EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Jan Bondaruk

Jan Bondaruk

zastępca dyrektora, Główny Instytut Górnictwa

doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Ekspert w zakresie wdrażania ekoinnowacji, zarządzania środowiskiem, gospodarki wodno-ściekowej, OZE, gospodarki obiegu zamkniętego, rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz analiz kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych. Zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju oraz transformacji gospodarczej regionów górniczych. Od szeregu lat promuje rozwój oparty na zasadach zrównoważonego wykorzystania zasobów. Wiceprezydent Sieci European Network of Environmental Research Organizations (ENERO), członek Komitetu Energii i Polityki Środowiskowej przy EURACOAL, członek Grupy Roboczej ds. KIS (Krajowej Inteligentnej Specjalizacji), członek Zespołu Regionalnego dla inicjatywy transformacji regionów górniczych w województwie śląskim przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz zespołów eksperckich oceniających projekty inwestycyjne w zakresie innowacji, ochrony środowiska i rewitalizacji terenów zdegradowanych. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia wymagające łączenia zagadnień z pogranicza administracji, nauki i przemysłu. Inicjuje współpracę i uczestniczy w pracach platformy dla regionów górniczych (Coal Regions in Transition).

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie