09:30-11:00

 • Aktywni inwestorzy w polskich miastach

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Aktywni inwestorzy w polskich miastach

  • Jak inwestorzy zmieniają oblicze polskich miast. Zestaw potrzebnych narzędzi: wyobraźnia, odwaga i pieniądze
  • Samorząd i kapitał, czyli skuteczne partnerstwo w praktyce. Modele relacji, transparentność, odpowiedzialność
  • Mądre zarządzanie przestrzenią z myślą o ludziach. Rola kreatywnych architektów i urbanistów
  • Jak na tym zarabia biznes, jak korzysta miasto. Wizerunek jest bezcenny. Dobre praktyki warte upowszechniania
 • Oblężone hutnictwo?

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Oblężone hutnictwo?

  • Sytuacja branży stalowej w Europie. Pod presją: ceny energii, polityka klimatyczna, agresywna konkurencja
  • Hutnictwo i handel stalą na świecie. Globalne porozumienia gospodarcze. Protekcjonizm i dumping
  • Dystrybucja i przetwarzanie stali – sektor w toku zmian i wobec nowych wyzwań
  • Hutnictwo inwestuje. Sektor stali jako nośnik innowacji. Kierunek specjalizacja?
  • Robert Agh

   Stanowisko: prezes zarządu, Ferona Polska SA

  • Jerzy Bernhard

   Stanowisko: prezes zarządu, Stalprofil SA

  • Grzegorz Czornik

   Stanowisko: dyrektor zarządzający, Koksownia Częstochowa NOWA Sp. z o.o.

  • Stefan Dzienniak

   Stanowisko: prezes zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

  • Tomasz Jurkanis

   Stanowisko: partner, McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.

  • Jerzy Kozicz

   Stanowisko: prezes zarządu, CMC Poland Sp. z o.o.

  • Tomasz Ślęzak

   Stanowisko: Country Manager, dyrektor ds. zarządzania i restrukturyzacji majątku, energetyki i ochrony środowiska, ArcelorMittal Poland

  • Tadeusz Wenecki

   Stanowisko: prezes zarządu, Polski Koks SA

 • Szkolnictwo wyższe - od ilości do jakości

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Szkolnictwo wyższe – od ilości do jakości

  • Szkolnictwo w Polsce. Mniej znaczy więcej. Zmiany w szkolnictwie wyższym
  • Reforma szkolnictwa a jakość kształcenia – wyzwania stojące przed kadrą pedagogiczną
  • Rola szkół branżowych dla przyszłości rynku pracy
  • Czy mniejsza liczba studentów poprawi sytuację na rynku pracy? Doświadczenia polskie i europejskie
  • Dualne kształcenie – aktualne trendy, dobre wzorce z Zachodu
  • Teresa Czerwińska

   Stanowisko: podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

  • Marek Dietl

   Stanowisko: doradca prezydenta RP, członek zarządu, ekspert w obszarze gospodarka, Instytut Sobieskiego

  • Arkadiusz Hołda

   Stanowisko: założyciel, kanclerz, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

  • Ryszard Koziołek

   Stanowisko: prorektor ds. kształcenia i studentów, Uniwersytet Śląski

  • Andrzej Koźmiński

   Stanowisko: prezydent, Akademia Leona Koźmińskiego

  • Arkadiusz Mężyk

   Stanowisko: Rektor, Politechnika Śląska

  • Robert Tomanek

   Stanowisko: rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Przemysł motoryzacyjny w Polsce i w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przemysł motoryzacyjny w Polsce i w Europie

  • Główne trendy w europejskiej motoryzacji. Produkujemy auto przyszłości?
  • Kooperacja czy konkurencja? Standaryzacja czy auto na zamówienie? 
  • Branża motoryzacyjna a transfer technologii 
  • Automotive – polska specjalność? Rola branży w gospodarce
  • Elektromobilność – trend znaczący dla sektora automotive
  • Jakub Faryś

   Stanowisko: Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

  • Alfred Franke

   Stanowisko: prezes, Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

  • Janusz Kobus

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.

  • Agnieszka Kucharska

   Stanowisko: dyrektor zarządzający, Volvo Auto-Boss

  • Mirosław Michna

   Stanowisko: partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej, KPMG

  • Adam Sikorski

   Stanowisko: prezes zarządu, Polska Grupa Motoryzacyjna

  • Przemysław Skrzydlak

   Stanowisko: prezes zarządu, IZOBLOK SA

  • Leszek Waliszewski

   Stanowisko: prezes zarządu, FA Krosno SA

 • Od lokalnej firmy do globalnego koncernu

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Od lokalnej firmy do globalnego koncernu

  • Duże polskie firmy spożywcze na progu kluczowych decyzji – czy wymuszą je sukcesja i zmiana pokoleniowa?
  • Konsolidacja i skala. Dylematy współpracy
  • Polski przemysł spożywczy – technologicznie nowoczesny i przygotowany do zmian
  • Stymulatory rozwoju polskich firm spożywczych: finansowanie, fundusze promocji
  • Bariery wzrostu i ekspansji przedsiębiorstw: prawne, ekonomiczne, polityczne
 • Ryzyko w ekspansji zagranicznej

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Ryzyko w ekspansji zagranicznej

  • Rodzaje ryzyka w działalności na rynkach odległych – generalia i specyfika kulturowo-geograficzna
  • Ograniczanie i akceptacja. Dostępne narzędzia redukcji ryzyka, sprawdzone metody. Wiedza, współpraca, dywersyfikacja
  • Rola administracji i dyplomacji ekonomicznej w ograniczaniu ryzyka i skutków porażki
  • W samą porę, czyli decyzja o dezinwestycji. Doświadczenie jako cenny kapitał
  • Rezygnacja to nie klęska. Czy próbować jeszcze raz?
 • Polskie porty - na globalnym rynku i w systemie europejskich korytarzy transportowych

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polskie porty na ścieżce wzrostu

  • Koniunktura w transporcie morskim i jej wpływ na działalność polskich portów. Alianse armatorów kontenerowych
  • Rok 2016 – kolejne rekordy przeładunków w polskich portach morskich. Źródła sukcesu
  • Zrealizowane i planowane inwestycje w portach (wyroby agro, gaz i paliwa płynne). Drobnica w kontenerach. Oferta usług przeładunkowych
  • Porty morskie jako element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Powiązania infrastruktury drogowej i kolejowej z portową
  • Konkurencja o towary tranzytowe. Atuty polskich portów i operatorów
  • Rola portów morskich w obsłudze handlu zagranicznego i w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego
  • Program „Porty 24”. Standardy zachodnie w zasięgu. Czego jeszcze brakuje?
  • Karol Bowżyk

   Stanowisko: dyrektor Dywizji Portowej, OT Logistics SA

  • Łukasz Greinke

   Stanowisko: prezes zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

  • Dariusz Słaboszewski

   Stanowisko: prezes zarządu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

  • Maria Szurowska

   Stanowisko: dziennikarz ekonomiczny

  • Krzysztof Szymborski

   Stanowisko: prezes zarządu, BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.

  • Ryszard Świlski

   Stanowisko: prezes zarządu, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, członek zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

  • Cameron Thorpe

   Stanowisko: prezes zarządu, DCT Gdańsk SA

 • Przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce - ustrój

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce - Ustrój

  • Podział kompetencji między rząd, administrację centralną a samorządy
  • Rola nowych metropolii i samorządu wojewódzkiego po zakończeniu perspektywy unijnej 2014-2020
  • Finansowanie i sposób realizacji usług dla obywateli (w tym szkół i szpitali) oraz zadań zleconych
  • Ramy konsultacji i odpowiedzialnego dialogu między rządem i samorządem
  • Partycypacja społeczna w samorządzie
  • Andrzej Dera

   Stanowisko: sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP

  • Adam Jarubas

   Stanowisko: marszałek województwa świętokrzyskiego

  • Rafał Kerger

   Stanowisko: redaktor naczelny, PortalSamorzadowy.pl

  • Andrzej Maciejewski

   Stanowisko: poseł na Sejm RP, przewodniczący, Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

  • Wojciech Saługa

   Stanowisko: marszałek województwa śląskiego

 • Energetyka oparta na węglu

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Energetyka oparta na węglu

  • Europejska opcja antywęglowa. Racje, liczby a doktryna
  • Krajowy mix energii określa świadomość? Różnice strukturalne systemów energetycznych państw UE
  • Energetyka w nowej odsłonie. Koncerny paliwowo-energetyczne. Związki kapitałowo-handlowe energetyki i górnictwa
  • Bezpieczeństwo energetyczne i niezależność a polityka środowiskowa – jak pogodzić sprzeczności?
  • Polityka Surowcowa Państwa – aktualny stan prac
  • Michal Heřman

   Stanowisko: prezes zarządu, PG SILESIA

  • Tomasz Rogala

   Stanowisko: prezes zarządu, Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

  • Dennis Schwindt

   Stanowisko: członek zarządu, Silesian Coal SA

  • Paweł Smoleń

   Stanowisko: członek zarządu ds. przemysłu i energetyki, ERBUD SA

  • Janusz Steinhoff

   Stanowisko: wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001, doradca zarządu, PwC

  • Krzysztof Szlaga

   Stanowisko: prezes zarządu, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA

  • Jan Wojtyła

   Stanowisko: Katedra Prawa i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kierownik, Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy

 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy Centralnej*

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Bezpieczeństwo energetyczne Europy Centralnej*

  • Energetyka jako newralgiczny obszar współpracy regionalnej – wspólne cele
  • Rola Korytarza Północ-Południe
  • Co utrudnia realizację wspólnych projektów energetycznych w regionie?
  • Aleksandra Gawlikowska-Fyk

   Stanowisko: kierownik programu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

  • Leszek Jesień

   Stanowisko: dyrektor, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

  • Pál Ságvári

   Stanowisko: dyrektor, szef departamentu ds. nowych wyzwań dla bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, Węgry

  • Bartosz Wiśniewski

   Stanowisko: kierownik biura Badań i Analiz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

 • Kultura i rozwój miast

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Kultura i rozwój miast

  • Jakość życia jako kategoria opisu przeobrażeń organizmów miejskich
  • Prorozwojowe elementy „miękkie” (oferta kulturalna, czas wolny i rozrywka, edukacja, mobilność, dostępność, atrakcyjna przestrzeń publiczna). Ich wpływ na rozwój regionów, miast i gospodarki
  • Atrakcyjność miejsca jako składowa oferty biznesowej i inwestycyjnej. Wizerunek i „moda na miasto”
  • Otoczenie przyjazne dla branż kreatywnych. Tradycyjne i nowoczesne, czyli inspirujące konfrontacje. Swoboda, różnorodność i tolerancja
  • Preferencje młodszych pracowników ceniących balans między pracą i życiem prywatnym
  • Artur Celiński

   Stanowisko: szef zespołu DNA Miasta, autor raportu Miejskie Polityki Kulturalne 2016

  • Pete Kercher

   Stanowisko: założyciel, członek Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności, Ambasador, Design for All Europe

  • Stanisław Kluza

   Stanowisko: prezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska SA

  • Alicja Knast

   Stanowisko: dyrektor, Muzeum Śląskie

  • Tomasz Konior

   Stanowisko: Architekt, Założyciel, Konior Studio

  • Krzysztof Materna

   Stanowisko: współwłaściciel, MM Communications

  • Dorota Niećko

   Stanowisko: dziennikarz, Dziennik Zachodni

  • Marzena Szuba

   Stanowisko: Wiceprezydent Katowic

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Gospodarka o obiegu zamkniętym

  • Odpady komunalne a gospodarka. Ocena funkcjonującej ustawy śmieciowej
  • Kiedy nie ma odpadów. Idea „zamkniętego obiegu” i związane z nią praktyczne wyzwania
  • Konieczność weryfikacji ilości i rodzajów instalacji przetwarzających odpady. Czy miliardy na spalarnie poszły w błoto?
  • Wykorzystanie odpadów przez energetykę i przemysł cementowy oraz chemię (powtórne wykorzystanie np. plastików)
  • Świadomość i wiedza. Jak wykreować modę na efektywne sortowanie odpadów
  • Nowe miejsca pracy, nowe inwestycje, innowacje: obieg zamknięty w służbie gospodarce
 • Przemysł kosmiczny nośnikiem innowacyjności

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przemysł kosmiczny nośnikiem innowacyjności

  • Wartość i perspektywy sektora kosmicznego w Europie i w Polsce 
  • Działalność, wymagania i plany Europejskiej Agencji Kosmicznej 
  • Przemysł kosmiczny w Polsce jednym z filarów budowy innowacyjnej gospodarki?
  • „Program wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce” – rola administracji i agend rządowych
  • Inkubatory, start-upy i programy akceleracyjne – przemysł kosmiczny a młoda przedsiębiorczość
  • Razem można wykorzystać kosmiczny boom – konsorcja i współpraca 
  • Grzegorz Brona

   Stanowisko: prezes zarządu, Creotech Instruments SA

  • Zbigniew Burdzy

   Stanowisko: główny specjalista, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Polska Agencja Kosmiczna

  • Adam Piotrowski

   Stanowisko: prezes zarządu, VIGO System SA

  • Bartłomiej Płonka

   Stanowisko: prezes zarządu, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

  • Janusz Steć

   Stanowisko: radca ministra, Wydział Polityki Kosmicznej

  • Michał Szaniawski

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu SA

  • Jacek Ziarno

   Stanowisko: I zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

 • Prawo sprzyjające biznesowi

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Prawo sprzyjające biznesowi

  • Jakość stanowionego prawa i jego skutki dla działalności gospodarczej
  • Niestabilność przepisów i mnogość interpretacji źródłem kosztów dla firm
  • Efektywny wymiar sprawiedliwości – jakich zmian oczekują przedsiębiorcy?
  • Pakiety ułatwień. Czy biznes zaufa politykom? Rola dialogu z przedstawicielami środowiska
  • Borys Budka

   Stanowisko: były minister sprawiedliwości w roku 2015, Polska

  • Tadeusz Donocik

   Stanowisko: prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

  • Grzegorz Dzik

   Stanowisko: prezes zarządu, wiceprezydent Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Impel SA

  • Roman Kusz

   Stanowisko: przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, Naczelna Rada Adwokacka

  • Krzysztof Kwiatkowski

   Stanowisko: prezes, Najwyższa Izba Kontroli

  • Piotr Miklis

   Stanowisko: dyrektora delegatury w Katowicach, Najwyższa Izba Kontroli

  • Paweł Mucha

   Stanowisko: sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP

  • Tomasz Nowacki

   Stanowisko: dyrektor, Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego, Ministerstwo Rozwoju

  • Michał Wójcik

   Stanowisko: sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, Polska

  • Andrzej Zwara

   Stanowisko: prezes, Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayera, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2010-2016

 • Wyzwania współczesnego menedżera

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Wyzwania współczesnego menedżera

  • Przywódca, lider czy dyktator? Optymalne modele kierowania ludźmi
  • Trzy pokolenia w jednej firmie – wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła. Różnorodność jako wartość w biznesie i zarządzaniu
  • Motywowanie zespołu – jak podnosić efektywność pracy?
  • Biznes szybko się zmienia. Oceny pracownicze odchodzą do lamusa, potrzebna informacja zwrotna tu i teraz
  • Zarządzanie przyszłości. Turkusowe firmy w praktyce. Szansa czy pułapka?
  • Gadżety czy realne wsparcie procesu decyzyjnego i komunikacji? Technologie w pracy menedżera.
 • Odnawialne źródła energii

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Odnawialne źródła energii

  • OZE w Europie i w Polsce – stan, rola w systemach energetycznych, uwarunkowania i trendy rozwojowe
  • Nasze preferencje: odwrót od wiatru; stawiamy na biomasę, biogaz, fotowoltaikę? Scenariusze, szanse, zagrożenia. Klastry energii. Szanse powodzenia
  • Aukcje OZE. Ocena mechanizmu
  • Rozwiązania regulacyjne dotyczące wsparcia OZE w Europie – skutki różnorodności rozwiązań. Szanse na standaryzację?
  • Taniej, efektywniej, bez ubocznych skutków dla systemu. W kierunku „lepszych” OZE?
  • Źródła odnawialne w krajowych miksach energii w perspektywie roku 2030
  • Krzysztof Bolesta

   Stanowisko: Polityka Insight

  • Anna Chmielewska

   Stanowisko: Associate Director/Senior Banker, European Bank for Reconstruction and Development

  • Włodzimierz Ehrenhalt

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

  • Janusz Gajowiecki

   Stanowisko: prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW)

  • Andrzej Kaźmierski

   Stanowisko: dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii, Polska

  • Artur Michalski

   Stanowisko: zastępca prezesa zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Arnold Rabiega

   Stanowisko: prezes zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

  • Grzegorz Wiśniewski

   Stanowisko: prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

 • E-obywatel w e-urzędzie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  E-obywatel w e-urzędzie

  • Społeczeństwo informacyjne i informatyzacja urzędów
  • Zmiana sposobu pracy urzędników – jak mogą pomóc w tym biznes i technologia
  • Miasta otwierające swoje dane publiczne, jednolity plik kontrolny, mobilne dokumenty
  • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 r.

11:30-13:00

 • Krajowy rynek przewozów cargo

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Krajowy rynek przewozów cargo 

  • Towarowe przewozy kolejowe w Polsce. Ewolucja rynku
  • Wyzwania stojące przed polską koleją. Europejskie ambicje polskich przewoźników
  • Konkurencja a model działania. Zalety struktury holdingowej na podstawie porównania kolei w Polsce i w Niemczech
  • Rozwój bazy logistycznej i infrastruktury przewozów cargo
  • Cargo lotnicze – niewykorzystany potencjał
 • Nauka dla przemysłu - nadchodzą zmiany

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Nauka dla przemysłu – nadchodzą zmiany

  • Założenia reformy systemu nauki przemysłowej (tj. sieci państwowych jednostek badawczo-rozwojowyc na rzecz przemysłu)
  • Czas na integrację. Korzyści z utworzenia interdyscyplinarnego Narodowego Instytutu Technologicznego (NIT)
  • W ramach NIT czy komercyjnie? Dalszy los ponad stu państwowych instytutów badawczych
  • Pytania i kontrowersje. Opinie środowisk naukowych i przemysłowych 
  • Znaczenie zmian dla dalszego funkcjonowania polskiej nauki i przemysłu – szczególnie w obszarze zaawansowanych technologii
 • Branża gamingowa i e-sport w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Branża gamingowa i e-sport w Polsce

  • Potencjał światowego i polskiego rynku gier. Układ sił, profil klienta, wartość 
  • Kreatywne firmy i ich spektakularne sukcesy na światowym rynku
  • Innowacje o wysokim potencjale komercjalizacji. Instytucjonalne wsparcie dla branży gamingowej
  • E-sport i jego znaczenie dla rozwoju branży
  • Dalszy rozwój branży? Produkt i ludzie. Dystrybucja i współpraca
 • Drony - technologia dla ludzi i gospodarki

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Drony – technologia dla ludzi i gospodarki

  • Uregulować i udostępnić. Prace Komisji Europejskiej nad określeniem warunków wykorzystywania przestrzeni powietrznej do komercyjnego (także prywatnego) użytkowania dronów
  • Drony częścią codziennego życia obywateli? Wizja jutra, realizacja... dziś
  • Potencjał gospodarczy „bezzałogowych statków powietrznych”
  • Latająca specjalizacja? Europejskie ambicje a rozwój technologii i zastosowań dronów
  • Polski rynek dronów. Prognozy, potencjał, plany
 • Sport, biznes, infrastruktura

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Sport, biznes, infrastruktura

  • Jak wykorzystać infrastrukturę sportową. Stadiony po Euro – wciąż problem i ciężar? 
  • Wielkie hale i stadiony – sztuka zarządzania infrastrukturą sportową. Doświadczenia zagraniczne i krajowe
  • Kto ma pomysł, kto ma pieniądze? W poszukiwaniu mecenasa. Państwo? Gmina? Biznes?
  • Sport jako wspólny interes i narzędzie promocji regionów i miast. Przemysł czasu wolnego – motor rozwoju
  • Zdrowie i styl życia. Biznes i reklama. Perspektywiczne miejsce sportu i kultury fizycznej w społeczeństwie
 • Co dalej na Wschodzie? Gospodarka w cieniu polityki

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Co dalej na Wschodzie? Gospodarka w cieniu polityki

  • Gospodarcze perspektywy w niekorzystnym otoczeniu politycznym. Prognozy, scenariusze, zagadki
  • Embarga i zakazy – katalog ograniczeń. W poszukiwaniu alternatywy: lista realnych możliwości, korekty biznesowych strategii
  • Przykłady aktywności gospodarczych i strategii odpornych na zawirowania polityki
  • Faktyczny poziom ryzyka a stereotypy i irracjonalne lęki
  • Białoruś – obiecujący kierunek eksportowy. Gospodarczy pragmatyzm zwycięża?
  • Najpierw biznes, potem politycy. Gospodarka jako forpoczta normalizacji
  • Akaki Gvimradze

   Stanowisko: redaktor naczelny, Rezonansi

  • Murman Margvelashvili

   Stanowisko: ekspert, World Experience for Georgia

  • Jacek Piechota

   Stanowisko: prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

  • Damian Wnukowski

   Stanowisko: analityk programu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetycznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

  • Kazimierz Zdunowski

   Stanowisko: prezes, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa (PBIHP)

 • Węgiel w Europie i w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Węgiel w Europie i w Polsce

  • W kręgu zobowiązań i regulacji. Dylematy polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego
  • Węglowy skansen? Węglowa suwerenność? Miks energii jako przedmiot europejskiego sporu. Obszary i metodologia kompromisu
  • Czas wygaszania? Perspektywy górnictwa węgla kamiennego wobec kierunków rozwoju europejskiej energetyki
  • Wielki program restrukturyzacji górnictwa w Polsce: cele, efekty, przyszłość
  • Technologie czystego spalania. Ambicje, szanse, realia
 • Inicjatywa Trójmorza - perspektywy współpracy*

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Inicjatywa Trójmorza – perspektywy współpracy*

  • Zmieniające się otoczenie polityczne w Europie i na świecie jako kontekst dla Inicjatywy Trójmorza
  • Nadrzędne cele, wspólne aspiracje, akceptowalny format współpracy
  • Od idei do praktycznych działań – najkrótsza droga, efektywne scenariusze
 • Przemysł 4.0 - oblicza rewolucji przemysłowej

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przemysł 4.0 – oblicza rewolucji przemysłowej

  • Technologie, cyfryzacja, informacja w produkcji. Gdzie jesteśmy, co nas czeka?
  • Narzędzia zmiany: dialog maszyn, Big Data, roboty i automaty, sztuczna inteligencja
  • Przykłady projektów i wdrożeń w ramach Przemysłu 4.0 – przegląd najlepszych praktyk
  • Człowiek w fabryce przyszłości – wizja bliska spełnienia?
  • Specjalizacja i współpraca, czyli zarządzanie i kształcenie w dobie rewolucji
  • Maciej Balsewicz

   Stanowisko: CEO, bvalue

  • Tomasz Haiduk

   Stanowisko: członek zarządu, dyrektor branż przemysłowych, Siemens Sp. z o.o.

  • Jacek Łukaszewski

   Stanowisko: prezes arządu, Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

  • Andrzej Soldaty

   Stanowisko: twórca Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0

  • Jan Staniłko

   Stanowisko: zastępca dyrektora, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju, Polska

  • Jacek Ziarno

   Stanowisko: I zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

 • Pracownik i pracodawca wobec technologii przyszłości

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Pracownik i pracodawca wobec technologii przyszłości

  • Rola technologii ICT i cyfryzacji w nowoczesnej firmie
  • Nowe technologie, nowe możliwości – biznesowy potencjał
  • Pokolenie „igreków” w firmie. Jak wykorzystać umiejętności najmłodszych pracowników?
  • Wiedza jako inwestycja. Szersze kompetencje i ich znaczenie
  • Zarządzanie a technologie. Modele relacji i sztuka współpracy
 • Wyzwania demograficzne

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Wyzwania demograficzne

  • Trendy demograficzne i ich potencjalne skutki społeczne i gospodarcze
  • Przyszła struktura społeczeństwa jako wyzwanie cywilizacyjne. Jak przygotować się na to, co nieuchronne?
  • Prognozy gospodarcze w kontekście demografii. Produktywność, praca, finanse publiczne
  • Rola samorządów i rządu w stymulowaniu dzietności
  • Imigranci ze Wschodu (Ukraina, Białoruś) na polskim rynku pracy. Warunki, obawy, korzyści
 • Efektywne gospodarowanie energią

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Efektywne gospodarowanie energią

  • Efektywność energetyczna w praktyce – co osiągnęliśmy, gdzie jesteśmy?
  • Potencjał efektywności w gospodarkach krajów europejskich
  • Technologie energooszczędne i wspomagające racjonalne zarządzanie zużyciem energii
  • Jak być efektywnym – rynek usług i doradztwa. Kompleksowe rozwiązania na zamówienie
  • Ireneusz Chojnacki

   Stanowisko: dziennikarz, Magazyn Nowy Przemysł, portal wnp.pl

  • Beata Kurdelska

   Stanowisko: członek zarządu, Veolia Energia Warszawa

  • Jaromír Pečonka

   Stanowisko: prezes zarządu, CEZ ESCO Polska

  • Tadeusz Skoczkowski

   Stanowisko: kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

  • Marek Szałas

   Stanowisko: dyrektor rejestru świadectw pochodzenia, Towarowa Giełda Energii SA

  • Dariusz Szwed

   Stanowisko: doradca prezydenta ds. zagranicznych, Urząd Miasta Słupsk

 • Transport publiczny

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Transport publiczny

  • Wydolny, wygodny, czysty i tani? Idealny system transportu publicznego i jego uniwersalne cechy
  • Transport publiczny jako element budowania jakości życia w polskich miastach, kreujący konkurencyjność miast i regionów
  • Automatyzacja środków transportu publicznego, elektromobilność
  • Prosument w transporcie, sharing economy – recepta na problemy transportowe współczesnych miast
 • Inwestycje samorządów - nowa perspektywa

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Inwestycje samorządów – nowa perspektywa

  • W co i w jaki sposób inwestują samorządy? Doświadczenia i ograniczenia
  • Czy polskie samorządy wracają do gry? Nadzieje na ożywienie po okresie przyhamowania
  • Inwestycje w przyszłość – efektywne, prorozwojowe, perspektywiczne
  • Śmiałe plany i ich konsekwencje – koszty utrzymania obiektów
  • Przyszłość finansowania inwestycji gminnych i regionalnych. Co po roku 2020? 
  • Olgierd Dziekoński

   Stanowisko: sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP w latach 2010-2015, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2007-2010

  • Marek Foryński

   Stanowisko: Dyrektor, Grupa BTS, Panattoni Europe

  • Janusz Kubicki

   Stanowisko: prezydent Zielonej Góry

  • Andrzej Maciejewski

   Stanowisko: poseł na Sejm RP, przewodniczący, Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

  • Krzysztof Mamiński

   Stanowisko: prezes zarządu, PKP SA

  • Grzegorz Sadowski

   Stanowisko: szef działu biznes, Wprost

  • Jacek Terebus

   Stanowisko: Dyrektor Wykonawczy CIFAL Płock, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, CIFAL Płock

 • Product Concept, czyli produkt od zera

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Product Concept, czyli produkt od zera

  • Więcej niż marketing – jak kompleksowo podejść do nowego produktu
  • Rola analiz ekonomicznych i modeli biznesowych w strategii rynkowej produktu
  • Strategia marki a kreatywność
  • Najważniejsze pytania: szanse produktu na konkurencyjność
  • Ewa Dudzic

   Stanowisko: współzałożyciel, Phenicoptere

  • Hubert Laszczyk

   Stanowisko: prezes zarządu, Express Sp. z o.o. sp.k.

  • Łukasz Majer

   Stanowisko: prezes zarządu, Nova Praxis Sp. z o.o.

  • Andrzej Olszewski

   Stanowisko: konsultant, badacz rynku, przedsiębiorca, prezes TNS OBOP w latach 2000-2013

  • Jacek Sadowski

   Stanowisko: właściciel, prezes, DEMO Effective Launching

 • Kobiety w biznesie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Kobiety w biznesie

  • Udział kobiet wśród liderów firm w sferze technologii i w mediach. Znaczenie dla efektywności organizacji
  • Przyczyny nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami na drodze awansu
  • Szklany sufit, uprzedzenia, stereotypy. Mapa barier i zewnętrznych ograniczeń
  • W kierunku struktury neutralnej wobec płci. Budowanie sojuszy
  • Osobowości, wzorce, wsparcie – to one przecierają szlaki
  • Taktyka, praktyka, przykłady. Jak awansować w środowiskach niesprzyjających kobietom?
  • Niezłomność a sztuka kompromisu. Gdzie stawiać granice? Jak przetrwać na szczycie?
 • Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej

  • CETA, TTIP, TTP – co dalej ze światowymi umowami o wolnym handlu?
  • Azja, Afryka, Ameryka Południowa: szanse dla polskich producentów
  • Ekspansja zagraniczna polskich eksporterów – uwarunkowania globalnej polityki i gospodarki
  • „Nacjonalizm konsumencki” w krajach UE a dynamika eksportu
  • Razem po więcej. Konsolidacja i tworzenie konsorcjów eksportowych

13:30-15:00

 • Zagadki kryzysów bankowych - kto winny: wolny rynek czy państwo?

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Zagadki kryzysów bankowych - kto winny: wolny rynek czy państwo?

  • Kryzysy finansowe, kryzysy bankowe, ekonomia, kryzysy gospodarcze, polityka gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, interwencje państwa a wolny rynek.
  • Jarosław Bełdowski

   Stanowisko: ekspert ds. bankowości i finansów, Dentons-Warszawa

  • Krzysztof Pietraszkiewicz

   Stanowisko: Prezes, Związek Banków Polskich

  • Kamil Pruchnik

   Stanowisko: prezes zarządu, współzałożyciel, Młodzi Reformują Polskę

  • Marek Radzikowski

   Stanowisko: Adiunkt, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa

  • Andrzej Rzońca

   Stanowisko: przewodniczący rady, Towarzystwo Ekonomistów Polskich

  • Paweł Wojciechowski

   Stanowisko: minister finansów w 2006 roku, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych w latach 2009-2010, główny ekonomista, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Hutnictwo stali: przetwórstwo, rynek, dystrybucja

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Hutnictwo stali: przetwórstwo, rynek, dystrybucja

  • Rynek stali w Europie. W poszukiwaniu równowagi między ochroną i konkurencją
  • Przetwórstwo stali. Strategie budowania wartości dodanej
  • Inwestycje w sektorze dystrybucji – technologie, innowacje, specjalistyczne usługi
  • Ceny, konkurencja i odbiorca. Jak utrzymać balans wolnorynkowych wartości?
  • Rola regulacji: stymulowanie rozwoju i ograniczanie patologii
  • Robert Agh

   Stanowisko: prezes zarządu, Ferona Polska SA

  • Jerzy Bernhard

   Stanowisko: prezes zarządu, Stalprofil SA

  • Iwona Dybał

   Stanowisko: Prezes Zarządu, Polska Unia Dystrybutorów Stali

  • Andrzej Michalski-Stępkowski

   Stanowisko: prezes, Stowarzyszenie Stal Nierdzewna

  • Krzysztof Mikuła

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. grupy kapitałowej, Węglokoks SA

  • Tomasz Plaskura

   Stanowisko: dyrektor sprzedaży i marketingu Regionu Wschód ArcelorMittal Europe Flat Products, prezes zarządu, ArcelorMittal FCE Poland Sp. z o.o.

 • Via Carpatia - projekt ponad granicami*

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Via Carpatia – projekt ponad granicami*

  • Nowy europejski szlak i jego znaczenie – gospodarcze, cywilizacyjne, kulturowe
  • Czy możliwe jest przyspieszenie realizacji? Impulsy i deklaracje krajów zaangażowanych w projekt
  • Priorytety inwestycyjne państw na szlaku
  • Miejsce Via Carpatii w transeuropejskiej sieci transportowej
  • Aktualne i przyszłe możliwości finansowania projektu
  • Gyula Ocskay

   Stanowisko: Sekretarz Generalny, Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI)

  • Petrisor Gabriel Peiu

   Stanowisko: koordynator Departamentu Analiz Gospodarczych, The Black Sea University Foundation

  • Jerzy Polaczek

   Stanowisko: poseł na Sejm RP, minister transportu i budownictwa w latach 2005-2006, minister transportu w latach 2006-2007

  • Tomasz Żornaczuk

   Stanowisko: kierownik programu Europa Środkowa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

 • Rynek produkcji taboru

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Rynek produkcji taboru 

  • Producenci taboru dla komunikacji publicznej w Polsce
  • Potencjał eksportowy i pozycja branży na rynku europejskim
  • Innowacyjne rozwiązania, technologie i ich transfer, know-how
  • Strategiczne plany firm. Konsorcja, współpraca, konkurencja
  • Miejsce branży w planach rządu
 • Nowoczesna oświata - zatrudnienie i innowacyjność

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Nowoczesna oświata – zatrudnienie i innowacyjność

  • Wąska specjalizacja czy uniwersalny, kreatywny fachowiec? Meandry szkolnictwa zawodowego
  • Skuteczne metody szkolenia w szkołach branżowych
  • Zawody deficytowe dziś i jutro. Zapełnianie luk i przewidywanie potrzeb
  • Współpraca szkół i uczelni z pracodawcami – jak kształcić dla innowacyjności?
  • Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego w ocenie przedsiębiorców i szkół
 • Przetargi międzynarodowe - dlaczego nie?

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przetargi międzynarodowe – dlaczego nie?

  • Międzynarodowe projekty i przetargi – duży, atrakcyjny rynek. Kto wygrywa?
  • Nieobecność polskich firm. Brak potencjału czy kompetencji?
  • Dostęp do zamówień publicznych na rynkach zagranicznych
  • Jak skutecznie rywalizować o zamówienia na globalnym rynku?
  • Beata Pich

   Stanowisko: kierownik referatu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  • Piotr Sochoń

   Stanowisko: ekspert, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  • Arkadiusz Tarnowski

   Stanowisko: oficer łącznikowy sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego (PSLO), Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

 • Partycypacja i konsultacje społeczne w praktyce

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Partycypacja i konsultacje społeczne w praktyce

  • Demokracja na twojej ulicy. Budżety partycypacyjne w polskich gminach – praktyka i doświadczenia
  • Mechanizmy współpracy instytucji publicznych i samorządów z obywatelami: wysłuchania publiczne, konsultacje społeczne, panele obywatelskie
  • Zarządzanie miastem, instytucją, firmą z wykorzystaniem metod partycypacyjnych – jak to robić skutecznie?
 • Szlaki wodne w Polsce i w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Szlaki wodne w Polsce i w Europie

  • Stan i harmonogram realizacji rządowych planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-20, z perspektywą do roku 2030. Polskie ambicje na tle Europy
  • Kluczowe inwestycje: modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej i drogi wodnej Wisły, budowa Kanału Śląskiego i połączenia Koźle-Ostrawa
  • Szanse na umiędzynarodowienie polskich szlaków śródlądowych – zainteresowanie sąsiadów współpracą i koordynacją planów inwestycyjnych
  • Biznes wobec inwestycji śródlądowych (partycypacja, elektrownie wodne na kaskadach, ochrona przeciwpowodziowa)
  • Potencjał infrastruktury lądowej do obsługi transportu śródlądowego (plany rozwoju portów rzecznych; ich skomunikowanie z transportem drogowym, kolejowym, ewentualnie lotniczym)
  • Stocznie i produkcja taboru. Przewoźnicy na rynku i ich możliwości
  • Andrzej Klimek

   Stanowisko: dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej, OT Logistics SA

  • Maria Szurowska

   Stanowisko: dziennikarz ekonomiczny

  • Stanisław Wroński

   Stanowisko: pełnomocnik marszałka województwa kujawsko-pomorskiego ds. dróg wodnych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • Kamil Wyszkowski

   Stanowisko: dyrektor generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, Global Compact w Polsce

 • Korytarz transportowy TMTM i rozwój kontaktów gospodarczych Europa-Azja

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Korytarz transportowy TMTM i rozwój kontaktów gospodarczych Europa-Azja

  • Multimodalny korytarz transkaspijski jako odpowiedź na potrzeby transportowe regionu Azji-Pacyfiku oraz Azji Środkowej, Kaukazu i Europy
  • Konkurencyjność nowego projektu. Uczestnicy i zaawansowanie jego realizacji
  • Potencjalne korzyści dla azjatycko-europejskiej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej
  • Korytarz TMTM w architekturze Nowego Jedwabnego Szlaku. Przykład współpracy Chin i Azerbejdżanu dla rozwoju możliwości transportowych
  • Inwestycje w infrastrukturę logistyczną zwiększające przepustowość i podnoszące walory Korytarza
  • Nowi uczestnicy Korytarza TMTM. Projekt „Polska-Ukraina-Gruzja-Azerbejdżan”
  • Gaidar Abdikerimov

   Stanowisko: przedstawiciel, Koleje Kazachstańskie (KTŻ) w Europie

  • Natig Jafarov

   Stanowisko: dyrektor ds. marketingu, AdyExpress, Azerbejdżan

  • Baurzhan Kulushev

   Stanowisko: zastępca sekretarza generalnego międzynarodowego stowarzyszenia TMTM

  • Yuri Merkulov

   Stanowisko: dyrektor Departamentu Handlu, PAO „Kolej Ukraińska”

  • Grzegorz Sadowski

   Stanowisko: szef działu biznes, Wprost

  • Dariusz Sikora

   Stanowisko: członek zarządu ds. handlu i eksploatacji, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

  • Jakub Styczeń

   Stanowisko: prezes zarządu, Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

  • Levan Sulaberidze

   Stanowisko: CEO, Trans Caucasus Terminals LLC (TCT)

 • Przemysł czasu wolnego

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przemysł czasu wolnego

  • Turystyka i podróże, kultura i rozrywka, sport i rekreacja – znaczenie tych dziedzin aktywności dla polskiej gospodarki i rynku pracy
  • Wpływ przemysłu czasu wolnego na atrakcyjność regionów, ich rozwój, napływ inwestycji
  • Potencjał „leisure industry” i stopień jego wykorzystania. Powiązane z nim usługi, infrastruktura, inwestycje
  • Działania na szczeblu krajowym i lokalno-regionalnym wspierające rozwój sektora
  • Czy Polska może być środkowoeuropejskim centrum przemysłu czasu wolnego?
  • Jerzy Buzek

   Stanowisko: poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC

  • Marcin Herra

   Stanowisko: wspólnik, Evolutio S.C.

  • Bohuš Hlavatý

   Stanowisko: CEO, Tatry Mountain Resorts

  • Radosław Jęcek

   Stanowisko: burmistrz Karpacza

  • Kazimierz Karolczak

   Stanowisko: Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  • Maciej Kolon

   Stanowisko: przewodniczący, Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, Województwo Śląskie

  • Wojciech Kuśpik

   Stanowisko: prezes zarządu PTWP SA, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Grupa PTWP SA

  • Tomasz Latocha

   Stanowisko: wiceprezes, MARR SA

 • Wolne tereny. Pomysł i współpraca

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Wolne tereny. Pomysł i współpraca

  • Tereny „zbędne” i trudne do zagospodarowania. Skala zjawiska
  • Obszary poprzemysłowe w toku restrukturyzacji i przekształceń własnościowych
  • Polityka władz samorządowych wobec niechcianych terenów
  • Jak podnieść wartość parceli: podział, poprawa dostępności, rekultywacja, promocja
  • Sprzedaż czy partnerstwo? Współpraca inwestora z właścicielem 
  • Najważniejszy jest pomysł – przykłady zagospodarowania działek z trudną historią
  • A może magazyny? Tereny pod działalność logistyczną. Czego potrzebuje inwestor
  • Jak realizować nietypowe projekty? Kreatywność, komunikacja, odpowiedzialność
  • Piotr Bojar

   Stanowisko: dyrektor, Dział Doradztwa Deweloperskiego, CBRE Sp. z o.o.

  • Jan Bondaruk

   Stanowisko: zastępca naczelnego dyrektora ds. inżynierii środowiska, Główny Instytut Górnictwa

  • Jakub Chełstowski

   Stanowisko: dyrektor nadzoru właścicielskiego, Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

  • Jacek Guzy

   Stanowisko: prezes zarządu, Walcownia Rur Silesia SA

  • Adam Kłos

   Stanowisko: Kierownik Działu Współpracy z Kontrahentami, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

  • Tadeusz Koperski

   Stanowisko: prezes zarządu, Haldex SA

  • Artur Paszko

   Stanowisko: prezes zarządu, Kraków Nowa Huta Przyszłości SA

  • Marek Tokarz

   Stanowisko: prezes zarządu, dyrektor naczelny, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

  • Piotr Uszok

   Stanowisko: Prezydent Katowic w latach 1998-2014

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.