EEC 2020

Stop smog

4 września 2020 • 13:30-15:00 • Sala Wielofunkcyjna F

Partnerzy sesji

Tematyka

Narzędzia prawne, ich efekty, skuteczność. Program „Czyste powietrze” – reaktywacja? Zakaz palenia węglem w paleniskach domowych – źródła finansowania wymiany pieców. Smog i ciepło systemowe – obligatoryjność a koszty przyłączenia. Jakość powietrza w politykach miejskich, doświadczenia liderów. Rola społecznej świadomości i edukacji. Smog na terenach słabiej zurbanizowanych. Problem ubóstwa energetycznego i środki zaradcze.

 

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie