EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Firma: Fundacja WWF Polska

Stanowisko: doradca zarządu ds. środowiskowych

Ekspert ochrony środowiska. Inicjator i lider projektów w zakresie ochrony wód, w tym ekologicznie ukierunkowanej ochrony przeciwpowodziowej, ochrony gatunkowej, funkcjonowania obszarów chronionych, a także innowacyjnej i systemowej edukacji ekologicznej jako podstawy Zielonej Ekonomii. Współzałożyciel Fundacji WWF Polska, w której odpowiadał za strategię działań, ochronę przyrody i politykę środowiskową. Współinicjator „Koalicji Czas na Odrę”, „Koalicji Ratujmy Rzeki”, programu „Code for Green”. Obecnie niezależny ekspert,  założyciel firmy konsultingowej Terra,  doradca ds. środowiska  Zarządu Fundacji WWF Polska, Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych. Powołany przez Ministra Środowiska do Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Wieloletni reprezentant NGO w międzynarodowych i krajowych ciałach doradczych ds.  ochrony wód i ochrony przyrody  w tym m.in.: Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry, Komitecie Monitorującym  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Komitetach Monitorujących  Regionalne  Programy Operacyjne, Regionalnych  Radach Ochrony Przyrody. Autor  licznych publikacji w zakresie ochrony  przyrody i ochrony wód w tym m.in.:  Atlasu Obszarów Zalewowych Odry, podręcznika „Natura 2000 a gospodarka wodna”, koncepcji „Przestrzeni dla Rzeki”. 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie