EEC 2020

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Robert Tomanek

Robert Tomanek

Katedra Transportu, rektor w kadencji 2016-2020, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rektor w kadencji 2016-2020). Autor i współautor ponad 170 publikacji, w tym 12 monografii. Od 1998 roku zrealizował samodziel-nie bądź we współautorstwie ponad 30 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restruktu-ryzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. jako zastępca dyrektora oraz doradca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP (1992-2004), przewodniczący Komisji Transportu PAN w katowickim oddziale (2010-2014), a od 2014 do 2018 jako wiceprzewodniczący. W latach 2014-2016 pełnił obowiązki członka i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice S.A. W latach 2017-2019 (04.07.2019r.) zasiadał w Radzie Nadzorczej Węglokoks S.A. na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady, a następnie przewodniczącego Komitetu Audytu. W okresie 04.07.2019- 21.01.2020 członek Rady Nadzorczej JSW SA. Ponadto od 2005 r. jest Członkiem Komitetu Redakcyjnego „Transportu Miejskiego i Regionalnego”, a od 2009 r. członkiem Rady Programowej kwartalnika „Transport Prob-lems”. Od 24 stycznia 2020 członek Komisji Nadzoru Finansowego powołany przez Prezydenta RP.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie