EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Anna Szymańska

Anna Szymańska

Firma: Dentons

Stanowisko: managing counsel

 

Managing counsel w warszawskim biurze Dentons, kieruje Praktyką Obronności i Bezpieczeństwa w Zespole Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych, PPP, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz prawie handlowym i cywilnym, z uwzględnieniem prawa kontraktowego.

Ma duże doświadczenie w reprezentowaniu zarówno wykonawców jak i zamawiających w postępowaniach przetargowych, w tym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi. W kręgu zainteresowań Anny znajdują się projekty z związane z infrastrukturą, obroną i bezpieczeństwem, energią, budownictwem, utylizacją odpadów, transportem, usługami finansowymi, medycyną i farmacją, rewitalizacją i telekomunikacją.

Anna jest wykładowcą Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Ponadto jest członkiem Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz członkiem i współzałożycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie