EEC 2020

Zielony Ład

2 września 2020 • 14:30-16:00 • Sala Wielofunkcyjna F

Tematyka

European Green Deal jako strategia wzrostu gospodarczego. Jak Zielony Ład zmieni gospodarkę i życie codzienne

  • Rewolucja w świecie energii i w przemyśle. Surowce, paliwa i inne zasoby a cele Zielonego Ładu
  • Budownictwo, rolnictwo, transport i mobilność – czas głębokich zmian
  • Rozwój technologii służących zrównoważonej transformacji gospodarki
  • Życie bez odpadów. Europa liderem gospodarki obiegu zamkniętego?
  • Finansowanie Zielonego Ładu. Narzędzia i mechanizmy. Społeczna akceptacja kosztów
  • Zielone wygrywa? Europejskie ambicje a rozwój gospodarczy i konkurencyjność

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie