EEC 2020

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
 Jarek Rot

Jarek Rot

Firma: Bank BNP Paribas

Stanowisko: dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami

Dyrektor zarządzający w Banku BNP Paribas, odpowiedzialny za obszar Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Skarbu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (dwa dyplomy), uczestnik licznych programów rozwoju menadżerów realizowanych m.in. przez Grupę BNP Paribas oraz Harvard Business School.

Na przestrzeni blisko 20 lat swojej aktywności zawodowej wielokrotnie angażował się w prace grup roboczych przy Związku Banków Polskich, przyczyniając się do wypracowywania nowych standardów i rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem (m.in. implementacja Nowej Umowy Kapitałowej i kolejnych dokumentów Bazylejskich) oraz płynności średnio i długoterminowej (m.in. sekurytyzacja, listy zastawne). Z ramienia ZBP był wyznaczany jako ekspert wspierający sejmowe prace Komisji Finansów Publicznych w zakresie sekurytyzacji oraz reprezentujący środowisko bankowe w konsultacjach dotyczących wspomnianych powyżej zagadnień prowadzonych z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów.

Od kilkunastu lat aktywnie współtworzy polski rynek międzybankowy, współpracując z przedstawicielami innych banków oraz z Narodowym Bankiem Polskim. Od kilku lat aktywnie wspiera rozwój programów i instrumentów pozwalających przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Inicjator powołanego w 2018 roku w Banku BNP Paribas centrum kompetencji w zakresie finansowania programów zrównoważonego rozwoju we współpracy z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami finansowymi.

Za wkład w rozwój polskiej bankowości uhonorowany Odznaka Honorową ZBP. Jest współtwórcą oraz Przewodniczącym Komitetu Zarządzających Aktywami i Pasywami przy Związku Banków Polskich.

 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie