EEC 2020

Wyzwania dla polskiego sektora energetycznego – zielona transformacja

2 września 2020 • 12:30-14:00 • Sala Audytoryjna

Partnerzy sesji

Tematyka

Sektor energetyczny i dokonujące się w nim przeobrażenia – ich znaczenie dla realizacji idei zrównoważonej gospodarki.

  • Struktura światowej energetyki – jej wpływ na stan środowiska naturalnego i zmiany klimatu
  • Nowe modele biznesowe w sektorze energii a realizacja ambitnych celów i norm, dotyczących m.in. udziału OZE w miksie
  • Koszty i inne uwarunkowania inwestycji w źródła niskoemisyjne. Dojrzałość zielonych technologii – jak zagwarantować stabilność dostaw energii
  • Rola wiedzy, innowacji, edukacji i świadomości społecznej w transformacji energetyki. Technologie nadające kierunek i tempo transformacji w najbliższym okresie
  • Dynamika transformacji krajowego sektora energetycznego. Docelowy miks energii w Polsce

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie