EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Jana Pieriegud

Jana Pieriegud

Firma: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Stanowisko: kierownik, Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością

Jana Pieriegud jest inżynierem i ekonomistą transportu z dwudziestoletnim doświadczeniem działalności w sektorze B+R, przygotowaniu analiz rynkowych oraz doradztwie strategicznym dla biznesu i administracji publicznej. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, kieruje Katedrą Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest niezależną ekspertką kilku instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań w Polsce (NCBiR, NCN) i za granicą (FFG w Austrii i INEA przy Komisji Europejskiej). Uczestniczyła w charakterze eksperta i doradcy zewnętrznego w opracowaniu ekspertyz dla NCBiR, CUPT, UTK, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Cyfryzacji, DG Regio.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół technologicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów rozwoju systemów transportowych i logistycznych, polityki rozwoju sieci TEN-T oraz korytarzy transportowych między Europą i Azją, transportu intermodalnego, konkurencji na rynku usług kolejowych, a także inteligentnych miast i wdrożenia nowych koncepcji mobilności (e-mobility, mobility-as-a-service, autonomous mobility, shared mobility). Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji, współredaktorką serii monografii poświęconych przyszłości sektorów infrastrukturalnych, w tym: Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych (2019), Mobilność w aglomeracjach przyszłości (2018), E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju (2017), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (2016), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (2015). Jest autorką raportów: Barometr Nowej Mobilności 2019/20 (PSPA, SGH), Transformacja cyfrowa kolei (SGH, Siemens, ProKolej, 2019), Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland (EC, DG REGIO, 2019).

Jest członkinią Komitetu Naukowego Shift2Rail – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego, Rady Naukowej Fundacji Pro Kolej, kapituły konkursu UIC Digital Platform Award oraz konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji” (Eurologistics).

 

 

 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie