EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Grzegorz Sikorski

Grzegorz Sikorski

Firma: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Stanowisko: dyrektor

Od 2003 r. związany jest z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, jako specjalista zajmujący się restrukturyzacją Huty Częstochowa, Kierownik Filii WUP w Częstochowie, Wicedyrektor tego Urzędu, a od 2014r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Wcześniej pracował w Kolejowej Agencji Aktywizacji Zawodowej, gdzie zajmował się restrukturyzacją zatrudnienia w zakładach kolejowych województwa śląskiego podczas restrukturyzacji PKP.
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na specjalności Poradnictwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy, oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Zarządzanie w specjalności Samorząd terytorialny w kontaktach europejskich.
Od 2008 roku nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym  im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie prowadzi zajęcia z dziedziny pracy socjalnej, doradztwa zawodowego oraz rynku pracy. Od 12 lat współpracuje z Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit w Mannheim, prowadząc wspólne projekty i działalność dydaktyczną. Odznaczony Złotą Odznaką „Za Zasługi dla ZDZ” oraz Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.
W 2010 roku Nadzorował i koordynował projekt ACADEMIA w ramach Programu Leonardo da Vinci. Doradca zawodowy, członek zespołu polskiego w międzynarodowym projekcie ERASMUS NICE i NICE 2 jak również projektu ”DICBDPEC”, w ramach którego przygotowywano uniwersalny program kształcenia na poziomie licencjackim i magisterskim w zakresie HRM. Członek zespołu badawczego w ramach projektu PO KL „Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim”. Specjalista i członek zespołu polskiego w międzynarodowym projekcie ”Brain Drain - Brain Gain”, gdzie przygotował program kształcenia dla doradców zawodowych w obszarze migracji.
Inicjował, przygotowywał oraz realizował projekty mobilności kadry – projekt pn. „Doświadczenie kadry szansą dla śląskiego rynku pracy”,  w ramach Programu Erasmus+. Jest autorem adaptacji metody „case management” do warunków pracy w wybranych Powiatowych Urzędach Pracy w województwie śląskim.
Grzegorz Sikorski od 2015 r. jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego EURES-T Beskydy - partnerstwa transgranicznego pomiędzy instytucjami rynku pracy Słowacji, Czech i Polski.
Przygotowywał oraz realizował projekty partnerstwa strategicznego, między innymi „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat” oraz „Innowacyjne doradztwo promujące udział osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy i w życiu społecznym”.
W ramach perspektyw finansowych na lata: 2003 – 2006, 2006 – 2013 i 2014 – 2020, był członkiem pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oceny Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Jest członkiem Śląskiego Forum Ekspertów oraz Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej - powołanym przez Marszałka Województwa Śląskiego

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie