EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Piotr Czarnocki

Piotr Czarnocki

Firma: Ministerstwo Klimatu, Polska

Stanowisko: naczelnik, Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

Absolwent MSOŚ na UW i Zarządzania Projektami w SGH. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska i obecnie w Miniserstwie Klimatu przy wdrażaniu projektów ISPA, POIiŚ (sektor wodno-kanalizacyjny), a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce, w tym w zakresie Programu MK „Miasto z klimatem”, projektu strategicznego „Adaptacja do zmian klimatu”, a także Programu Prioryterowego „Moja Woda”. Był odopwiedzialny za zrealizowanie projektu pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” (MPA, projekt zrealizowany w latach 2017-2019 przez Ministerstwo Środowiska/Ministerstwo Klimatu przy udziale funduszy UE). Zaangażowany w programowanie Perspektywy Finansowej (PF) 2014-2020 oraz PF 2021-2027, a także w programowanie MF EOG 2014-2021, w obszarze adaptacji do zmian klimatu (m.in. typ projektów 2.1.5 POIiŚ – „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenach miejskich”oraz obszar zielono-niebieskiej infrastruktury). Autor „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”,  Członek Komitetu Sterującego Programu NCBiR „BIOSTRATEG” oraz Komitetu Ekspertów ds. Instrumentu LIFE przy KE. Obecnie zaangażowany również w prace nad specustawą antysuszową (projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy).

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie