online, wydarzenia hybrydowe i plenerowe – korzyści i graniczenia. Potrzeba dialogu i edukacji, pandemiczne doświadczenie i nowe standardy bezpieczeństwa, czyli potencjał odbudowy branży. Rola władz rządowych i samorządowych w stymulowaniu powrotu branży do normalności.

  Zielony Ład w rolnictwie. Unijna strategia „Od pola do stołu” – zdrowszy i bardziej zrównoważony system żywnościowy UE jednym z filarów Zielonego Ładu. Wymagania wobec producentów rolnych i eksporterów żywności. Producenci maszyn i chemia wobec nowych wyzwań. Konieczne inwestycje – gotowość, wsparcie, potencjalne korzyści.

  Firmy, które odnawiają zasoby świata. Rozwój zamiast wzrostu? Gospodarka samoograniczania a ekonomiczne podstawy biznesu. Kompensacja emisji z przeszłości jako nowe podejście do śladu węglowego swojej działalności. Duży może więcej? Jak sprawiedliwie rozkładać ciężar wysiłków antykarbonizacyjnych? Współpraca, motywacja, nowe klimatyczne benchmarki.

 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI

  Magazyny. Boom w sektorze magazynowym – trwałe zmiany czy pandemiczny trend nakręcany przez e-commerce? Nowe modele w logistyce, nowe łańcuchy dostaw i wymagania odbiorców. Napływ inwestorów do Polski. Cyfrowy magazyn? Nowe trendy organizacyjne i technologiczne w sektorze? Czy Polska stanie się logistycznym hubem i jednym z liderów rynku magazynowego w Europie?

  Biuro od nowa. Biurowce bez biur. Rok pod znakiem home office. Biuro, dom czy hybryda – który model wygra? Biuro, w którym pracownicy chcieliby przebywać – jak duża będzie skala zmian? Rozwiązania i udogodnienia w postpandemicznej przestrzeni pracy. Elastyczny model pracy a popyt na przestrzenie biurowe. Korekty planów inwestycyjnych?

  Handel na nowo, czyli przyśpieszona transformacja. Rynek retail po przejściach. Handel jaki i gdzie – galerie, centra, ulice. Wielki renesans ulic handlowych? Galerie handlowe w nowej roli? Galerie kontra online? Czy e-commerce tchnie nowe życie w galerie? Jak zapełnić lukę po najemcach? Plany inwestorów w segmencie nieruchomości handlowych: czas weryfikacji. Platformy zamiast sklepów, doświadczenia zamiast zakupów.

  Mieszkalnictwo i rynek. Stan obecny i prognozy. Programy wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Pakiet mieszkaniowy) oczami deweloperów. Nowe przepisy, unijne standardy (poprawy efektywności energetycznej budynków, termomodernizacje) – szansa i wyzwanie dla branży. Mieszkalnictwo – państwo i samorząd. Programy wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Najważniejsze trendy na rynku mieszkaniowym – inwestycje, wynajem, finansowanie.

 • SAMORZĄDY, METROPOLIE, REGIONY

  Finanse samorządów. Najtrudniejsze budżety samorządów w praktyce – doświadczenia, pomysły, propozycje zmian.Wpływ zmian w podatkach PIT i CIT i pandemii na samorządowe budżety. Zachwiane plany wpływów a rosnące wydatki. Zadania realizowane „mimo wszystko”. Źródła dodatkowego finansowania – rządowe programy, kredyty czy wzrost opłat lokalnych? Co zostanie z budżetowych planów na koniec roku?

  Nowe modele mobilności w popandemicznej rzeczywistości. Perspektywy komunikacji publicznej i alternatywa: środki indywidualnej e-mobilności, carsharing, rower miejski. Strategie miast i metropolii. Polityka UE na rzecz nowej, zrównoważonej mobilności.

  Inwestycje w miastach i metropoliach. Jakich inwestycji potrzebują duże miasta? Zmiany w strategiach rozwojowych miast – nowe priorytety, przesunięcia w hierarchii działań. Inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. Jak planować i realizować inwestycje w warunkach wstrząsu w finansach samorządów? Wedle jakiego klucza je dobierać? Wpływ Zielonego Ładu, a także krajowej i unijnej legislacji na zakres samorządowych inwestycji. Rola partnerów prywatnych w finansowaniu i zarządzaniu inwestycjami w miastach.

  Miasto dla klimatu. Idea zielonego miasta. Jak samorządy przygotowują się do skutków zmian klimatycznych – strategie, konieczne zmiany, inwestycje. Prognoza klimatyczna IOŚ, specustawa suszowa i kontrowersje wokół projektowanych inwestycji. Resilient cities w różnych aspektach – woda, zieleń, urbanistyka.
  Gospodarka w obiegu zamkniętym – działania mieszkańców, dostawców usług i zakładów przemysłowych.
                                     
  Smart city. Miasto inteligentne w praktyce – przykłady strategii miejskich i konkretne wdrożenia. Co znaczy smart? Technologie, funkcjonalność, korzyści dla mieszkańców. Cyfryzacja miejskich usług i służb. Energia i mobilność w mieście – wsparcie dla efektywności i oszczędności. Inteligentne zarządzanie: planowanie, warunki dla inwestorów, partycypacja mieszkańców, bezpieczeństwo. E-usługi w e-urzędzie. Społeczeństwo 5.0 – szybki internet miejski. Cyberbezpieczeństwo administracji.

  Sprawiedliwa transformacja. Jak ją programować i realizować – rola administracji centralnej i samorządowej. Transformacja górnictwa z perspektywy miast. Unijne miliardy na odejście od węgla – kto powinien decydować, jak je wydać?

  Partnerstwo Publiczno-Prywatne. 160 umów od 2009 r. – jak przełamać impas? Obawy samorządów i ich źródła. Formuła PPP a malejący strumień środków unijnych i przedłużająca się pandemia oraz związany z nią kryzys. Jak prawidłowo oszacować ryzyko? W poszukiwaniu dobrych przykładów: postulowana i faktyczna rola państwa w rozwoju PPP.

  Dylematy metropolii. Metropolia jako rozwojowy projekt cywilizacyjny. Jakość zarządzania, jakość inwestycji. Wpływ metropolii na rozwój gospodarczy regionu. Potencjał i efektywna kooperacja – wspólne inwestowanie na rzecz lokalnych ambicji.

 • MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

  Polska potęgą eksportową. Co decyduje o polskich przewagach? Gdzie tkwi potencjał? Jak wykorzystać nowe szanse związane z relokalizacją produkcji w związku z doświadczeniem po pandemii koronawirusa? Wsparcie eksportu – rozwój placówek zagranicznych, rola kredytów oraz ubezpieczeń eksportowych. Rozwój i dywersyfikacja oferty eksportowej: wyroby zaawansowane technologicznie, wysokomarżowe, nowe segmenty. Rozwój eksportu o rynki pozauropejskie – obiecujące rynki, główne bariery wejścia.

  Globalna współpraca gospodarcza – odległe rynki z potencjałem. Ameryka Południowa coraz ważniejszym partnerem gospodarczym Polski – elektronika, technologie, maszyny. Szanse dla importerów. Bariery celne i logistyka. Polskie firmy na wschodzących, szybko zmieniających się rynkach Afryki – jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia? Afryka obszarem konkurencji światowych potęg. Azja Południowo-Wschodnia – integrujący się rynek jako szansa dla europejskich i polskich eksporterów. Chiny – szansa na nowe otwarcie?

  USA, UE, Polska – nowe otwarcie? Umowy handlowe UE w nowych globalnych realiach. Jak zmienią się relacje UE-USA? Co wynika dla polskiej gospodarki z przesunięć na globalnej mapie gospodarczych potęg?

  Inwestycje zagraniczne. Atrakcyjna Polska oczami inwestorów. Atuty rynku pracy – wciąż aktualne? Jakich inwestycji potrzebuje polska gospodarka? Jak ma się to do planów inwestorów w najbardziej dynamicznych branżach?

  BPO centra usług wspólnych. Potencjał polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Jak pandemia BPO/SSC zmieni branżę, styl pracy i zapotrzebowanie na biura? Wielka wyprowadzka z Azji do Europy? Jak wygrać wyścig o wielomiliardowe inwestycje i tysiące miejsc pracy? Potencjalne atuty – zachęty inwestycyjne, koszty pracy, dostęp do pracowników, legislacja, atrakcyjne biura, infrastruktura technologiczna.

 • E-COMMERCE

  Handel i cyfryzacja. Technologia na usługach handlu, czyli sztuczna inteligencja rozdaje karty. Cyfrowo lojalny – dane wiedzą lepiej, co konsument chce kupić. Social commerce, czyli jeszcze łatwiejsze e-zakupy. Omnichannel – wielokonałowa komunikacja, obsługa, sprzedaż.

  E-handel na zielonej drodze. Zrównoważone zakupy wyzwaniem nowej ery konsumpcjonizmu. Dobrostan, wygoda, transparentność, personalizacja – czyli oczekiwania nowego konsumenta. Ekologiczne produkty, opakowania i towary z drugiej ręki. Wpływ zmian zachowań konsumentów na firmy i gospodarkę. Przyjazny dla klimatu łańcuch dostaw: magazyny, maszyny paczkowe i kurierzy walczą o niską emisję.

  Gigałączność i Anywhere Commerce zmieniają reguły gry – cyfrowy konsument zawsze na zakupach. 5G a nowe doświadczenie zakupowe. Technologia, socjologia i psychologia konsumpcji. Zakupy bez klikania i social commerce.

  Sukces marketplace’ów – synergia gigantów handlu i lokalnych firm. Amazon, Allegro i Allibaba godzą potrzebę hiperlokalności z globalizacją. Jak będzie wyglądał świat handlu w 2025 roku?

  Kadry dla e-commerce. Informatycy, logistycy, kurierzy poszukiwani. Rola nowych kompetencji – od sprzedawcy do specjalisty budowania doświadczeń klienta.

  Rewolucja w logistyce wywołana skokowym wzrostem e-commerce. Automatyzacja i cyfryzacja. Zmiany w systemie handlu i łańcuchach dostaw. Rola magazynów, ich nowe lokalizacje i wykorzystywane technologie. Zielona logistyka – zielone magazyny.

 • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

  Eksport żywności w cieniu pandemii. Rekordowe dane mimo pandemii. Na jakie produkty jest popyt na rynkach światowych? Chiny już za daleko? Brexit, protekcjonizm i pandemia rewidują plany ekspansji polskich firm spożywczych. Eksport coraz bardziej zielony – rosnące wymogi etyczne i środowiskowe wyzwaniem dla eksportu polskiej żywności

  Przemysł spożywczy na drodze do zrównoważonego rozwoju.
  Opakowania – wiele zależy od firm spożywczych; #zerowaste #noplastic #recykling. Coraz więcej inwestycji w ekologiczne opakowania. Czy koronawirus spowolni trendy ekologiczne? Ekologicznie i ekonomicznie. Zakłady spożywcze celują w mniejsze zużycie wody i więcej zielonej energii; fotowoltaika w rolnictwie i przetwórstwie. System kaucyjny, zakaz używania plastikowych sztućców. Nowe przepisy a strategie firm spożywczych.

  Branża pod presją. Biznes spożywczy w realiach pandemii i w spirali nowych opłat, podatków i przepisów prawnych. Wyższe koszty prowadzenia biznesu – efekt wzrostu cen energii i płacy minimalnej. Gospodarka o obiegu zamkniętym wyzwaniem dla sektora spożywczego i handlu. Podatek cukrowy – kto traci, kto zyskuje? Co mają media do żywności: podatek od reklam a branża spożywcza.

 • FINANSE. ZARZĄDZANIE

  Gospodarka bezgotówkowa. Rewolucja w płatnościach i cyfrowy pieniądz. Transakcje bezgotówkowe w dobie omnichannel i e-commerce. Systemy płatności online i mobile w e-handlu, w tym transgranicznym. Branża fin-tech i aplikacje – wygoda konsumentów, szybkość i bezpieczeństwo. Co z „nowym pieniądzem”: blockchain – bitcoin i inne kryptowaluty.

  Budżety państw. Kryzysowe obciążenia, granice wytrzymałości i sposoby sanacji. Pakiety pomocowe a zadłużenie i deficyty budżetowe. Długi hamulcem globalnej gospodarki? Kilka dróg: nowe podatki, cięcie wydatków, dalszy dodruk pieniądza. Pobudzanie gospodarki za wszelką cenę, czyli mnożenie dochodów. Co dalej z inflacją? Czy na rynkach finansowych rośnie bańka? Strefa euro w pandemii. Polityka monetarna i fiskalna: uzdrawianie finansów państwa według klasycznych i nowych reguł.

  Systemy podatkowe – granice efektywności i skuteczności systemu? Dokąd zmierzamy? Czego może oczekiwać podatnik/przesiębiorca? „Daniny i opłaty” zamiast podatków – mnożąca się formuła z nową etykietą. System podatkowy jako czynnik stymulujący rozwój gospodarki? Skutecznie, zdalnie, szybko, przejrzyście, czyli podatki a cyfryzacja.

  Krajowy Plan Odbudowy – reformy, programy i inwestycje. Polskie rządowe priorytety a mechanizmy podziału środków. Dotacje i pożyczki. Rola konsultacji. Spodziewane efekty. Mechanizmy antykryzysowe w Unii Europejskiej – doświadczenia, projekcje, efekty. Specyfika nowej perspektywy finansowej.

  PPK a rynek finansowy. Między rozczarowaniem a nadzieją – podsumowanie dotychczasowych efektów programu. Trudny problem przeszłych emerytur. W co zostaną zainwestowane środki z PPK i jakie mogą być tego efekty gospodarcze i społeczne? Społeczeństwo, kapitał i przyszłość – skłonność do oszczędzania i jej stymulowanie.

  Rynek finansowy a gospodarka. Polski problem strategiczny: „zamrożone” kapitały firm i obywateli – zastój w inwestycjach prywatnych. Coraz gorsza kondycja banków. Giełda: operacyjna hossa, strukturalna bessa? Obligacje, czyli niedoceniana możliwość. Fundusze inwestycyjne w aktualnych realiach. Jakie instrumenty w Polsce (nieobecne czy raczkujące) mogą wpłynąć na ożywienie inwestycji na rynku finansowym? Rynek finansowy: popandemiczne prognozy.

  Rynek kapitałowy. Dokąd zmierza GPW? Czy Giełda odzyskała zaufanie inwestorów indywidualnych, a parkiet jest dobrym miejscem do pozyskiwania kapitału? O sposobach hamowania trendu wycofywania spółek z giełdy. Realizacja strategii GPW w latach 2018-22. Giełda a bliskie przekształcenie OFE. PPK – wielkie, na razie niespełnione nadzieje. Pandemia – nowy giełdowy gracz. O państwowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Pomysły na ożywienie parkietu.

 • SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

  Wizja ochrony zdrowia po pandemii. „Program odbudowy zdrowia Polaków” – przegląd nowych rozwiązań systemowych mających ułatwić pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej. Ochrona zdrowia – czy po pandemii nareszcie stanie się priorytetem? Nakłady na służbę zdrowia. Jakie słabości polskiego systemu zdrowia obnażył COVID-19?

  Wpływ pandemii COVID-19 na postrzeganie sektora ochrony zdrowia przez polityków – nowe wyzwania i przewartościowanie priorytetów w strategiach rozwoju państw.

  Od start-upów do rynkowych gigantów – oblicza rozwoju innowacyjnych technologii medycznych w dobie pandemii.

  Od przemysłu do apteki. Rynek farmaceutyczny w czasach koronawirusa – wybrane zagadnienia. Zaangażowanie nowoczesnych technologii farmaceutycznych w Polsce – fabryki, centra badawczo-rozwojowe, Centra Danych, Warsaw Health Innovation Hub.

  E-zdrowie w dobie COVID-19 – wymuszone przyspieszenie cyfryzacji sektora medycznego.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.