EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Janusz Olszowski

Janusz Olszowski

Firma: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Stanowisko: prezes

Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył  dodatkowo Podyplomowe Studium Aerologii oraz Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ustawicznie podnosił swoje kwalifikacje na licznych specjalistycznych  kursach i szkoleniach z zakresu ekonomii, prawa i górnictwa w tym kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i kurs dla likwidatorów i syndyków masy upadłości.

W latach 1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią w kopalniach węgla „Janina”, „Halemba”, a także Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Pełnił tam funkcję głównego inżyniera i uczestniczył w 25 akcjach ratowniczych oraz wizytował lub kierował kontrolami we wszystkich kopalniach podziemnych, odkrywkowych i otworowych w Polsce. W roku 1996 został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od roku 1998 jest prezesem Izby.

Kieruje pracą Zarządu Izby, a ponadto osobiście zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, reprezentując Izbę w trakcie prac komisji rządowych i parlamentarnych. Zakres jego obowiązków obejmuje ponadto kwestie związane z ekonomiczno-finansowymi aspektami funkcjonowania i restrukturyzowania sektora paliwowo – energetycznego oraz sprawy dotyczące czystych technologii węglowych.

W latach 2016 - 2018 Janusz Olszowski pełnił funkcję Wiceprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, a aktualnie należy do Komitetu Wykonawczego tej organizacji.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ramach działalności dodatkowej pracuje także w licznych komisjach, komitetach i innych gremiach takich jak np.: Komitet Sterujący ds. górnictwa, Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa, Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Rada ds. Certyfikacji Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa, Regionalna Rada ds. Energii, Rada Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Za dotychczasową pracę został wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uzyskał stopień zawodowy Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie