EEC 2020

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
 Maciej Wroński

Maciej Wroński

Firma: Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska

Stanowisko: prezes

Maciej Wroński, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej karierze zawodowej pracował jako: rzemieślnik, przedsiębiorca, urzędnik w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, Krajowy Konsultant w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na kontrakcie Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, p.o. dyrektora Departamentu Transportu Drogowego i następnie dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, dyrektor ds. legislacyjno-prawnych w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, członek i następnie przewodniczący Rady Nadzorczej CK Hartwig S.A. prezes Towarzystwa Edukacyjnego „e-wszechica.pl”, dyrektor Biura Prawnego w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego i do dzisiaj prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Do swoich szczególnych osiągnięć zawodowych zalicza: • współautorstwo większości aktów prawnych w zakresie ruchu i transportu drogowego, • reformę systemu szkolenia kandydatów na kierowców, • opracowanie polityki informacyjnej Krajowej Rady BRD, • współpraca w tworzeniu Rządowego Programu Poprawy BRD „GAMBIT 2000”, • wdrożenie niezbędnych zmian i procesów związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej, w tym wdrożenie przez kierowany przez niego Departament aż 21% dyrektyw spośród wszystkich dyrektyw UE przyjętych przez Polskę, • przeprowadzenie wymiany w okresie 3 miesięcy 100 tysięcy dokumentów transportowych dla polskich firm wykonujących przewozy drogowe, • kierowanie opracowaniem i wdrożeniem projektu informatycznego-systemu tachografów cyfrowych, • wdrożenie we współpracy ze środowiskami zawodowymi szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych likwidujących poszczególne bariery dla sektora motoryzacyjnego i transportowego, • współtworzenie związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Aktywnie uczestniczył przez 17 lat, jako ekspert strony rządowej, w pracach komisji sejmowych i senackich związanych z transportem i ruchem drogowym, bezpieczeństwem ruchu drogowego, drogownictwem oraz reformą administracji publicznej w zakresie zadań związanych z komunikacją i drogami. W ramach projektu PHARE uczestniczył w pracach mających na celu powołanie Inspekcji Transportu Drogowego Skontaktuj się z ekspertem: w Polsce. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji (artykuły, komentarze, książki, podręczniki i monografie). Był wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Warszawską, Wyższą Szkołę im. L. Koźmińskiego oraz Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej, a także byłym wykładowcą na prowadzonych przez Politechnikę Krakowską na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pilotażowych kursach dla audytorów w zakresie bezpieczeństwa. Najbardziej ceni udział w pracach konsorcjum opracowującego „koncepcję integracji systemów bezpieczeństwa transportu w Polsce ZEUS”, pod kierownictwem prof. Ryszarda Krystka oraz współpracę z prof. Krystkiem przy monografii o tym samym tytule. Przez wiele lat aktywny społecznie. Obecnie pełni funkcje prezesa Zarządu Krajowego Towarzystwa Trzeźwości Transportowców oraz jest członkiem Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. W 2019 roku zajął 32 miejsce w rankingu “Gazety Prawnej” najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową „Zasłużony Dla Transportu RP”.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie