EEC 2019

Dostępność plus

15 maja 2019 • 13:30-15:00 • Sala Balowa B

Tematyka

  • Zjawisko wyłączenia społecznego – skala, prognozy, wpływ na życie społeczno-gospodarcze i rozwój
  • Dostępność jako element polityki publicznej i strategia przeciwdziałania wykluczeniu
  • Program „Dostępność plus” – założenia, narzędzia, planowane efekty
  • Idea Społeczeństwa 4.0. Technologie a zaangażowanie obywateli w gospodarce i edukacji
  • Partnerstwo dla dostępności. Warunki efektywnej współpracy
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie