EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Anna Tarnawa

Anna Tarnawa

kierownik, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kieruje pracami Sekcji Badań i Strategii w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności oraz kapitału ludzkiego.

Od 2017 r. zaangażowana w realizację projektu Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB, którego celem jest tworzenie i testowanie nowych narzędzi wspierania innowacyjności oraz animowanie współpracy i zwiększenie potencjału uczestników Narodowego Systemu Innowacji, na potrzeby którego prowadzone jest cykliczne badanie Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw wraz ze Wskaźnikiem Dojrzałości Innowacyjnej, prowadzone jest badanie dotyczące Startupów w Polsce, jak również stały Monitoring trendów krajowych i światowych w obszarze innowacyjności.

Posiada także doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, m.in.: Mobilising Institutional Reforms in Research and Innovation System (MIRRIS), którego celem było zachęcenie krajów do lepszego wykorzystania europejskich programów badawczych i innowacyjnych oraz zwiększenie ich udziału w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, SIMPACT – projekt poświęcony innowacjom społecznym oraz projekt badawczy Global Entrepreneurship Monitor. Od 2011 roku uczestniczy w GEM jako przedstawiciel zespołu reprezentującego Polskę – PARP i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, od 2016 r. jest liderem tego zespołu, w latach 2018-2019 członek Zarządu projektu GEM.

Autor, współautor i redaktor publikacji nt. stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, strategii działania mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorczości kobiet oraz finansowania działalności przedsiębiorstw. Główne obszary zainteresowań: ekosystemy przedsiębiorczości i innowacyjności, innowacje społeczne, motywacje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, finansowanie działalności przedsiębiorstw.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową (kierunek Finanse i Bankowość), Staffordshire University, Wlk. Brytania (MA in Economics), studia podyplomowe z zakresu zarzadzania projektami (SGH) oraz Akademię Ewaluacji (Euroreg, UW).

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie