EEC 2020

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
 Andrzej Dera

Andrzej Dera

Firma: Kancelaria Prezydenta RP

Stanowisko: sekretarz stanu

Urodził się 10 września 1961 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego. W latach 1990-1997 był Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1999-2002 był starostą ostrowskim. Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 1990-1994, a w latach 1998-2005 radny powiatu ostrowskiego. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W 2007 roku był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2006-2011 członek Krajowej Rady Sądownictwa. 16 listopada 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Minister Andrzej Dera pełni nadzór merytoryczny nad: - Biurem Dialogu i Korespondencji; - Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej; - Biurem Odznaczeń i Nominacji. Do kompetencji Sekretarza Stanu Andrzeja Dery należy: 1) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z kierowanymi do Prezydenta RP i Kancelarii Prezydenta listami i opiniami, petycjami oraz apelami pochodzącymi od osób fizycznych i organizacji; 2) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z udzielaniem interwencyjnej pomocy prawnej; 3) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta RP w zakresie: a) powoływania na kierownicze stanowiska państwowe i odwoływania z tych stanowisk, b) przedkładania listów uwierzytelniających i odwołujących ambasadorów RP, c) powoływania i odwoływania przedstawicieli Prezydenta RP w innych organach państwowych, d) nadawania tytułu profesora, e) powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, f) mianowania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz mianowania na stopnie generalskie (równorzędne) i na pierwszy stopień oficerski, g) nadawania orderów i odznaczeń, h) występowania z wnioskiem do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 4) nadzór i koordynacja nad organizowaniem i prowadzeniem uroczystości związanych z kompetencjami określonymi w pkt.4 lit. a–g oraz uroczystości składania ślubowania przez nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego; 5) nadzorowanie przygotowywania założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP; 6) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury; 7) współpraca z doradcami Prezydenta RP w zakresie powierzonych kompetencji; 8) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta RP lub Szefa Kancelarii.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie