EEC 2020

AGENDA WYDARZENIA

11 maja 2020

1 sesja tematyczna

11:00-12:15 Handel zagraniczny – praktyczne wsparcie dla polskich firm

PolChambers – Stowarzyszenie Polskich Izb Handlowych za Granicą – geneza i cele. Działalność izb handlowych w Brazylii, Francji, Gruzji, Hongkongu, Izraelu i USA (Silicon Valley): główne pola aktywności polskich firm, obszary współpracy. Bieżąca sytuacja i odpowiedzi poszczególnych krajów na kryzys wywołany pandemią koronawirusa – rozwiązania ważne dla handlu zagranicznego. Budowa międzynarodowej wymiany towarów i usług w nowych warunkach: zasady, oferta. Potencjał rozwoju po pandemii.

14 maja 2020

1 sesja tematyczna

11.00-11.40 Z tarczą na wirusa – oczami ekspertów

Tarcza 1.0, 2.0, 3.0, tarcza finansowa... Czas goni. Kolejne odsłony pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii. Potrzeby a skala, kierunki i narzędzia pomocy rządowej. Jak z kryzysu wyjść z tarczą, a nie na tarczy? Możliwości wsparcia dla firm w czasie pandemii – wątpliwości, kwestie sporne, interpretacje, praktyczne problemy i bariery w korzystaniu z pomocy formułowane przez przedsiębiorców. Nagranie jest wprowadzeniem do sesji: Z tarczą na wirusa

15 maja 2020

1 sesja tematyczna

11.00-12.30 Z tarczą na wirusa

Sesja wspólna dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days

Realna wartość pomocy państwa dla biznesu – spektrum ocen po pierwszych doświadczeniach przedsiębiorców. Impuls fiskalny, w tym dotacje bezpośrednie. Pomoc horyzontalna czy specnarzędzia kierowane do branż, które najsilniej ucierpiały? Rola gwarancji kredytowych. Ochrona rynku pracy. Prawda o redukcji obciążeń administracyjnych. Jak rezerwy finansowe firm skierować na inwestycyjną ścieżkę? Co dalej? Tarcze antykryzysowa 2.0, 3.0 i 4.0 – potrzeby, postulaty, możliwości. Plan na okres odnowy gospodarki – kardynalne punkty.

18 maja 2020

6 sesji tematycznych

09:00-09:35 Otwarcie EEC Online

O idei internetowej wersji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którą wypełnimy debatami, prezentacjami, rozmowami oraz webinariami opowiedzą jej inicjatorzy i partnerzy.

09:40-11:10 Nowa gospodarka, nowy świat

Kluczowe pytanie o charakterze gospodarczym, cywilizacyjnym, kulturowym, społecznym – jak będzie wyglądał świat po pandemii. Dziedziny, w których zmieni się najwięcej: handel zagraniczny i logistyka, transport i mobilność, usługi, bezpieczeństwo i medycyna. Popyt na energię. Sytuacja na rynku pracy. Jakie zmiany w gospodarce będą miały charakter trwały, a jakie przejściowy? Czy cyfryzacja przyspieszy? Pandemia jako dramat, który może prowadzić do pozytywnych zmian. Wnioski z pandemii, które warto wyciągnąć już teraz.

11:20-12:50 Unia Europejska – odpowiedź na kryzys

Szybkość i skala reakcji UE a działania państw członkowskich. Krytycy: państwowe partykularyzmy, biurokratyczna ociężałość, opory przed zwiększeniem budżetu. Antykryzysowe zasilanie systemów ochrony zdrowia i gospodarek. Jak ukształtować wieloletni budżet Wspólnoty na lata 2021-2027, by był on częścią odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią. Nowe wieloletnie ramy finansowe nowym Planem Marshalla dla UE? Priorytety, ich hierarchia, harmonogram podejmowania decyzji i działań – cyfryzacja, dekarbonizacja, walka ze zmianami klimatu, Zielony Ład. Wieloletni budżet Unii jako silny sygnał inwestycyjny – opinie sektora finansowego i przedsiębiorców. Podsumujmy – aktualne perspektywy UE i jej przyszły wpływ na restart gospodarek.

13:00-14:30 Energia, energetyka, rynek – inaczej

Przyszłość sektora energetycznego po koronawirusie. Konsekwencje dla strategii energetycznej państwa i dla firm: producentów, odbiorców i cen energii, a także dla rynku i inwestycji w energetyce. Czy zmiany w gospodarce, w życiu i w polityce (popyt na energię, cyfryzacja, struktura inwestycji, przetasowania na rynku, rola państwa) tworzą środowisko hamujące zmiany w sektorze energii, czy przeciwnie – sprzyjające przyspieszeniu transformacji? Bezpieczeństwo energetyczne a transformacja energetyki. Co z cenami energii – ewentualne interwencje na rynku. Jak wykorzystać spadające wraz z popytem ceny hurtowe energii? Czy teraz warto zmieniać energetycznego dostawcę? Co planuje państwo/regulator, jeśli chodzi o rynek energii, stabilizowane cen? Przyszłość systemu EU ETS i ceny uprawnień do emisji CO2?

15:00-16:30 Cyfryzacja – czas przyspieszenia?

sesja wspólna dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days

Kryzys otworzył już na tym etapie drzwi cyfryzacji. Procesy przyspieszają? Jak być digital w czasie kryzysu? Działania na poziomie biznesu i inwestowania w cyfryzację mające priorytet w okresie odmrażania gospodarki i później – w czasie recesji. Czy transformacja cyfrowa gospodarki (także branż, które nie były dotychczas liderami tych zmian) może wpłynąć pozytywnie na tempo odrabiania strat? Jak kształtować strategie, jak wspierać, by cyfryzacja nie pogłębiała różnic – dostęp do technologii, finansowania, zjawiska wykluczenia.

16:45-18:00 Razem bronimy gospodarki

Podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu EEC Defence z wykorzystaniem wyników badania opinii przedsiębiorców przeprowadzonego przez BCMM i portal WNP.PL

Scenariusze dla polskiej gospodarki na czas odmrażania i recesji. Przykłady wspólnych działań biznesu na rzecz obrony podstaw gospodarki rynkowej, koniunktury, dorobku polskiej transformacji. Wiedza, wymiana informacji, odpowiedzialność w procesie wychodzenia z kryzysu. Nowa rola samorządu gospodarczego, związków zawodowych. Jak doświadczenie koronawirusa wpłynie na strategie firm, na postrzeganie partnerów, konkurencji, ryzyka.

19 maja 2020

6 sesji tematycznych

09:00-10:30 Start-upy, inwestorzy, rynek

Sesja wspólna dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days

W jakiej kondycji są obecnie poskie start-upy? Jak ograniczenia i reguły czasu pandemii wpływają na szanse rozwojowe młodych firm? Co zmieni się w finansowaniu start-upów? Zachowawczość czy ofensywa – inwestorzy w czasach koronawirusa. Ich rola jako doradców i mentorów w kryzysowym otoczeniu.

10:45-12:15 E-commerce

Sesja wspólna dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days

Cyfrowa rewolucja w handlu – w miesiąc. Online gwiazdą wzrostów – co z handlem tradycyjnym? E-grocery – zainteresowanie przerosło możliwości. Łańcuchy dostaw: krótsze, bardziej elastyczne, bezpieczniejsze. Logistyka dostaw – wrażliwy partner. E-handel napędza popyt na magazyny. Nowe i starsze narzędzia: płatności online, click&collect, dostawy bezstykowe. E-konsument w kwarantannie kupuje rozważniej.

12:30-13:45 Samorządy – codzienność i inwestycje

Wpływ epidemii na działalność i zadania samorządów oraz na ich dochody budżetowe. Państwo i samorząd – zadania i ich finansowanie. Samorządowe inwestycje – cięcia w perspektywie? Co z wydatkowaniem środków z UE? Ratujmy swoich, czyli samorządy wspierają lokalny biznes. Bezrobocie i polityka społeczna – nowe wyzwania i skąpe środki. Nowe otwarcie gospodarki – co to w praktyce znaczy w przypadku miast i gmin?

14.00-15.00 Branże odporne

Komu kryzys nie wyrządził krzywdy? Branże wykorzystujące internet – sukces w pandemii? Trwała migracja handlu do netu – nadzieje i miraże. Jakie sektory po epidemii odbudują się szybko? Czy i jak wzmacniać branże względnie odporne na kryzys? Znaczenie stabilnych, perspektywicznych branż na rynku pracy i kształcenie dla nich kadr.

15.15-16.15 Branże wrażliwe

Kogo kryzys dotknął najboleśniej? Branże o szczególnej ekspozycji na wpływ ograniczeń związanych z pandemią. Usługi, przemysł spotkań, turystyka, transport – skala załamania i szanse na przetrwanie. Doraźne potrzeby i szanse ich zaspokojenia. Czy największe wsparcie powinni dostać najbardziej poszkodowani? Rola branżowej solidarności, relacje z klientami, partnerami. Nowe, alternatywne formy aktywności i ich przychodowość. Czas odmrażania, czas niepewności – taktyka na teraz, strategie na jutro.

16:30-18:00 Sektor spożywczy – branża strategiczna

Branża spożywcza odporna na kryzysy – czy tak będzie i tym razem? Eksport żywności w dobie obostrzeń, zamkniętych granic; widmo protekcjonizmu. Bezpieczeństwo żywności – podwójnie ważne w dobie pandemii. Produkcja żywności i praca. Wpływ polityki kadrowej i dostępności siły roboczej na sytuację firm. Co z popytem – zamknięcie sektora HoReCa. Koronawirus zrani, susza dobije? Wpływ tych zjawisk na ceny żywności i kondycję firm.

20 maja 2020

5 sesji tematycznych

09:00-10:30 Inwestycje – budownictwo

Przyszłość inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych i unijnych. Luka w podaży nowych kontraktów? Rewizja planów inwestycyjnych. Inwestycje samorządów – szacunki, pytania, niewiadome. Nowe ryzyka na rynku budowlanym i środki zaradcze. Jakie segmenty rynku budowlanego zachowają stabilność. Rynek pracy w budownictwie. Co z zapleczem, z łańcuchami dostaw materiałów, elementów wykończeniowych, maszyn czy urządzeń?

10:45-11:45 Zarządzanie – biznes po wirusie

Koronawirus zmieni biznes i przedsiębiorców – jakie będą firmy przyszłości? Czy praca zdalna usadowi się w firmach na trwałe? Przykłady zmian i ich konsekwencje dla managementu i załóg. Czego nauczył nas wirus, jeśli chodzi o stosowanie nowych technologii. Jak organizować telepracę z wykorzystaniem dostępnych technologii? Jakie błędy popełniają firmy szybko przechodzące w tryb zdalny? Typowe problemy pojawiające się w przedsiębiorstwach (produkcyjnych), w których część działalności musi odbywać się „w realu”. Jak im zaradzić? Rola korporacji i start-upów w „nowej gospodarce” – perspektywa firm zarządzanych przez 20- i 30-latków kontra doświadczeni przedsiębiorcy.

12:00-13:30 Rynek pracy. Sztuka adaptacji

Koniec rynku pracownika? Jaki krajobraz się wyłania z chaosu? Praca zdalna, nowe standardy życia codziennego przekształcają rynek pracy i relacje pracodawca-pracownik. Co zmieni się w obszarze popytu na pracę – ilościowo, jakościowo? Cudzoziemcy w Polsce – kryzys pokazał ich wartość. Czy wobec oczywistego, silnego spowolnienia gospodarki będą potrzebni? Koronawirus jako okazja do postulowanej poprawy ich statusu i zabezpieczeń w pracy. Postulowane regulacje na rynku pracy na czas kryzysu. A może deregulacja? Czy zbyt sztywno stosowane narzędzia ochrony pracownika mogą mu zaszkodzić? W jakich kwestiach twardo bronić, a w jakich luzować gorset regulacyjny? Pracodawca, pracownik, prawo pracy. Jaka komunikować zmiany, zwalniać i rekrutować? Miejsca pracy, zdrowie i wydajność – czas na nowe podejście?

13:45-14:45 Eksport, handel zagraniczny, współpraca gospodarcza

Znaczenie zerwanych łańcuchów logistycznych i handlowych. Jak je odtwarzać w realiach wciąż trwającego kryzysu? Jak być teraz atrakcyjnym partnerem w ramach międzynarodowej współpracy gospodarczej? Konieczne korekty strategii. Programy wsparcia inwestycji polskich firm za granicą – jakich korekt wymagają? Gwarancje i ubezpieczenia. Rola komunikacji międzynarodowej: agencje, izby handlowe, ambasady i konsulaty. Przetasowania na rynku globalnym szansą dla łowców okazji. Fuzje i przejęcia międzynarodowe w świetle doświadczeń polskich firm.

15:00-16:30 Utrzymać płynność. Finanse w czasie burzy

Koronakryzys testem dla sektora finansowego. Pomoc płynnościowa w Europie i na świecie w dobie koronawirusa. Strategie banków na czas kryzysu i recesji. Jakie kredytowanie w kryzysowych warunkach? Po pierwsze płynność – jak ją utrzymać? Ubezpieczenia i faktoring jako potencjalne remedia. Obrona przed wrogim przejęciem, a polityka podmiotów finansujących.

25 maja 2020

1 sesja tematyczna

11.00-12.30 Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient

Prognozy dla poszczególnych segmentów rynku nieruchomości komercyjnych – perspektywa krótko - i średnioterminowa. Centra handlowe: pokiereszowane stosunki właściciele-najemcy, problemy z płynnością i ofensywa e-commerce. Magazyny jako czarny koń pandemii. Jaka będzie logistyka przyszłości? Hotele w poszukiwaniu ratunku przed bankructwem. Biura – nowe reguły gry i kryzys na horyzoncie. Inwestorzy i deweloperzy a ryzyko. Co z rozpoczętymi i planowanymi inwestycjami wobec aktualnego popytu.

 

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.